Partnerzy New Forest zwracają się do lokalnych społeczności z prośbą o głos w sprawie kluczowych priorytetów w ciągu najbliższych pięciu lat dla Parku Narodowego New Forest. Konsultacje społeczne potrwają do 3 września 2021 roku!

Partnerzy New Forest opracowali wstępny projekt Partnership Plan do 2026 roku – wszystko, aby zabezpieczyć przyszłość New Forest i wspierać odbudowę klimatu oraz przyrody. W działania na rzecz Parku Narodowego zaangażowana jest Rada Hrabstwa Hampshire, Forestry England, New Forest District Council, Rada Okręgu Test Valley, Rada Wiltshire, Natural England i Agencja Środowiska. W sumie w projekcie bierze udział ponad 50 organizacji.

- Reklama -

„Ten szczególny krajobraz New Forest stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami związanymi z kryzysami klimatycznymi. Musimy wziąć pod uwagę zmiany w gospodarowaniu gruntami i w dopłatach do rolnictwa, czy sytuacje wynikające z rozwoju wokół naszych granic” mówi Gavin Parker, prezes zarządu Parku Narodowego New Forest.

„Niezwykle ważne jest, aby organizacje, firmy, mieszkańcy i goście połączyli siły i aby nastąpiła rzeczywista zmiana w podejściu do New Forest. Musimy usłyszeć od jak największej liczby osób – zwłaszcza młodszego pokolenia – o tym, co i jak według nich możemy poprawić”.

Projekt nowego planu koncentruje się na pięciu kluczowych obszarach, które zostały wyłonione na podstawie krótkiej ankiety na początku tego roku. W ankiecie wzięło udział ponad 2700 osób – wyrażając swoje opinie na temat przyrody, zrównoważonego życia i zdrowia.

Wśród tych pięciu obszarów jest:
– “Nature recovery”, czyli tworzenie sieci odtworzonych i rozszerzonych siedlisk, umożliwiających rozwój dzikiej przyrody.

– “Zero netto”, czyli rozważanie takich rozwiązań klimatycznych, które będą oparte na przyrodzie poprzez partnerstwa lokalne.

– “Thriving Forest”, czyli utrzymanie żywego, działającego krajobrazu, którego sercem jest wspólnota.
– Inkluzywny Park Narodowy, czyli miejsce dostępne dla wszystkich
– Zespół New Forest, czyli społeczności, organizacje i firmy współpracujące ze sobą.

W sumie projekt planu opiera się w dużej mierze na realizowanych już inicjatywach – począwszy od przywracania terenów podmokłych, kończąc na opracowywaniu „Naturalnej Służby Zdrowia”, w ramach której ludziom zaleca się terapie oparte na kontakcie naturze. W trakcie tworzenia są również inicjatywy opierające się na tworzeniu nowych miejsc pracy czy możliwościach wolontariatu.

„Ten plan pokazuje zaangażowanie i wspólną pracę nad konkretnymi celami. Nasze priorytety w NFDC koncentrują się na dobrobycie gospodarczym dzielnicy, a także na trosce o środowisko i wyjątkowe dziedzictwo Puszczy” powiedział radny Edward Heron, przywódca nowej rady nadleśnictwa.

“Niezwykle ważna jest właściwa równowaga dla tego obszaru i cieszę się, że kontynuujemy współpracę w spójny sposób”.

„Forestry England podziela poglądy innych partnerów New Forest – że nadszedł czas, aby wszyscy, którzy korzystają z New Forest, odegrali aktywną rolę w ustalaniu priorytetów dotyczących jego przyszłości” dodał Michael Pittock, dyrektor ds. planowania i środowiska. “Głosy społeczności, zebrane w ramach tych konsultacji od większej ilości osób, pomogą nam dokonać właściwych wyborów i podjęcia konkretnych kroków w przyszłości”.

O projekcie można przeczytać na stronie: www.newforestnpa.gov.uk/yourfuturenewforest

Zachęcamy wszystkich do wyrażenia swojej opinii w tych konsultacjach społecznych i zadecydowaniu o przyszłości New Forest.

Konsultacje społeczne zostaną zakończone o północy 3 września 2021 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj