Mamy potwierdzenie, że centra recyklingowe w Hampshire i Dorset zostaną otwarte w poniedziałek 11 maja 2020.

Hampshire

- Reklama -

Potwierdzono, że wszystkie 24 centra recyklingowe w Hampshire i jedno w Millbrook, Southampton zostaną otwarte w poniedziałek, 11 maja 2020 roku. Jednak wizyta w placówce będzie znacząco różniła się od tej sprzed wybuchu pandemii koronawirusa. W celu powstrzymywania rozprzestrzeniania się COVID-19 wprowadzonych zostanie szereg środków ostrożności.

„Teraz mamy jasne wskazówki ze strony rządu – będziemy otwierać HWRC dla gospodarstw domowych, w których nie jest możliwe składowanie odpadów” powiedział radny Rob Humby,  – członek zarządu ds. Gospodarki, transportu i środowiska w radzie powiatu. “Wszystkie centra recyklingowe będą działać przy zachowaniu środków bezpieczeństwa i dystansu społecznego. Oznacza to również, że z HWRC będzie mogło korzystać jednocześnie mniej osób. Nieuchronnie spowoduje to opóźnienia i kolejki. Chciałbym więc prosić ludzi o cierpliwość i troskę o innych, którzy mieszkają w pobliżu. Zanim wybierzecie się do HWRC zastanówcie się, czy ta podróż jest niezbędna. ”

Wszystkie Household Waste Recycling Centres (HWRC) w Hampshire będą otwarte od 10:00 do 16:00.

HWRC przyjmie wszystkie odpady z wyjątkiem tych płatnych – gleby, gruzu, azbestu i płyt gipsowo-kartonowych. Przed wizytą w HWRC zaleca się sprawdzenie czy w danym zakładzie przyjmowane są wszystkie odpady.

Dorset

Prawie wszystkie centra recyklingowe w Droset zostaną ponownie otwarte w poniedziałek, 11 maja 2020. Zamknięte pozostanie jedynie Sherborne HRC. Mieszkańcom z tego obszaru zaleca się korzystanie z placówek w Shaftesbury, Blandford lub Dorchester.

Chociaż większość placówek zostanie ponownie otwarta, to będą obowiązywać ograniczenia. Wszystkie rodzaje zwykłych odpadów będą przyjmowane, ale obszary przeznaczone dla przedmiotów używanych pozostaną nieczynne. Wznowione będą również usługi związane z usuwaniem odpadów wielkogabarytowych. Osobom, które mają odpady wielkogabarytowe,  zaleca się skontaktowanie z konkretnym HRC przed wizytą w centrum recyklingu.

Zaznacza się również, że chociaż przyjmowane będą wszystkie rodzaje odpadów, to przy jednej wizycie w HRC zaleca się przyniesienie maksymalnie dwóch rodzajów odpadów (np. odpady ogrodowe i odpady z czarnych worków).

Centra recyklingu będą otwarte od 9:00 do 18:00. Ze względów bezpieczeństwa do HRC nie będzie dostępu dla pieszych i rowerzystów. Ze względu na środki dystansu społecznego mogą tworzyć się spore kolejki.

Ogólne zasady korzystania z centrów recyklingowych w Hampshire i Dorset:


– Korzystanie z centrów recyklingowych ma służyć wyłącznie do niezbędnego unieszkodliwiania odpadów (odpadów, których przechowywanie może stworzyć ryzyko obrażeń, chorób lub utraty zdrowia).

 – Zgodnie z wytycznymi rządowymi odradza się korzystanie z HWRC osobom z grupy ryzyka, osobom powyżej 70 roku życia i kobietom w ciąży.

 – Z placówki będzie mogła korzystać jednocześnie ograniczona liczba pojazdów – ruchem w placówce będzie kierował personel.

 – Przy wejściu do każdego centrum recyklingowego będzie znajdował się ktoś z personelu mający przy ubraniu kamerę. Również pracownicy ochrony będą rozmieszczeni w każdym centrum recyklingowym.

 – Przy wejściu zostaną umieszczone nowe, tymczasowe bariery. Będą one wykorzystywane do oznaczania nowych ustaleń z personelem kierującym pojazdami.

 – W miarę możliwości tylko jedna osoba z każdego gospodarstwa domowego powinna odwiedzać HWRC.

 – Ze względu na środku dystansu społecznego, pracownicy zakładu nie będą w stanie udzielić pomocy przy rozładunku lub przewożeniu odpadów. Mieszkańcy proszeni są o przywożenie do pojemników tylko takiej ilości odpadów, którą mogą samodzielnie przenieść. Przy rozładunku mogą być maksymalnie 2 osoby (w przypadku ciężkich przedmiotów).
– Nie będzie dozwolone korzystanie z przyczep samochodowych.
– Samochody dostawcze nie powinny przywozić większej ilości odpadów niż taka, która zmieściłaby się w przeciętnym bagażniku samochodowym.
– Obowiązuje zasada dystansu społecznego – co najmniej 2 metry.
– Miejsca sprzedaży używanych przedmiotów zostaną zamknięte.
– Jeśli mieszkańcy lub członkowie gospodarstwa domowego mieli w ciągu ostatnich 14 dni objawy zakażenia koronawirusem – nie powinni korzystać z HWRC. Wszelkie odpady jakie mogły mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem powinny być podwójnie zapakowane i odłożone na 72 godziny zanim zostaną zdane do HWRC.
– W przypadku opłat za odpady wymagana jest płatność zbliżeniowa – nie gotówką.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj