Od 1 kwietnia 2022 roku wchodzą w życie podwyżki płacy minimalnej w Wielkiej Brytanii. Z podwyżek skorzysta około dwóch milionów ludzi.

Należy rozróżnić dwa rodzaje płac. National Living Wage to płaca “wystarczająca do utrzymania” i dotyczy pracowników w wieku powyżej 23 lat.

- Reklama -

National Minimum Wage to płaca minimalna i dotyczy pracowników powyżej wieku ukończenia szkoły, ale poniżej 23 lat. Poziomy National Living Wage, National Minimum Wage jak i stawek dla praktykantów zwykle wzrastają na początku kwietnia.

Jak zmienią się stawki National Living Wage i National Minimum Wage?

Od 1 kwietnia 2022 roku wchodzą w życie podwyżki stawek National Living Wage i National Minimum Wage.

National Living Wage dla osób powyżej 23 roku życia wzrośnie z £8.91 do £9.50 za godzinę.

National Minimum Wage dla osób w wieku 21-22 lat wzrośnie z £8.36 do £9.18 za godzinę.

National Minimum Wage dla osób poniżej 18 roku życia wzrośnie z £4.62 do £4.81 za godzinę.

Stawka dla praktykanta wzrośnie z £4.30 do £4.81.

Stawka dla praktykanta dotyczy osób w wieku poniżej 19 lat lub osób powyżej 19 roku życia będących w pierwszym roku swojej praktyki. Jeżeli praktykanci mają więcej niż 19 lat i ukończyli pierwszy rok praktyk mają prawo do odpowiedniej płacy minimalnej dla swojej grupy wiekowej.

Minimum wage jest takie same we wszystkich częściach Wielkiej Brytanii. Każdy pracodawca, który nie płaci płacy minimalnej może zostać ukarany grzywną przez brytyjski urząd podatkowy HMRC.

Jeśli uważasz, że powinieneś otrzymywać płacę minimalną – możesz złożyć skargę za pośrednictwem strony internetowej HMRC. Możesz również uzyskać poradę na stronie internetowej Acas lub dzwoniąc na infolinię pod numer 0300 123 1100.

Koszty życia

Od czasu ustalenia nowych stawek płacy minimalnej sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii znacznie się zmieniła, a obecnie inflacja rośnie w najszybszym tempie od 30 lat.

W momencie ogłoszenia nowych stawek płacy minimalnej inflacja wynosiła 3,1%. W momencie wejścia w życie tych stawek inflacja wzrosła do 6,2%.

Oznacza to, że pomimo wzrostu płacy minimalnej, nowa stawka prawdopodobnie nie wystarczy aby dotrzymać kroku wzrostom cen powiedział Nye Cominetti z think tanku  Resolution Foundation.

Od 1 kwietnia rachunki za paliwo dla około 18 milionów gospodarstw domowych, które korzystają ze standardowych taryf, wzrosną średnio o £693. Około 4,5 miliona klientów korzystających z przedpłat odnotuje średnio wzrost rachunków o £708. W przypadku niektórych przedsiębiorstw wzrasta również stawka podatku VAT – podatku płaconego przy zakupie towarów i usług. W lipcu 2020, aby pomóc przedsiębiorstwom w wyjściu z pandemii – rząd obniżył stawkę dla firm sektora hotelarskiego i turystycznego do 12,5%. Jednak od 1 kwietnia VAT powraca do standardowej stawki 20%. Niektóre firmy już zapowiedziały, że przeniosą ten wzrost na klientów co oznacza bezpośrednio wzrost cen.

Głównym powodem wzrostu cen jest rosnąca globalnie cena energii, co wpływa na firmy ze wszystkich sektorów gospodarki.

O inflacji pisaliśmy między innymi tutaj.

Kto ustala stawki płacy minimalnej?

Stawki ustalane są co roku przez rząd na podstawie zaleceń niezależnej grupy doradczej Low Pay Commission. Zalecenia oparte są na danych dotyczących stanu gospodarki oraz danych dotyczących zatrudnienia. Pod uwagę brane jest również to jakie są średnie ceny żywności czy mieszkania.

Kto korzysta z płacy minimalnej?

Najczęściej objęci płacą minimalną są pracownicy sektoru handlu detalicznego, opieki i hotelarstwa. Aby móc skorzystać z płacy minimalnej należy mieć co najmniej wiek ukończenia szkoły i być zatrudnionym.

Płaca minimalna dotyczy m.in. pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, pracowników pracujących dorywczo, pracowników pracujących za pośrednictwem agencji, praktykantów, stażystów, pracowników będących na zwolnieniu warunkowym, pracowników zagranicznych czy pracowników rolnych.

Komu nie przysługuje płaca minimalna?

Osobami które nie kwalifikują się do płacy minimalnej są osoby samozatrudnione, dyrektorzy firm, wolontariusze, członkowie sił zbrojnych, więźniowie oraz osoby żyjące i pracujące we wspólnocie religijnej.

Do otrzymywania płacy minimalnej nie kwalifikują się również osoby niepełnosprawne lub długotrwale bezrobotne, które biorą udział w rządowym programie i które otrzymują na różnych etapach programu stałe kwoty (niższe niż płaca minimalna).

Praca wykonywana przez więźniów jest zaś opłacana co najmniej w wysokości £4 tygodniowo. Studentom, którzy odbywają praktyki krótsze niż rok w ramach programu studiów nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

Kiedy wprowadzono płacę minimalną?

Ustawa wprowadzająca płacę minimalną została uchwalona w 1998 roku i weszła w życie w 1999 roku. Wówczas stawki zaczęły się od £3.60 dla osób w wieku 22 lat i starszych i £3.00 dla osób w wieku 18-21 lat.

Przed wprowadzeniem płacy minimalnej pracownicy, którzy zarabiali najmniej odnotowywali najwolniejszy wzrost płac. Według Low Pay Commission wprowadzenie płacy minimalnej odwróciło ten trend.

Celem National Living Wage i National Minimum Wage było zapewnienie pracownikom godziwego wynagrodzenia. Mając do dyspozycji większy dochód pracownicy mogli tym samym więcej “wydać” napędzając gospodarkę.

Czy płaca minimalna kosztowała miejsca pracy?

Przed wprowadzeniem płacy minimalnej istniała obawa, że ​​taka zmiana spowoduje zmniejszenie miejsc pracy, ponieważ pracodawcy będą sobie rekompensować wyższe pensje zatrudniając mniej osób. Tak się jednak nie stało. Obecnie nie ma dowodów czy wprowadzenie płacy minimalnej zmieniło sytuację na rynku pracy. Istnieją jedynie słabe dowody na negatywny pływ na niektóre grupy pracowników.

Niektóre analizy podkreślają, że stworzenie National Living Wage i National Minimum Wage sprawiło, że niektóre firmy chętniej przeniosły swoją produkcję do państw gdzie siła robocza jest znacznie tańsza. Problem ten dotyczy przede wszystkim branży odzieżowej, która chętniej przenosi produkcję do Chin. Istnieją również podejrzenia, że stworzenie płacy minimalnej mogło zwiększyć liczbę osób pracujących na czarno.

Co to jest „Real Living Wage”?

„Real Living Wage” jest ustalane przez organizację charytatywną Living Wage Foundation. Jest to tzw. zalecana stawka, która może zapewnić wszystkim pracownikom godne warunki życia –  odpowiada rzeczywistym kosztom utrzymania i pokrywa codzienne potrzeby.

Obecnie stawki Real Living Wage wynoszą £11.05 za godzinę w Londynie i £9.90 za godzinę w innych częściach Wielkiej Brytanii.

Real Living Wage jest dobrowolnie płacone przez prawie 9000 brytyjskich firm, które uważają że ich pracownicy zasługują na wynagrodzenie które zaspokoi ich codzienne potrzeby. Nowe stawki Stawki Real Living Wage zostały ogłoszone 15 listopada 2021 roku, a pracodawcy powinni wprowadzić podwyżkę w ciągu 6 miesięcy. Wszyscy pracownicy powinni otrzymać nową stawkę do 15 maja 2022 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj