Polskie wybory parlamentarne juz coraz bliżej. Jak wziąć udział w wyborach do Sejmu i Senatu RP? Gdzie będzie można wziąć udział w wyborach? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć na ten temat.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie Ambasady RP w Londynie głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP odbędzie się w niedzielę – 13 października 2019 roku w godzinach od 7:00 do 21:00.

- Reklama -

Obywatele polscy, którzy stale przebywają w Wielkiej Brytanii będą mogli zagłosować w obwodach głosowania wyłącznie osobiście. Na Wyspach zostały utworzone 54 obwody głosowania (w tym 28 na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie). Niestety tym razem nie będzie możliwe głosowanie drogą korespondencyjną.

Prawo do udziału w głosowaniu za granicą ma osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu oraz nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Warunkiem jest również posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego. Warunkiem koniecznym jest również wpisanie się do spisu wyborców.

Rejestracja wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP już została uruchomiona

Rejestracja wyborców już została uruchomiona,. Rejestrować się będzie można do 10 października 2019 (włącznie). Aby znaleźć się na liście wyborców można zarejestrować się elektronicznie za pomocą Elektronicznego Systemu Rejestracji Wyborców E-wybory. Zgłosić się można również e-mailowo (na adres: londyn.wybory@msz.gov.pl), telefonicznie (numer telefonu: 0207 8228 967, -948) oraz faksem (nr faksu: 02079363571). Rejestracji można dokonać również pisemnie (na adres: Polish Consulate – Wydział Konsularny Ambasady RP, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London) oraz ustnie w siedzibie Konsulatu.

W zgłoszeniu należy podać:
– nazwisko i imiona
– imię ojca
– datę urodzenia
– numer PESEL
– adres zamieszkania lub pobytu za granicą
– numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania LUB dowodu osobistego (w miejsce numeru paszportu należy wpisać numer ważnego dowodu osobistego).

Podczas rejestracji należy również dokładnie sprawdzić, czy komisja wyborcza jest usytuowana w okręgu konsularnym w którym będziemy przebywać w dniu głosowania. Wpisanie się do spisu wyborców i głosowanie w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie takie wydaje konsul w obwodzie w którym została dokonana rejestracja.

Obwody do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP w okolicy

Na potrzeby wyborów 13 października 2019 zostało utworzonych 54 obwody głosowania. Najbliższe z nich będą znajdować się w Bournemouth i Southampton.

BOURNEMOUTH: Obwód głosowania nr 274, siedziba obwodowej komisji wyborczej: The Boscombe Link, 3-5 Palmerston Road, Bournemouth BH1 4HN

SOUTHAMPTON: Obwód głosowania nr 286, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polski Klub, 507 Portswood Road, Southampton, SO172TH

Spis wszystkich obwodów głosowania znajduje się na stronie Ambasady RP w Londynie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj