Czym są pełnomocnictwa stałe? Po co i kiedy warto je sporządzić? O tym rozmawiamy dzisiaj z radcą prawnym – Arcadiusem Gregorym z kancelarii Trethowans.

Pełnomocnictwa stałe, czyli Lasting Power of Attorney to niestety obecnie temat bardzo na czasie. Czy możesz powiedzieć czym naprawdę one są?

- Reklama -

Pełnomocnictwo stałe, czyli Lasting Power of Attorney to jest dokument, który pozwala ustanowić nam pełnomocnika – osobę, która będzie mogła podejmować za nas decyzje w różnych kwestiach. Na przykład kiedy my nie mamy zdolności do czynności prawnej w wyniku choroby, śpiączki, wypadku czy utraty świadomości. Pełnomocnictwa te są stałe, czyli utrzymują moc prawną właśnie wtedy, kiedy my tracimy zdolności do czynności prawnych. Zwykłe pełnomocnictwa z którymi najczęściej się spotykamy to pełnomocnictwa ustalane na potrzeby jakiejś konkretnej sprawy, czy na potrzeby podpisania konkretnego dokumentu – zwykle chodzi tutaj o sprzedaż nieruchomości. Takie pełnomocnictwa można bardzo szybko i łatwo przygotować, natomiast one tracą moc w chwili utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę, która takie pełnomocnictwo sporządziła (czyli mocodawcy). Natomiast Lasting Power of Attorney (w skrócie LPA’s) utrzymują moc prawną.

Dlaczego warto ustawić takie pełnomocnictwo? Bo wiele osób jednak nie sporządza takiego typu dokumentów. Nie myślimy o tym na codzień.

Uderzyłeś w samo sedno sprawy, bo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że takie pełnomocnictwa są potrzebne na wypadek utraty zdolności do czynności prawnych. Bez tego tak naprawdę nic nie da się zrobić jeśli chodzi o aktywa, dostęp do kont bankowych, nieruchomości, biznesy czy inwestycje. Pełnomocnictwa stałe można sporządzić tylko wtedy, kiedy ma się zdolności do czynności prawnych. Natomiast kiedy tej zdolności brakuje na skutek choroby czy wypadku to jedynym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do sądu opiekuńczego o ubezwłasnowolnienie osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych. Jest to jak z każdą sprawą w sądzie – może się to ciągnąć miesiącami. Trzeba wtedy udowodnić sądowi, że jesteśmy odpowiednią osobą do zajmowania się sprawami osoby ubezwłasnowolnionej. Wtedy też to są wydatki rzędu dziesiątek tysięcy funtów oraz jest to niepotrzebny stres. My jako osoba, która utraciła zdolności do czynności prawnych nie będziemy mieli wpływu na to kto będzie zajmował się naszymi finansami, czy nawet tym gdzie mieszkamy i co jemy.

Poza tym, po sądowym ubezwłasnowolnieniu, osoba która ubiega się o prawa do zajęcia się finansami czy nieruchomościami osoby ubezwłasnowolnionej jest zobowiązana do składania co roku pism i sprawozdań po to, aby rozliczyć się z każdego pensa wydanego w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej.

Bardzo często klienci myślą, że kiedy są w związku małżeńskim to nie potrzebują pełnomocnictw stałych – jako, że moja żona, czy mój mąż będą mogli zająć się sprawami w moim imieniu. To nie jest prawda i niestety nie wygląda to tak. W takiej sytuacji mąż czy żona nie mają dostępu do kont bankowych oraz nie są w stanie sprzedać czy zakupić nieruchomości. To są bardzo przykre sprawy, kiedy do tego dochodzi i niestety jest często wtedy za późno żeby załatwić sprawy szybko i sprawnie. Niestety to potrafi się wtedy ciągnąć miesiącami…

Problem polega też na tym, że sądy bardzo rzadko udzielają pełnomocnictw w zakresie zdrowia i opieki socjalnej. Wtedy sprawę przejmuje opieka społeczna.

Jakie są rodzaje pełnomocnictw stałych? Wiem, że istnieją dwa. Czy możesz powiedzieć co zawierają te pełnomocnictwa i czym się różnią?

Tak jak wspomniałeś mamy dwa rodzaje pełnomocnictw stałych. Pierwsze pełnomocnictwo stałe – jeden z rodzajów – dotyczy pełnomocnictwa w zakresie nieruchomości i finansów. Drugi rodzaj pełnomocnictwa stałego dotyczy decyzji w zakresie zdrowia i opieki socjalnej. Jeśli chodzi o ten pierwszy rodzaj, to jest on związany z decyzjami dotyczącymi zarządzania finansami, inwestycjami, płaceniem rachunków, zakupem nieruchomości, sprzedażą nieruchomości i prowadzeniem firmy. Natomiast ten drugi rodzaj jest związany ze sprawami zdrowia i opieki socjalnej. Pozwala on powołać kogoś, kto będzie podejmował decyzje dotyczące zdrowia – jakiego rodzaju leczenie przyjmiemy, jakiego leczenia odmawiamy, gdzie mieszkamy, co jemy, z kim mamy kontakt, z kim nie mamy kontaktu, czy nawet w co jesteśmy ubierani. Jest to bardzo szeroki wachlarz decyzji, które te pełnomocnictwa obejmują. Te dwa pełnomocnictwa są zwykle ustalane na tych samych zasadach, ale nie muszą być. Możemy mieć jednego pełnomocnika, który będzie zajmował się naszymi sprawami finansowymi i mieć inna osobę powołaną na potrzeby pełnomocnictwa do spraw zdrowia i opieki socjalnej.

Kto z nas powinien spisać takie pełnomocnictwo? Kogo to dotyczy? Czy powinni to zrobić dyrektorzy firm, osoby chore, czy też każdy z nas kto mieszka i żyje na terenie Wielkiej Brytanii?

Ja myślę, że każdy kto ma jakieś aktywa – czy są to nieruchomości, czy są to inwestycje – powinien zastanowić się nad tym co się stanie z tymi inwestycjami, kontem bankowym czy nieruchomością w chwili kiedy utraci zdolność do czynności prawnych. Jeśli chodzi o osoby w związkach małżeńskich i osoby, które mają dzieci – jest to kwestia nie tyle zadbania o siebie, ale o naszych bliskich. Ponieważ kiedy zdarza się wypadek i osoba traci zdolność do czynności prawnych, jest w śpiączce – mamy na przykład uraz mózgu, który nie pozwala takiej osobie funkcjonować tak jak wcześniej – to współmałżonek pozostaje z dziećmi i masą kłopotów. Często pojawia się do tego bariera językowa, która jest potęgowana przez stres oraz przez lekarzy czy opiekę socjalną. Urzędnicy często używają terminów z którymi nie jesteśmy oswojeni i bardzo trudno jest wtedy takiemu małżonkowi przebić się, uzyskać pomoc i zostać wysłuchanym. Jest to więc często kwestia zadbania o naszych bliskich, aby w razie wypadku mogli łatwiej załatwić sprawy.

Chciałem tu jeszcze wspomnieć o polisach ubezpieczeniowych. Bardzo często z pełnomocnictwem jest jak z polisą ubezpieczeniową – płacimy składki “na wypadek gdyby”. Wszyscy mamy nadzieję, że tej polisy nigdy nie będziemy potrzebować, ale kiedy już do wypadku dojdzie – czujemy ulgę, że mamy polisę. Tak samo jest z pełnomocnictwami.

Komplikacje mogą pojawić się w przypadku wyciągnięcia pieniędzy z tej polisy ubezpieczeniowej, ponieważ w zależności od tego jak ona jest zapisana – polis jest cała masa. Może jednak zdarzyć się tak, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, ponieważ osoba, której należą się pieniądze nie ma zdolności do czynności prawnych i nie jest w stanie pokwitować odbioru wypłaty odszkodowań. Natomiast bez pełnomocnictw stałych, czy bez sądowego ubezwłasnowolnienia nie ma kto pokwitować odbioru tych pieniędzy.

Druga sprawa – dla właścicieli firm jest to coś niezbędnego. Trudno sobie wyobrazić jak nasza firma będzie funkcjonować, czy nasza działalność będzie funkcjonować, w chwili gdy my jako właściciele czy udziałowcy w firmie, nie mamy zdolności do czynności prawnych – nie jesteśmy w stanie podpisywać dokumentów, czy prowadzić działalności biznesowej.

Pełnomocnictwa stałe to naprawdę ważne dokumenty, a wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że one istnieją. Często orientujemy się jak dużą rolę odgrywa pełnomocnictwo stałe dopiero w momencie kiedy dochodzi do wypadku czy choroby.

Chciałem zapytać odnośnie pełnomocnika. Kim powinna być taka osoba – czy powinien być to ktoś bliski, czy powinna to być osoba niezależna od naszej rodziny. Czy może powinniśmy mieć więcej niż jednego pełnomocnika? Jak to wygląda?

Pełnomocnikiem może być każdy kto skończył 18 rok życia. Najważniejsze jest to, żebyśmy ufali tej osobie, bo przekazujemy jej możliwość podejmowania wielu decyzji. Jeśli chodzi o pełnomocnictwo stałe do spraw nieruchomości i finansów – pełnomocnik nie może być bankrutem. I to właściwie są jedyne zasady. Najważniejsze jest, aby nasz pełnomocnik był osobą zaufaną. Może być to członek rodziny – mąż, żona, brat, siostra, mama, tata. Nie polecam ustalania pełnomocnictwa powołując rodziców. Szanse, że stanie się coś nam, a nie im są raczej nikłe – zwykle jest odwrotnie, ale nie ma reguły. Generalnie nie poleca się ustanawiania pełnomocników z wcześniejszego pokolenia.

Pełnomocnikiem może być członek rodziny, znajomy, przyjaciel, partner biznesowy… To może być również profesjonalista – prawnik, lekarz czy księgowy. Może to być jedna osoba lub więcej.

Trzeba też rozważyć możliwości, że wystąpią nieporozumienia między pełnomocnikami i trzeba też rozważyć na jakich zasadach się ich powołuje. Czy będą oni podejmować decyzje wspólnie, czy mogą podejmować decyzje solidarnie – wspólnie, ale i niezależnie od siebie. Można powołać do czterech pełnomocników i można także powołać zastępców pełnomocników – dokładnie na takich samych zasadach. Też jedną osobą lub więcej – do czterech osób. Można również ustalić w jakich okolicznościach zastępcy pełnomocników wkroczą czy przejmą kontrolę.

Wspomniałeś, że są dwa rodzaje pełnomocnictwa. Czy może to być tak, że zrobię tylko pełnomocnictwo jednego rodzaju? Czy to jest tak, że muszę mieć dwa?

Można sporządzić tylko pełnomocnictwo jednego rodzaju. Natomiast wiadomo, że jeśli chcemy mieć pełne zabezpieczenie – zarówno spraw finansowych, jak i spraw zdrowotnych – no to należy mieć komplet pełnomocnictw.

Często mylimy pojęcia pełnomocnictwa i testamentu – wiele ludzi myśli, że jest to to samo. Czy możesz wyjaśnić czym się różnią i czy mogą wspólnie działać. Czy tak naprawdę spisując testament nie muszę spisywać pełnomocnictwa?

Bardzo dobre pytanie. Pełnomocnictwo i testament to są zupełnie oddzielne sprawy. Testament określa co stanie się z naszym majątkiem po naszej śmierci i nie ma wpływu na to co dzieje się z naszym majątkiem czy naszym zdrowiem do tego dnia. Ponieważ testament nie wchodzi w życie do momentu naszej śmierci.

Pełnomocnictwa pozwalają nam powołać pełnomocników, którzy zajmą się naszymi sprawami za życia – do chwili śmierci. W chwili śmierci pełnomocnictwa tracą ważność i wtedy mocy prawnej nabiera testament. To są zupełnie oddzielne dokumenty i zajmują się uregulowaniem zupełnie innych spraw. Chociaż można powołać pełnomocników, którzy w naszym testamencie są również powołani na naszych wykonawców testamentów. To może być ta sama osoba lub osoby – natomiast ich role są różne.

O testamentach i prawie spadkowym rozmawialiśmy z Arcadiusem Gregorym już wcześniej. Cała rozmowa dostępna jest na naszej stronie.

 Czy pełnomocnictwa spisane w Wielkiej Brytanii będą działać również w Polsce?

Pełnomocnictwa spisane w Wielkiej Brytanii spisywane są na mocy prawa Wielkiej Brytanii. Czy będą miały moc prawną w jakiejkolwiek innej jurysdykcji – to już jest kwestia, którą należy sprawdzić w danym kraju. Jest możliwość uwierzytelnienia pełnomocnictw. Natomiast co do procedury nie jestem w stanie pomóc w tej kwestii. Z tym trzeba byłoby udać się do prawnika w Polsce.

W momencie kiedy mamy pełnomocnictwo stałe, chowamy je do szuflady – jaki jest kolejny krok? Czy informujemy najbliższych, że gdyby nam coś się stało to ten dokument o pełnomocnictwie leży w tej szufladzie w kopercie. Czy to jest tak, że ten dokument jest gdzieś rejestrowany – w razie gdy trafię do szpitala – lekarze są w stanie sprawdzić czy pełnomocnictwo istnieje w jakimś rejestrze? Jak to wygląda?

Zanim pełnomocnictwo nabierze mocy prawnej musi być zarejestrowane w urzędzie – w Office of the Public Guardian. Pełnomocnictwa muszą być tam zarejestrowane, muszą zostać sporządzone w odpowiedni sposób, jest na to odpowiednia procedura. Są odpowiednie wymagania i urząd zatwierdza czy te wszystkie wymagania zostały spełnione i czy pełnomocnictwo jest zgodne z ustawą. Wtedy te pełnomocnictwa trafiają do rejestru Office of the Public Guardian i można z nich korzystać.

Jeżeli pełnomocnictwo jest sporządzone przez prawników, przez kancelarię prawną – każda porządna kancelaria zaoferuje klientowi bezpłatne przechowywanie oryginałów. Są to ważne dokumenty i w przypadku naszej kancelarii wydajemy klientom potwierdzone kopie zarejestrowanych pełnomocnictw, które są tak samo ważne jak oryginał. Kopie są odpowiednio potwierdzone, z pieczęcią na każdej stronie i z podpisem radcy prawnego. Z tego finansowego pełnomocnictwa można korzystać od razu – za zgodą mocodawcy. Natomiast pełnomocnictwo do spraw zdrowia i opieki socjalnej dosłownie leży w szufladzie z nadzieją, że nigdy nie będzie potrzebne i że zachowamy świadomość i zdolność do czynności prawnych do naszego ostatniego dnia. Ale jeśli będzie potrzebne to pełnomocnictwo będzie można z tej szuflady wyjąć i rozmawiać z lekarzami, opieką socjalną i podejmować decyzje w imieniu mocodawcy.

Wspomnieliśmy wcześniej kto może zostać pełnomocnikiem. Natomiast nie wspomnieliśmy co należy do zadań pełnomocnika. Możesz przybliżyć z czym wiąże się powołanie takiej osoby?

W chwili utraty zdolności do czynności prawnych przez mocodawcę pełnomocnik przejmuje kontrolę nad całością majątku mocodawcy. Jest odpowiedzialny za takie prozaiczne sprawy jak płacenie rachunków, będzie miał dostęp do naszego konta bankowego, będzie mógł sprzedać nasz dom lub kupić inny dom. Pełnomocnik przejmuje kontrolę nad sprawami mocodawcy tak samo jak gdyby to były ich własne sprawy. Pełnomocnik jest również odpowiedzialny wobec mocodawcy, ponieważ wszystkie decyzje ma obowiązek podejmować w najlepszym interesie mocodawcy. Nie jest tak, że pełnomocnik może zadecydować na przykład o przekazaniu sobie £20 000 – bo wie, że żona chciała żeby miał te £20 000. To tak nie działa i tak nie można – wtedy pojawia się konflikt interesów.

Jak wygląda spisanie takiego pełnomocnictwa. Czy muszę przygotować listę wszystkich rzeczy, które posiadam? Czy powinienem się zbadać? Czy muszę przygotować jeszcze jakieś inne informacje?

Jeśli chodzi o pełnomocnictwa stałe należy przede wszystkim zastanowić się nad tym kogo będziemy chcieli powołać na pełnomocnika – komu ufamy bezgranicznie i kto będzie mógł podejmować za nas decyzje. Jeśli chodzi o informacje potrzebne do spisania samego dokumentu – to są to podstawowe informacje – pełne imię i nazwisko, adres, data urodzenia. Jeśli na pełnomocnika powołujemy więcej niż jedną osobę trzeba zastanowić się czy osoby te będą w stanie się dogadywać – żeby nie pojawiły się konflikty. Czy te osoby będą w stanie podejmować decyzje dotyczące naszych inwestycji – jeśli je mamy i jeśli wcześniej sami podejmowaliśmy decyzje dotyczące rodzaju naszych inwestycji. Jeśli prowadzimy działalność biznesową trzeba będzie również zastanowić się czy ta osoba będzie w stanie prowadzić ten biznes – czy będzie w stanie dogadywać się z naszymi wspólnikami, czy udziałowcami – czy będzie w stanie zarządzać personelem i finansami. To są te kwestie, które należy przemyśleć.
Warto też zastanowić się czy mamy jakieś uwagi czy wskazówki do naszych pełnomocników – bo istnieje taka możliwość zapisania dodatkowych wskazówek. Oraz na przykład czy nie życzymy sobie, aby podtrzymywano nasze życie w chwili utraty świadomości i bez szansy na odzyskanie świadomości – czy życzymy sobie żeby pełnomocnicy podjęli decyzję o zaprzestaniu leczenia w naszym imieniu – czy może życzymy sobie żeby takiego prawa nie mieli. Możemy też uwzględnić wskazówki dotyczącego tego gdzie będziemy mieszkać i co będziemy jeść. Jeśli na przykład nie jemy mięsa – możemy to umieścić w naszych pełnomocnictwach.

Jeśli będziemy potrzebowali opieki – czy wolelibyśmy otrzymywać opiekę w domu czy mieszkać w domu opieki – to również możemy wyszczególnić.
Jeśli chcielibyśmy się zabezpieczyć i poprosić naszych pełnomocników żeby składali sprawozdanie ze swoich działań komuś innemu – również możemy to uwzględnić. Musimy jednak pamiętać, że jakkolwiek będziemy chcieli ograniczyć działania naszych pełnomocników – może okazać się, że nie jest to do końca w naszym interesie. To są takie podstawowe sprawy.
Nie trzeba wyszczególniać majątku, ale trzeba przemyśleć jaki majątek posiadamy po to, aby odpowiednio dobrać pełnomocników.

Jeśli jesteśmy samotni – nie mamy żony czy męża – to w przypadku małżeństwa czy nasze pełnomocnictwo straci ważność tak jak w przypadku testamentu?

Nie, nie traci ważności w chwili ślubu. Testament traci ważność w chwili ślubu, ale pełnomocnictwo zachowuje moc prawną.

Czy jako radca prawny w dobie tego co dzieje się teraz – w sytuacji pandemii koronawirusa – czy widzisz większe zainteresowanie spisywaniem pełnomocnictw czy testamentów?

Tak, okazuje się że klienci nagle mają dużo wolnego czasu i zaczynają zastanawiać się – co jeśli mnie to dopadnie – co będzie z moją rodziną, kto zajmie się moim biznesem…

Zainteresowanie pełnomocnictwami i testamentami naprawdę wzrosło w ostatnich tygodniach. Jesteśmy w stanie pomóc w tej sprawie – pracujemy z domów. Nie spotykamy się z klientami w siedzibie kancelarii, ale rozmawiamy przez rozmowy video – musimy się widzieć z klientem, z osobą która sporządza pełnomocnictwo. Nadal działamy, nadal przygotowujemy pełnomocnictwa i testamenty.

Może się teraz okazać, że czas oczekiwania na spotkanie czy na wzór dokumentu po spotkaniu będzie dłuższy – to ze względu na duże zainteresowanie tą kwestią.

Wiadomo, że prawo w Wielkiej Brytanii jest różne – dla tych którzy mieszkają w Anglii i Walii czy dla tych, którzy mieszkają w Szkocji. Czy tak samo wygląda to w przypadku pełnomocnictwa stałego, że Anglia i Walia mają swój zakres praw – natomiast dla tych którzy mieszkają w Szkocji czy Północnej Irlandii są to inne zakresy praw?

Tak – są to inne rodzaje dokumentów. Te pełnomocnictwa o których rozmawiamy dzisiaj są to dokumenty, które można sporządzić w Walii i Anglii. Natomiast jeśli chodzi o Szkocję czy Północną Irlandię tak jak wspomniałeś – są to oddzielne jurysdykcje, które rządzą się innymi prawami, mają inne zasady i inaczej się te dokumenty przygotowuje.

Od momentu kontaktu z tobą i spisania takiego pełnomocnictwa – ile trzeba czasu żeby ten dokument był gotowy?

Jeśli chodzi o przygotowanie samych dokumentów to zależy od tego jak jesteśmy przygotowani do spotkania z prawnikiem. Jeśli klient przychodzi na spotkanie przygotowany i przemyślał sprawę to przyspiesza proces. Później jest to kwestia tylko dogadania szczegółów. Natomiast jeśli chodzi o czas po przygotowaniu tego dokumentu –  tak jak wspomnieliśmy wcześniej – pełnomocnictwa muszą być zarejestrowane w urzędzie. To niestety trwa. Okres oczekiwania na rejestrację w urzędzie to od 6 do 8 tygodni. Także im szybciej się tym zajmiemy – tym będziemy spokojniejsi. Wiadomo, że jeśli ktoś na przykład wybiera się na planowaną operację – warto zabezpieczyć się odpowiednio wcześniej i uwzględnić te 6 czy 8 tygodni… Warto dać sobie nawet 3 miesiące żeby ze spokojem przygotować pełnomocnictwo i mieć je zarejestrowane.

Chciałbym jeszcze wspomnieć o testamentach. Wiem, że jako kancelaria wprowadziliście teraz specjalną promocję dla wszystkich tych, którzy są tzw. key workers. Czy możesz coś na ten temat powiedzieć?

Tak, jako kancelaria zdecydowaliśmy wyjść naprzeciw wszystkim, którzy pracują jako key workers – ze względu na to, że pracują oni na tej “linii frontu” i chcieliśmy podziękować im za to co dla nas wszystkich robią. Zdecydowaliśmy więc obniżyć cenę testamentów o 15% dla wszystkich key workers. Jeśli takie osoby są zainteresowane – zapraszamy – jesteśmy w stanie przygotować dla was testamenty o 15% taniej.

Czy jest coś jeszcze co chciałbyś dodać od siebie jako radcy prawnego w temacie pełnomocnictw stałych?

Myślę, że po prostu – warto się tym zająć – zastanowić jak nasza rodzina będzie funkcjonować w przypadku, gdy coś nam się stanie – na skutek wypadku czy nieudanej operacji. Niestety wypadki chodzą po ludziach i można się zabezpieczyć, można oszczędzić rodzinie masy kłopotów i zamieszania przygotowując takie pełnomocnictwa. Jest to pewien rodzaj polisy ubezpieczeniowej – pełnomocnictwa przygotowujemy z nadzieją, że one nigdy nie będą potrzebne. Ale jeśli już dojdzie do wypadku i pomoc będzie potrzebna – pełnomocnictwa będą nieocenione.
Na codzień w pracy spotykam się również z osobami, które starają się uporządkować sprawy członka rodziny, który utracił zdolność do czynności prawnych i nie jest to łatwe. Zwykle klienci są zaskoczeni, że jako mąż czy żona nie mają wpływu na decyzję lekarzy, nie mają możliwości podejmowania decyzji za męża, czy żonę – są to wtedy bardzo trudne sytuacje.

Podsumowując – pełnomocnictwa stałe są to pełnomocnictwa, które zachowują moc prawną nawet po utracie świadomości czy zdolności do czynności prawnych mocodawcy – podczas gdy zwykłe pełnomocnictwa tracą moc prawną w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych. Mamy dwa rodzaje pełnomocnictw – jeden dotyczący spraw związanych z nieruchomościami i finansami oraz pełnomocnictwo do spraw zdrowia i opieki socjalnej. Można powołać jedno pełnomocnictwo lub drugie, ale zwykle przygotowuje się oba dokumenty żeby mieć pełną opiekę. Można powołać jednego pełnomocnika, ale można powołać nawet 4 osoby. Pełnomocnikiem może być krewny, przyjaciel lub też profesjonalista – prawnik czy księgowy.

Jest to coś co można przygotować czy spisać tylko kiedy ma się zdolność do czynności prawnych. Często o pełnomocnictwach mówi się w kontekście choroby Alzheimera czy demencji – bo są to również przypadki, kiedy traci się zdolność do czynności prawnych.

Natomiast można również utracić zdolność do czynności prawnej na skutek wypadku czy choroby nowotworowej czy operacji, która się nie powiodła. Należy się tym zająć z dużym wyprzedzeniem, aby spać spokojnie i mieć pewność, że nasi bliscy będą mieli moc prawną zajęcia się naszymi sprawami gdyby coś nam się stało.

Na koniec powiedzmy coś jeszcze o kancelarii w której pracujesz – bo istniejecie na rynku już dobre parę lat.

Tak, kancelaria Treathowans istnieje od ponad 150 lat. Jest to jedna z potężniejszych kancelarii radcowskich tutaj na południowym wybrzeżu. Mamy siedziby w Bournemouth, Poole, Salisbury, Southampton, Winchester oraz oddział w Londynie. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych jak i klientów biznesowych. Często są to właściciele większych biznesów, ale również i mniejszych czy właściciele ziemscy… Mamy spory wachlarz usług. Moją specjalizacją jest prawo spadkowe, czyli testamenty – ale również pełnomocnictwa stałe i zajmowanie się sprawami spadkowymi.

Kontakt z Arcadiusem Gregorym z kancelarii Trethowans jest możliwy pod nr. 02380 820 467

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj