Zostały podane nowe informacje w sprawie pomocy finansowej od rządu dla wszystkich samozatrudnionych. HMRC oceni uprawnienia do otrzymania dotacji finansowej na podstawie całkowitych dochodów i zysków.

HMRC będzie oceniało czy jesteś uprawniony do otrzymania pomocy finansowej na podstawie twoich całkowitych dochodów i zysków. Pomoc finansowa będzie wynosiła 80% twoich zysków handlowych do maksymalnej sumy £2500 (przez 3 miesiące z możliwością przedłużenia). Dotacja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym i składkom na ubezpieczenie społeczne. Pomoc finansowa będzie bezzwrotna.

- Reklama -

Kto może złożyć wniosek o pomoc finansową dla samozatrudnionych?

Możesz złożyć wniosek o pomoc finansową dla samozatrudnionych jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność na własny rachunek lub członkiem spółki oraz:
– złożyłeś zeznanie podatkowe (self-assessment) za rok podatkowy 2018-2019
– miałeś obrót w roku podatkowym 2019-2020 i planujesz prowadzić działalność w roku podatkowym 2020-2021
– masz straty z powodu pandemii koronawirusa

Będziesz musiał również potwierdzić, że obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa ma negatywny wpływ na twoją działalność.

Przy ocenie HMRC będzie posiłkowało się danymi z deklaracji podatkowej.

Jak zostanie obliczone to czy kwalifikujesz się do pomocy finansowej?

Z całkowitego dochodu (obrotu) zostaną odjęte kwoty dopuszczalnych wydatków biznesowych i inwestycyjnych.

Dopuszczalne wydatki to:

– koszty biurowe (np. rachunki za artykuły papiernicze)

– koszty podróży (opłaty za paliwo, parking, pociąg, autobus)
– koszty odzieży (np. mundurów)
– koszty personelu (np. wynagrodzenia, koszty podwykonawców)
– koszty materiałów, zapasów
– koszty finansowe (ubezpieczenie, opłaty bankowe, koszty lokalu, ogrzewanie, oświetlenie)
– reklama i marketing (np. koszty związane ze stroną www)
– szkolenia
– wszelkie wydatki służbowe
– ulgi inwestycyjne wykorzystywane do zakupu aktywów
– kwalifikująca się ulga opiekuńcza
– wydatki ryczałtowe

Od twoich zysków nie zostaną odjęte:
 – wszelkie straty przeniesione z poprzednich lat
– twój zasiłek osobisty

Przykład 1:
Jeśli twój całkowity obrót handlowy w każdym roku podatkowym (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) wynosił £20 000, a wnioskowano o £1 000 ulgi handlowej to:
£20 000 – £1 000 (ulgi handlowej) = £19 000
£19 000 x 3 = £57 000

£57 000 / 3 = £19 000

Jeśli prowadzisz działalność w różnych branżach w tym samym roku podatkowym to sumujesz wszystkie zyski i straty dla wszystkich transakcji.

Przykład 2:

Jeśli handlowałeś tylko w roku podatkowym 2018-2019 i osiągnąłeś zysk w wysokości £60 000 (w pierwszej branży), a następnie stratę w wysokości £20 000 (w drugiej branży) to: od zysków (£60 000) odejmujemy stratę (£20 000) i otrzymujemy £40 000

Jeśli prowadzisz działalność dłużej niż rok, to aby obliczyć średni zysk handlowy, sumujemy wszystkie  zyski i straty za wszystkie lata handlowe, w których prowadziłeś działalność.

Przykład 3:

Jeśli w roku podatkowym 2016–2017 uzyskałeś zysk w wysokości £60 000 , w roku podatkowym 2017–2018 uzyskałeś zysk w wysokości £60 000, a w roku podatkowym  2018-2019 miałeś stratę £30 000 to:
£60 000 + £60 000 – £30 000 = £90 000
Następnie należy podzielić £90 000 na 3 (trzy lata działalności). Twój średni zysk handlowy za 3 lata podatkowe wynosi £30 000

Twój całkowity dochód to suma wszystkich:
– dochodów z zarobków
– zysków z handlu
– dochodów z nieruchomości
– dywidend
– dochodów z oszczędności
– dochodów emerytalnych
– innych dochodów (np. dochodów z zabezpieczenia społecznego)

Będziesz kwalifikował się do pomocy finansowej jeśli:
Twoje zyski z transakcji nie przekroczą £50 000 i będą stanowiły większość część twojego całkowitego dochodu.

Jak to obliczyć?

2016-2017 2017-2018 2018-2019 Średnia za trzy lata
Zyski £50 000 £50 000 – £10 000 £30 000
Emerytura £15 000 £15 000 £15 000 £15 000
Całkowity dochód £65 000 £65 000 £5 000 £45 000
Zyski z transakcji są większą częścią twojego całkowitego dochodu Tak Tak Nie Tak

 

Przykład 4:

W podanym przykładzie mimo straty w roku podatkowym 2018-2019 nadal osoba kwalifikuje się do otrzymania pomocy finansowej.
Średnie zyski z transakcji za trzy lata nie przekraczają £50 000 (wynoszą £30 000) i stanowią ponad połowę całkowitego dochodu (całkowity dochód wynosi £45 000).

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.gov.uk/employment/self-employed

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj