Photo: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

Król Karol III przewodniczył uroczystemu otwarciu parlamentu. Podczas tego wydarzenia wygłosił przemówienie w którym nakreślił priorytety rządu na nadchodzący rok. Oto wątki, które poruszył monarcha.

Król Karol rozpoczął przemówienie od złożenia hołdu dziedzictwu jaki pozostawiła Elżbieta II. Powiedział również o 21 ustawach, które ministrowie zamierzają uchwalić w przeciągu roku.

- Reklama -

Oto podsumowanie najważniejszych punktów z przemówienia Króla:

Gospodarka

– W przemówieniu Król Karol III podkreślił, że rząd “będzie w dalszym ciągu podejmować działania mające na celu obniżenie inflacji, obniżenie kosztów utrzymania rodzin i pomoc przedsiębiorstwom w finansowaniu nowych miejsc pracy i inwestycji”. Dodał również, że będzie wspierał Bank of England w kontrolowaniu rosnących cen.

“Mój rząd będzie pod każdym względem starał się podejmować długoterminowe decyzje w interesie przyszłych pokoleń” powiedział Karol III. “Moi ministrowie zajmą się inflacją i czynnikami powodującymi niski wzrost, a nie żądaniami większych wydatków lub zaciągania pożyczek”.

– Odnosząc się do kwestii Brexitu, powiedział, że rząd “podejmie kroki, aby uczynić gospodarkę bardziej konkurencyjną”. Wprowadzone mają zostać przepisy mające na celu „promowanie handlu i inwestycji z gospodarkami w najszybciej rozwijającym się regionie świata”.

System sprawiedliwości i organy ścigania

– Ustawa dotycząca wyroków ma zostać zaostrzona (Sentencing Bill). Za najgorsze morderstwa będzie można otrzymać karę dożywocia, a osoby skazane za gwałt nie będą mogły zostać zwolnione wcześniej z więzienia lub ich wyrok nie będzie mógł zostać skrócony.

– Siły policyjne będą uprawnione “do zapobiegania nowym lub złożonym przestępstwom”, takim jak przestępstwa w internecie. Policja otrzyma również nowe uprawnienia – np. możliwość przeszukania i wejścia do budynku bez nakazu zajęcia skradzionych przedmiotów.

– Projekt ustawy o wymiarze sprawiedliwości (Criminal Justice Bill) wprowadzi przepisy, które będą zmuszały przestępców do osobistego stawiania się w sądzie.

– Opublikowana już ustawa o ofiarach i więźniach (Victims and Prisoners Bill) uniemożliwiłaby niektórym więźniom zawierania małżeństw oraz stworzyła nowe prawa dla ofiar przestępstw.

– Wprowadzona w życie ma zostać ustawa dotycząca praw rodzicielskich (Jade’s Law).

– Nowelizacja ustawy o uprawnieniach podczas dochodzeń (Investigatory Powers (Amendment) Bill) ma zapewnić organom ścigania większy dostęp do niektórych danych osobowych.

– Istniejąca ustawa dotycząca terroryzmu (Terrorism (Protection of Premises) Bill) ma zmusić brytyjskie obiekty sportowe do opracowania planów antyterrorystycznych.

System mieszkaniowy

– Ustawa Leasehold and Freehold Bill wprowadzi zakaz dzierżawy nowych domów, ale nie nowych mieszkań, w Anglii i Walii. Ustawa wydłuży też standardowy okres przedłużenia umowy najmu do 990 lat.

– Istniejąca ustawa o najemcach (Renters Bill) wprowadzi długo obiecywany zakaz eksmisji „bez winy” w Anglii. Ustawa wejdzie w życie dopiero po reformie systemu sądownictwa.

Energia i środowisko

– Koncesje na projekty naftowe i gazowe na Morzu Północnym będą przyznawane corocznie na mocy ustawy (Offshore Petroleum Licensing Bill). Działanie to ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Wielkiej Brytanii i “zmniejszyć zależność od niestabilnych międzynarodowych rynków energii i wrogich obcych reżimów”.

Król wspomniał również, że nowe przepisy pomogą Wielkiej Brytanii na przejście na zerową emisję dwutlenku węgla do 2050 roku „bez dodawania nadmiernych obciążeń dla gospodarstw domowych”.

– Ustawa o dobrostanie zwierząt (Animal Welfare (Livestock Exports) Bill) zakaże eksportu bydła z Wielkiej Brytanii w celu tuczu i uboju.

Technologia i media

– Ustawa o pojazdach (Automated Vehicles Bill) ustanowi w Wielkiej Brytanii ramy prawne dla samochodów autonomicznych (lub inaczej samochodów bezzałogowych). Król zapowiedział również inwestycje w branże dotyczące pojazdów autonomicznych i w sztuczną inteligencję.

– Król zobowiązał się również do podjęcia wzmocnienia praw konsumentów w Internecie i zwalczania fałszywych recenzji (Digital Markets, Competition and Consumers Bill).

– Istniejąca ustawa o ochronie danych i informacjach cyfrowych (Data Protection and Digital Information Bill) zastąpi system ochrony danych, który Wielka Brytania odziedziczyła od Unii Europejskiej.

– Z ustawy o mediach (Media Bill), opublikowanej w formie projektu na początku tego roku, zostanie usunięta nigdy nie uchwalona zasada zmuszająca firmy medialne do płacenia rachunków prawnych osób, które je pozywają, nawet w przypadku wygranego sporu.

Co jeszcze znalazło się w przemówieniu?

– Ustawa dotycząca tytoniu i urządzeń tytoniowych (Tobacco and Vapes Bill) będzie zawierała kolejne ograniczenia dotyczące pakowania i reklamy papierosów elektronicznych. Król ogłosił również plan “stworzenia pokolenia wolnego od dymu”.

“Dzięki nowemu ustawodawstwu dzieciom poniżej 14. roku życia nigdy nie będą legalnie sprzedawane papierosy” zapowiedział Karol III.

– Na mocy ustawy Football Management Bill zostanie ustanowiony organ regulacyjny dla pięciu najwyższych szczebli angielskiej zawodowej piłki nożnej.

– Pedicabs Bill zapewni firmie Transport for London nowe uprawnienia w zakresie regulacji wszystkich pojazdów-taksówek napędzanych pedałami w Londynie.

– Ustawa o arbitrażu wprowadzi nowe zasady umożliwiające osobom fizycznym i przedsiębiorstwom rozstrzyganie sporów bez zwracania się do sądu.

– Ustawa handlowa umożliwi Wielkiej Brytanii przyłączenie się do paktu handlowego CPTPP obejmującego 11 krajów (również kilka krajów Azji i Pacyfiku).

– Ustawa o Holocaust Memorial Bill umożliwi budowę pomnika Holokaustu w ogrodach Victoria Tower, w pobliżu budynków Parlamentu.

– Uwzględniono projekt ustawy o reformie kolei w którym ustanowiony został nowy organ nadzorujący kolej w Wielkiej Brytanii, ale tylko w formie projektu. Król zapowiedział również inwestycje w lepsze połączenia komunikacyjne. Między innymi wspomniał o inwestycji na północy kraju – tak, aby “zapewnić szybsze i bardziej niezawodne podróże”. Priorytetem mają być obecnie najczęściej wybierane trasy.

 – Edukacja – Król zapowiedział plany mające na celu “zmniejszenie liczby młodych ludzi studiujących na uniwersytetach i zwiększenie liczby osób podejmujących wysokiej jakości praktyki zawodowe”.

Karol III zapowiedział również, że rząd planuje wprowadzenie nowej kwalifikacji zwanej „Advanced British Standard” – ma to spowodować „połączenie ścieżek technicznych i akademickich w jedną kwalifikację”.

 – Wsparcie Ukrainy i pomoc w Strefie Gazy – odnosząc się, do ostatnich działań wojennych na świecie Karol III dodał, że „ministrowie będą ściśle współpracować z partnerami międzynarodowymi, aby wspierać Ukrainę, wzmacniać NATO i stawić czoła najpilniejszym wyzwaniom bezpieczeństwa”.

Na mocy ustawy o działalności gospodarczej organów publicznych (Economic Activities of Public Bodies Bill) organizacjom publicznym zostanie zakazane bojkotowanie Izraela.

– W przemówieniu monarcha podkreślił również, że w najbliższym czasie Londyn będzie gospodarzem szeregu ważnych wydarzeń – między innymi spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Planowana jest również wizyta prezydenta Korei.

Co zostało pominięte w przemówieniu Karola III?

– Brak nowego projektu ustawy zakazującej importu trofeów myśliwskich.

– Zapowiadany od 2018 roku projekt ustawy wprowadzającej zakaz tzw. terapii konwersyjnej w celu zmiany orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

– Wycofana została ustawa zezwalająca na budowę linii kolejowej HS2 pomiędzy Crewe, a Manchesterem.

– Projekt ustawy mający na celu zmianę sposobu leczenia osób z trudnościami w uczeniu się i autyzmem, o którym mowa w zeszłorocznym przemówieniu Królowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj