6 maja 2021 roku odbędą się lokalne wybory w Anglii i tym razem mieszkańcy będą wybierali również lokalnego Police and Crime Commissioner. Kim jest taka osoba i na czym polega jej rola?

Już 6 maja 2021 roku odbędą się wybory lokalnego Police and Crime Commissioner. Jest to specjalny przedstawiciel służb, którego rolą jest bycie “głosem społeczeństwa”. Jest on odpowiedzialny za nadzorowanie sił policyjnych.

- Reklama -

Jeśli zachodzi taka potrzeba PCC ma zadanie pociągnąć do odpowiedzialności lokalnego komisarza policji za wszelkie nieprawidłowości. PCC jest również odpowiedzialny za utrzymywanie funduszu policyjnego oraz za mianowanie, zawieszanie czy odwoływanie lokalnego Chief Constable. Police and Crime Commissioner ustala budżet, cele policji oraz plan prac na dany okres. PCC ma także obowiązek przedstawiać społeczeństwu roczne sprawozdanie z postępów w działaniach policyjnych.

Głównym zadaniem PCC jest zapewnienie działania skutecznej i wydajnej służby policyjnej na swoim obszarze.

Ponieważ lokalny Police and Crime Commissioner jest wybierany przez społeczeństwo – jego zadaniem jest również budowanie zaufania między mieszkańcami danego terenu, a służbami policyjnymi.

Oczekuje się również, że PCC będzie przestrzegał tzw. Siedem zasad życia publicznego (znanych również jako Zasady Nolana).

The Seven Principles of Public Life mówią między innymi o tym, że wszystkie osoby sprawujące funkcje publiczne powinny działać wyłącznie w interesie publicznym, muszą unikać nakładania na siebie jakichkolwiek zobowiązań wobec osób lub organizacji, które mogą próbować w niewłaściwy sposób wpływać na ich pracę oraz muszą podejmować bezstronne, uczciwe i merytoryczne działania i decyzje.

Jak zagłosować na PCC?

Aby móc głosować trzeba być osobą zarejestrowaną (www.gov.uk/register-to-vote) i uprawnioną do głosowania. Głosować można osobiście w lokalu wyborczym, pocztą lub przez pełnomocnika.

Lista kandydatów na lokalnych PCC znajduje się na stronie Choose My PCC. Można tam znaleźć wszystkie informacje o kandydatach z danego hrabstwa.

Więcej informacji o głosowaniu 6 maja 2021 znajduje się na: http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj