Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 roku. Do 15 czerwca można dopisać się do spisu wyborców.

Zgodnie z rozporządzeniem polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do tegorocznych wyborów prezydenckich zostanie utworzonych 11 obwodów głosowania. To znacznie mniej niż w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Ponadto, ze względu na pandemię koronawirusa Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii będą mogli głosować tylko korespondencyjnie. Z uwagi na warunki organizacyjne i prawne nie będzie również możliwości osobistego odebrania pakietu do głosowania w konsulacie.

- Reklama -

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców. Od 9 czerwca do 15 czerwca (poniedziałek) będzie trwała elektroniczna rejestracja osób zamierzających wziąć udział w wyborach poprzez stronę: https://ewybory.msz.gov.pl/. Udział w wyborach można zgłosić również telefonicznie dzwoniąc do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie czy Konsulatów Generalnych w Manchesterze, Edynburgu lub Belfaście.

Wszystkie osoby, które wpisały się do spisu wyborców do wyborów na Prezydenta Polski przed 10 maja 2020 roku również będą ujęte w spisie wyborców, ale do 16 czerwca 2020 (do godziny 24:00) będą zobowiązane o potwierdzenie u konsula swojego zamiaru wzięcia udziału w głosowaniu (wraz z podaniem adresu do korespondencji). W przypadku gdy po dokonaniu zgłoszenia do spisu wyborców przed 10 maja osoba zmieniła miejsce pobytu (jak i okręg konsularny) – również należy zgłosić to kontaktując się z urzędem konsularnym.
Aby to zrobić należy wypełnić dodatkowy formularz na stronie ewybory.msz.gov.pl
.

Zgłoszenie dopisania do listy wyborców powinno zawierać:
1.    Nazwisko

 1.  Imię (imiona)
 2.  Imię ojca
 3.  Datę urodzenia
 4.  Numer ewidencyjny PESEL
 5.  Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 6.  Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 7.  Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego.
 8.  Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy
 9.  Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się również na stronie.

11 obwodów głosowania na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:
1. Obwód głosowania nr 148, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Londyn I, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London, W1B 1JH;

 1. Obwód głosowania nr 149, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Londyn II, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London, W1B 1JH
 2. Obwód głosowania nr 150, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Londyn III, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London, W1B 1JH;
 3. Obwód głosowania nr 151, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Londyn IV, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie, 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX;
 4. Obwód głosowania nr 152, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Londyn V, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie, 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX;
 5. Obwód głosowania nr 166, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Poland House, 90 Gloucester Place, London, W1U 6HS;
 6. Obwód głosowania nr 153, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Manchester I, Konsulat Generalny RP, 51 Portland Street, Manchester, M1 3LD;
 7. Obwód głosowania nr 154, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Manchester II, Konsulat Generalny RP, 51 Portland Street, Manchester, M1 3LD;
 8. Obwód głosowania nr 155, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Edynburg I, Konsulat Generalny RP, 2 Kinnear Road, Edinburgh, EH3 5PE;
 9. Obwód głosowania nr 156, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Edynburg II, Konsulat Generalny RP, 2 Kinnear Road, Edinburgh, EH3 5PE;
 10. Obwód głosowania nr 157, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Belfast, Konsulat Generalny RP, 67 Malone Road, Belfast, BT9 6SB.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj