Signs on the corner of Whitehall and Downing Street, in the City of Westminster, London. This area is the home of British government, with the Prime Minister's official residence in Downing Street and various ministries in Whitehall.

Kanclerz Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt ogłosił aktualizację budżetu i przedstawił trzy priorytety stabilności, wzrostu i usług publicznych.

Kanclerz Wielkiej Brytanii, Jeremy Hunt wygłosił jesienne oświadczenie w którym przedstawił aktualizację budżetu. Dodał również, że rząd przedstawi plan rozwiązania problemu rosnących kosztów życia i plan odbudowy brytyjskiej gospodarki. Kanclerz podkreślił, że jego priorytetem jest stabilność, wzrost i usługi publiczne.

- Reklama -

Sytuacja gospodarcza i dług sektora publicznego

Kanclerz powiedział, że według prognoz Office for Budget Responsibility w tym roku gospodarka wzrośnie o 4,2%. Jednocześnie Hunt dodał, że gospodarka już jest w recesji, a wyższe ceny energii wyjaśniają większość korekt prognoz wzrostu.

W przyszłym roku PKB Wielkiej Brytanii zmniejszy się o 1,4%. W 2024 roku ma wzrosnąć o 1,3%, w 2025 roku o 2,6% i w 2026 roku o 2,7%. Hunt po raz pierwszy wspomniał o “trudnych decyzjach” zapowiadając surowe środki ze strony rządu.

Hunt twierdzi, że w bieżącym roku finansowym 2022-2023 pożyczki wyniosą 7,1% PKB. W ujęciu gotówkowym OBR szacuje, że deficyt budżetowy – różnica między wydatkami a dochodami – w latach 2022-23 wyniesie 177 miliardów funtów.

W swoich poprzednich prognozach z marca OBR szacował, że w latach 2022-23 zadłużenie Wielkiej Brytanii wyniesie 3,9% PKB, czyli 99,1 mld funtów.

Przewiduje się, że dług netto sektora publicznego osiągnie szczyt na poziomie 97,6% PKB w latach 2025-26, a następnie stopniowo spadnie do 97,3% PKB w latach 2027-28.

Business tax

Już wcześniej rząd zapowiedział, że stawka podatku od osób prawnych (corporation tax) wzrośnie od kwietnia 2023 roku z 19% do 25%.

W wyniku wzrostu stawki dopłata do podatku od osób prawnych od kwietnia 2023 zmniejszy się z 8% do 3%.

Podatek od zysków energetycznych (Energy Profits Levy – EPL) i ulga inwestycyjna

Od 1 stycznia 2023 roku stawka EPL wzrośnie o 10 punktów procentowych – do 35%. Ulga inwestycyjna zostanie obniżona do 29% na wszystkie wydatki inwestycyjne (inne niż wydatki na dekarbonizację).

Opłata za wytwarzanie energii elektrycznej (Electricity Generator Levy – EGL)

Nowa opłata EGL o tymczasowej stawce 45% zostanie nałożona na nadzwyczajne zyski z niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii. Opłata będzie miała zastosowanie do zwrotów powstałych od 1 stycznia 2023 roku.

Ulgi podatkowe na badania i rozwój (Research and Development – R&D)

W przypadku wydatków po dniu 1 kwietnia 2023 roku, stawka kredytu na badania i rozwój wzrośnie z 13% do 20%. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły odliczyć do 86%, a stopa kredytowa zmniejszy się z 14,5% do 10%.

Rząd wprowadzi przepisy w celu zreformowania ulg podatkowych na badania i rozwój poprzez rozszerzenie kwalifikujących się wydatków na koszty przechowywania danych (również w chmurze).

Jak podkreślił kanclerz “głębokim błędem” byłoby obcięcie rządowego budżetu na badania i rozwój, a finansowanie to będzie chronione. Jeremy Hunt powiedział, że chce zmienić Wielką Brytanię w „następną na świecie Dolinę Krzemową”. Zachowane zostaną strefy inwestycyjne, skupione wokół uniwersytetów, aby pomóc w budowaniu obszarów wzrostu.

Rozpoczęte zostaną również konsultacje w sprawie zachęt do produkcji treści audiowizualnych promujących kulturę brytyjską i wsparcie całego sektora audiowizualnego.

First Year Allowance (FYA) dla punktów ładowania pojazdów elektrycznych

FYA dla punktów ładowania pojazdów elektrycznych zostanie przedłużony do 31 marca 2025 roku dla celów podatku od osób prawnych (corporation tax) i do 5 kwietnia 2025 roku dla celów podatku dochodowego (income tax).

Podatek od Diverted Profit

Od kwietnia 2023 roku stawka podatku Diverted Profit wzrośnie z 25% do 31%.

Rozwój ekonomiczny

Jak podkreślił kanclerz – rząd skupi się na wzroście gospodarczym, mimo konieczności szukania oszczędności budżetowych. Priorytetami będą energia, infrastruktura i innowacje.

„Jeśli chcemy uniknąć zagłady coraz wyższych podatków i coraz niższej dynamiki, potrzebujemy wzrostu gospodarczego” powiedział.

Chcąc zapewnić niezawodną, niskoemisyjną energię rząd przystąpi do budowy nowej elektrowni jądrowej w Sizewell C. W planach jest również podwojenie inwestycji na efektywność energetyczną domów i przemysłu o 6 miliardów funtów od 2025 roku.

Pomoc zagraniczna i klimat

Kanclerz podkreślił, że jak na razie rząd nie będzie w stanie przywrócić wydatków na pomoc zagraniczną do 0,7% PKB. Wydatki te pozostaną na poziomie 0,5% PKB.

Pomimo nacisków gospodarczych rząd pozostanie również „w pełni zaangażowany” w Cop26, w tym o 68% redukcję emisji w Wielkiej Brytanii do 2030 roku.

Edukacja

Ministerstwo Skarbu zwiększy budżet szkół o dodatkowe 2,3 miliarda funtów rocznie.

Jeremy Hunt dodał, że w trudnych warunkach ekonomicznych rząd konserwatywny inwestuje więcej w służbę publiczną, która określa całą naszą przyszłość.

Niestety jak dodają komentatorzy – kwota jaka z tego zostanie na edukację dzieci po podwyżkach płac, rachunkach za energię i inflacji, może nadal trochę martwić.

Opieka zdrowotna i społeczna

W planach jest zmniejszenie łóżek szpitalnych na rzecz inwestycji w opiekę społeczną. W sumie w przyszłym roku rząd ma przeznaczyć na ten cel 1 miliard funtów więcej i 1,7 miliarda funtów rok później.

W sprawie skuteczności NHS będzie doradzała Patricia Hewitt, była sekretarz zdrowia Partii Pracy. Jak powiedział Hunt: „Chcemy skandynawskiej jakości obok singapurskiej wydajności”.

Ponadto nastąpi wzrost finansowania NHS o 3,3 miliarda funtów.

Wsparcie kosztów utrzymania

Kanclerz podkreślił że gospodarstwa domowe i firmy otrzymają wsparcie finansowe w przyszłym roku. Rządowa gwarancja ceny energii zostanie utrzymana przez kolejne 12 miesięcy na poziomie średnio £3000 dla typowego gospodarstwa domowego (z obecnych £2500).

Kanclerz ogłosił również nowe jednorazowe wypłaty w wysokości £900 dla gospodarstw domowych z tytułu świadczeń uzależnionych od dochodów, £300 dla gospodarstw domowych emerytów i £150 dla osób pobierających rentę inwalidzką.

Ponadto zostanie udostępnione dodatkowe 1 mld funtów, aby umożliwić dalsze rozszerzenie funduszu wsparcia gospodarstw domowych.

Hunt twierdzi, że podwyżki czynszu za mieszkania socjalne zostaną w przyszłym roku ograniczone do 7%.

„National living wage” dla osób w w siku 23 lat i starszych wzrośnie w przyszłym roku o 9,7% do £10,42 za godzinę (od 1 kwietnia 2023).

Progi podatku dochodowego i podatku od spadku

Kanclerz ogłosił również szereg informacji odnośnie zamrożenia progów podatkowych – w tym podatku dochodowego i podatku od spadku (na kolejne dwa lata).

Obniżone zostaną uprawnienia od dywidendy i roczna ulga zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

Próg dodatkowej stawki podatku 45 pensów zostanie obniżony ze £150 000 do £125 140.

Hunt dodał również, że w porównaniu do innych państw – wszystkie te zmiany nadal pozostawiają Wielką Brytanię jako kraj o dość hojnych zasiłkach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj