Wakacje w
Polsce rozpoczęte, te na Wyspach ruszą za kilka dni. Jednak jesteś rodzicem i
chciałbyś wiedzieć jaki zawód najlepiej pasuje do predyspozycji Twojego dziecka
lub jaki kierunek studiów wybrać, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – Twoje dziecko
może skorzystać z bezpłatnego testu predyspozycji zawodowych CAT.

 

Test Career Tree (CAT) jest wspólnym projektem
realizowanym przez Polish Psychologists’ Association  oraz międzynarodową grupę psychologów z
Uniwersytetów w Słowenii, Turcji, Hiszpanii oraz Polski w ramach Unijnego
programu Erasmus +. W ramach projektu badawczego gwarantują 100 nieodpłatnych
sesji obejmujących test predyspozycji zawodowych oraz osobowości. Zazwyczaj
taki test to koszt ok. £30.
Career Tree to zestaw testów online, których celem
jest określenie predyspozycji, umiejętności oraz zainteresowań zawodowych osób
uczących się oraz młodych dorosłych wchodzących na rynek pracy.
Raport końcowy CAT obejmuje opisy w poniższych
obszarach:
– Zainteresowania zawodowe w 15 wymiarach
– Wyznawane wartości oraz ich znaczenie w życiu
zawodowym
– Cechy osobowości wymagane w poszczególnych
profesjach
– Radzenie sobie w sytuacjach stresowych
– Inteligencja kognitywna: pamięć, wyobraźnia,
uczenie się, uważność, logika
– Umiejętności Interpersonalne: komunikacja,
negocjacje, praca w grupie
– Kompetencje przedsiębiorcze
W oparciu o wyniki testu raport końcowy dostarcza listę
profesji najlepiej pasujących do profilu użytkownika oraz wskazówki praktyczne
obejmujące wymagania edukacyjne/szkolenia zawodowe w Wielkiej Brytanii.
Test osobowości
Dopełnieniem testu predyspozycji zawodowych CAT są
testy osobowości NEO PR- I oraz Test Hollanda, z których będzie mógł skorzystać
użytkownik programu. Testy, które są powszechnie używane przez psychologów,
opisują osobowość w obszarach tzw. Wielkiej Piątki oraz RIASEC.
Test NEO PR i Inwentarz osobowości
Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości
zawartych w modelu pięcioczynnikowym tzw “Wielkiej Piątki”
(Neurotyczność, Ekstrawertyczność, Otwartość na doświadczenia, Ugodowość,
Sumienność).
Test obejmuje twierdzenia, których prawdziwość
badany ocenia w skali pięciostopniowej (od “całkowicie się nie
zgadzam” do “całkowicie się zgadzam”).
Test Hollanda – Test Osobowości Zawodowej
John L. Holland wyróżnił 6 typów
osobowości zawodowych, biorąc pod uwagę cechy charakteru, ulubione czynności,
umiejętności i zainteresowania, a także środowisko pracy. Wg tej
teorii wyróżnia się następujące preferencje zawodowe:
– typ realistyczny (R – realistic)
– typ badawczy (I – investigative)
– typ artystyczny (A – artistic)
– typ społeczny (S – social)
– typ przedsiębiorczy (E – enterprising)
– typ konwencjonalny (C – conventional)
W praktyce typy czyste występują rzadko. Zdarza się, że u jednej osoby
mogą dominować cechy charakterystyczne dla dwóch typów, np.
badawczo-realistyczny, społeczno-artystyczny, itd.
Kto może wziąć udział w teście?
Test jest przeznaczony dla młodych osób (15- 26
lat) zamieszkujących Wielką Brytanię. Wszystkie testy są w języku angielskim. Testy
CAT można wykonywać w dowolnym czasie z domowego komputera. Uczestnik projektu
zobowiązuje się do ukończenia zestawu 3 testów: CAT, NEO, Test Hollanda. Średni
czas wypełnienia testów to 140 minut: 80 minut CAT, 30 min NEO, 30 min Test
Hollanda. Testy mogą być wykonywane w trzech osobnych sesjach. Zazwyczaj taki
test kosztuje ok. £30, jednak PPA oferuje 100 darmowych takich testów Polakom na
Wyspach.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w teście
prosimy o kontakt na adres: cat@polishpsychologists.org i podanie hasła
MagazynPL.

 

- Reklama -
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.career-tree.eu
i www.polishpsychologists.org.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj