Southern Water zostało ukarane rekordową grzywną w wysokości 90 milionów funtów za celowe odprowadzanie ścieków do morza u wybrzeży północnego Kent i Hampshire.

Sędzia Jeremy Johnson skazał spółkę wodociągową na karę grzywny za zrzucenie od 16 do 21 miliardów litrów nieoczyszczonych ścieków do morza.

- Reklama -

Southern Waters będzie musiało zapłacić 90 milionów funtów za odprowadzanie ścieków u wybrzeży północnego Kent i Hampshire.

„Przestępstwa te pokazują szokujące lekceważenie środowiska, cennych i delikatnych ekosystemów, linii brzegowych, zdrowia ludzkiego oraz rybołówstwa i legalnie działających na wodach przybrzeżnych firm” powiedział sędzia Johnson.

Już wcześniej Southern Water miało historię przestępczej działalności “z powodu poprzedniego i trwałego zanieczyszczenia środowiska”. Firma dopuściła się wcześniej 168 wykroczeń, ale niestety mimo kar i upomnień nie zmieniła swojego zachowania.

“Nie ma dowodów na to, że firma zwróciła uwagę na nałożone kary” dodał Johnson.

Wieloletnie śledztwo Agencji. Środowiska

Po wieloletnim, jednym z największych w historii śledztwie Agencji Środowiska przedstawiono dowody na wszelkie nieprawidłowości. Okazuje się, że przestępcza działalność miała miejsce od ponad sześciu lat. Przez te lata firma Southern Water, aby uniknąć kar finansowych oraz kosztów modernizacji i utrzymania infrastruktury celowo odprowadzała ścieki do morza w pobliżu północnego Kent i Hampshire.

Ponadto Southern Water umyślnie przedstawiła wcześniej mylący obraz sytuacji utrudniając właściwe rozpoznanie sytuacji.

Firma, której zyski operacyjne w 2019 roku wyniosły 213 milionów funtów zatuszowała swoje działania “znacząco zaniżając” liczbę nielegalnych wycieków. Warto dodać, że od 2010 roku to firmy wodociągowe mogą samodzielnie zgłaszać przypadki wycieków i zanieczyszczenia.

„Firma była niechętna do współpracy, a działania niewystarczające” powiedział sędzia na rozprawie.

Southern Water przyznało się do 51 postawionych mu zarzutów – świadomego odprowadzania substancji trujących, szkodliwych lub zanieczyszczających do wód przybrzeżnych oraz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych w sposób inny niż dozwolony wg przepisów.

Dochodzenie Agencji Środowiska skoncentrowało się na 17 oczyszczalniach ścieków należących do firmy w północnym Kent i Hampshire. Okazało się, że między styczniem 2010 a grudniem 2015 firma celowo zmniejszała przepustowość swoich oczyszczalni. Zamiast oczyszczać ścieki zgodnie z wymogami prawa, gromadziła miliony litrów ścieków w zbiornikach burzowych przed wypuszczeniem ich do mórz – czasami w zrzutach, które trwały tygodniami.

Ta nielegalna metoda przyniosła firmie “znaczną przewagę finansową”. Według Ofwat – dzięki temu Southern Water probowało wcześniej uniknąć kar finansowych za “niespełnienie norm dotyczących odprowadzania ścieków”.

Najpoważniejsza zbrodnia środowiskowa

Dochodzenie w sprawie Southern Water ujawniło najpoważniejszą zbrodnię środowiskową w ciągu 25 letniej historii Agencji Środowiska.

Zanieczyszczenia zniszczyły przemysł hodowli skorupiaków. Bakterie kałowe ze ścieków zanieczyściły środowisko i uczyniły wszystkie te hodowle nierentownymi.  Ścieki spowodowały pogorszenie jakości skorupiaków pozostawiając niektóre miejsca nienadającymi się do ich zbierania.

Prawie wszystkie wody, do których trafiały ścieki surowe, zostały objęte krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

“W obliczu kryzysu ekologicznego nikt nie powinien czerpać korzyści z podważania przepisów dotyczących ochrony środowiska. To zdanie pokazuje, że kary za wykroczenia przeciwko środowisku zaczynają osiągać ten sam poziom, co najwyższe kary za przestępstwa w usługach finansowych. To dobrze – na całym świecie coraz więcej uwagi poświęca się efektywności środowiskowej firm, co jest ważnym przesłaniem dla globalnych inwestorów, że Anglia oczekuje, że firmy będą działać zgodnie z najwyższymi standardami” powiedziała Przewodnicząca Agencji Środowiska Emma Howard Boyd.

W sumie, w latach 2010-2015 miało miejsce 8400 nielegalnych zrzutów ścieków. Sprawa przeciwko Southern Water dotyczyła 6971 nielegalnych wycieków. Oznacza to, że przez ostatnie siedem lat zanieczyszczenia trafiały do morza przez 61 704 godzin.

Prokurator Andrew Marshall, powiedział, że wiele korporacji miało świadomość nielegalnych działań Southern Water. Infrastruktura wodociągów rozpadała się, a mimo to Southern nie konserwowało, nie naprawiało ani nie wymieniało ważnych maszyn.

Minister środowiska Rebecca Pow powiedziała, że ​​sprawa była szokująca. „Ta kara, największa jaka kiedykolwiek została nałożona na spółkę wodociągową, jest absolutnie stosowna” dodała Pow.

“Kara ma zostać opłacona wyłącznie z zysków operacyjnych firmy, a nie z rachunków klientów”.

Pieniądze powinny naprawić szkody

David Jarrad, dyrektor naczelny Shellfish Association of Great Britain, wezwał do wykorzystania grzywny na rekompensatę dla przemysłu. Powiedział również, że Agencja Środowiska – której budżet obniżono ze 120 do 40 milionów funtów powinna otrzymać część z tych pieniędzy.

„Smutne w tym jest to, że chociaż kara mocno uderzy w Southern Water to pieniądze trafią do skarbu państwa. A czy naprawią one szkody wyrządzone przemysłowi i szkody wyrządzone środowisku?” dodał Jarrad.

„Gdyby tankowiec rozlał ropę na chronionych wodach, firma naftowa musiałaby zapłacić miliony, aby naprawić szkody wyrządzone środowisku. Ale z firmami wodociągowymi tak się nie dzieje”.

Hugo Tagholm z Surfers Against Sewage powiedział, że działania Southern Water sprowadzały się do „kryminalnego kapitalizmu”.

Firma przyznała się do 51 postawionych jej zarzutów

W sumie Southern Water przyznało się do wszystkich 51 zarzutów, argumentując, że zrzucanie ścieków nie było celowe. Richard Matthews, QC dla Southern stwierdził, że było to wynikiem serii „głęboko żałosnych” błędów mechanicznych i technologicznych w 17 lokalizacjach firmy w latach 2010-2015.

Sąd stwierdził, że przestępstwa były spowodowane celowymi uchybieniami, powodującymi poważne szkody (kategorii 1) w obszarach chronionych, rezerwatach i ławicach ostryg .

Matthews przeprosił w imieniu zarządu i dyrektora naczelnego Iana McAulay za „poważne błędy”. Powiedział, że firma jest teraz całkowicie zaangażowana w transformację, przejrzystość i zmianę kulturową.

Southern Water to prywatne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej odpowiedzialne za publiczne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w Hampshire, Isle of Wight, West Sussex, East Sussex i Kent oraz za publiczne zaopatrzenie w wodę i dystrybucję wody na mniej więcej połowie tego obszaru.

Firma dostarcza wodę do 2,6 milionów klientów, a oferuje usługi kanalizacyjne dla ponad 4,7 miliona klientów w Sussex, Kent, Hampshire i Isle of Wight.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj