Zarówno WHO jak i UNICEF podkreślają, że szkoły w całej Europie muszą pozostać otwarte. “Bezpieczna edukacja dzieci musi być głównym celem na początku nowego roku szkolnego”.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i UNICEF domagają się, aby szkoły w całej Europie pozostały otwarte, a co najważniejsze – bezpieczniejsze dla personelu i dzieci.

- Reklama -

„Pandemia spowodowała najbardziej katastrofalne zakłócenia w edukacji w historii” powiedział Hans Kluge, szef regionu europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia. „Konieczne jest, aby nauka w klasach trwała nieprzerwanie”.

„Bezpieczna edukacja dzieci w warunkach szkoły stacjonarnej” ma „największe znaczenie dla ich edukacji, zdrowia psychicznego i umiejętności społecznych” dodaje Kluge, podkreślając, że tym samym musi stać się “głównym celem” rządów.

Zamknięte szkoły

W sumie 44 z 53 krajów w regionie europejskiego WHO zamknęło swoje szkoły w szczytowym momencie pierwszej fali pandemii w kwietniu 2020 roku. Chociaż większość tych szkół została ponownie otwarta we wrześniu, rosnący wskaźnik infekcji przyniósł nowe ograniczenia, a co z tym idzie – kolejne zamknięcia szkół.

Niestety, wiosną i wczesnym latem w kilku krajach nadal trzeba było zmagać się z masowymi nieobecnościami i częstym zamykaniem szkół. W samej Anglii ponad milion dzieci, czyli w sumie 14,3% dzieci z danych grup wiekowych nie uczęszczało do szkół z powodu COVID-19 – zarówno dlatego, że ich szkoła została zamknięta, bądź ze względu na konieczność odbywania kwarantanny.

„Zachęcamy wszystkie kraje do utrzymywania szkół otwartymi i wzywamy wszystkich do ​​wprowadzenia środków w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia się koronawirlsem i rozprzestrzeniania się jego wariantów” możemy przeczytać we wspólnym oświadczeniu Kluge i Philippe Cori – dyrektora regionalnego z funduszu ONZ na rzecz dzieci dla Europy i Azji Środkowej.

Obie organizacje stwierdziły, że nauczyciele i pracownicy szkól muszą być potraktowani priorytetowo jeśli chodzi o krajowe programy szczepień. W tym wszystkie dzieci w wieku powyżej 12 lat powinny być zaszczepione.

“Pandemia się jeszcze nie skończyła” powiedział Cori. „Dzieci i młodzież nie mogą ryzykować utraty kolejnego roku. Wszyscy oni byli cichymi ofiarami pandemii, a ci najbardziej zmarginalizowani byli jednymi z najcięższych ofiar”.

Szkoły były „miejscami nauki, bezpieczeństwa i zabawy w sercu naszych społeczności”, dodała Cori. „Kiedy szkoły zamykają się – dzieci tracą naukę, możliwość przebywania z przyjaciółmi, a czasem nawet mogą być narażone na przemoc w domu. Musimy zapewnić im bezpieczny powrót do szkól”.

Zalecenia

Niestety, wysoce zakaźny wariant Delta wywołuje kolejne obawy odnośnie przebiegu nowego roku szkolnego. Nie bez znaczenia będzie więc poprawa wentylacji w salach, zmniejszenia ilości dzieci w klasach, zachowanie zasad dystansu społecznego i regularne badanie uczniów i personelu.

„Szczepienie jest naszą najlepszą linią obrony przed wirusem, jednocześnie kontynuując przestrzeganie znanych nam środków zdrowia publicznego – w tym wzmożonego testowania, sekwencjonowania wirusa, śledzenia, izolacji i kwarantanny” dodał Kluge.

„Aby pandemia się skończyła, musimy szybko zwiększyć skalę szczepień we wszystkich krajach, w tym wspierać produkcję i udostępnianie szczepionek” powiedział. Dane jednoznacznie wskazują, że pełne zaszczepienie znacznie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i śmierci.

Zarówno WHO jak i UNICEF opublikowały również zestaw ośmiu zaleceń – w tym zapewnienia, że szkoły znajdą się „wśród ostatnich miejsc do zamknięcia i pierwszych, które zostaną ponownie otwarte”. Na liście znajduje się rownież wdrożenie skutecznego testowania, strategii ograniczania ryzyka i szczepień oraz ochrony psychicznego i społecznego dobrostanu dzieci.

Nauczyciele w regionie podkreślali wagę zaleceń. „Przez prawie dwa lata słowa „Covid-19” i „edukacja online” naznaczyły nasze życie” powiedziała Milena Maric, nauczycielka matematyki w liceum z Belgradu w Serbii.

„System szkolny w Serbii szybko się dostosował. Ale uczniom brakowało ciągłości, kontaktu z rówieśnikami, współpracy, dzielenia się pomysłami w czasie rzeczywistym, komunikacji bez technologii… Wiem, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest przestrzeganie środków zapobiegających przenoszeniu wirusa i zaszczepienie wszystkich pedagogów”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj