Time to make money in Britain piggy bank and alarm clock isolated on a white background
Od 1 kwietnia
2017, każdy pracodawca, zatrudniający przynajmniej jednego pracownika, musi
zgłosić wszystkich uprawnionych do system emerytalnego. 

 

Nazywamy to zgłoszeniem
automatycznym, ponieważ pracownicy zgłaszani są automatycznie. Nie muszą nic
robić, ponieważ to pracodawca będzie musiał podjąć kroki, by ich zgłosić do
systemu. Jeżeli już odprowadzasz składki emerytalne dla swoich pracowników,
będziesz musiał sprawdzić, czy spełniasz wymogi zgłoszenia automatycznego.
Na jakich zasadach zatrudniony zostaje
zakwalifikowany do systemu
 
Każdy, kogo
wynagrodzenie wynosi £486 brutto za miesiąc, w wieku 16 do 74 roku życia.
Masz obowiązek
zapewnić im dostęp do systemu emerytalnego, jeśli o to poproszą, ale nie musisz
odprowadzać składek.
Każdy, kogo
wynagrodzenie wynosi powyżej £486 i nie więcej niż £833 miesięcznie, w wieku od
16 do 74 lat. Jeżeli osoby takie poproszą cię o zgłoszenie do systemu
emerytalnego, masz obowiązek im to zapewnić i regularnie odprowadzać składki.
Każdy, kogo
wynagrodzenie wynosi ponad £833 brutto miesięcznie, pomiędzy 22 rokiem życia a
ustawowym wiekiem emerytalnym. Masz obowiązek zgłoszenia ich do systemu
emerytalnego i regularnego odprowadzania składek. (ang. State Pension Age
(SPA*).
Każdy, kogo
wynagrodzenie wynosi ponad £833 brutto miesięcznie, w wieku pomiędzy 16 a 21
lat, oraz w wieku pomiędzy ustawowym wiekiem emerytalnym a 74 rokiem życia, ma
prawo wyboru uczestnictwa w systemie emerytalnym, co obliguje pracodawcę do
regularnego odprowadzania składek.
Musisz dokonać
pełnej oceny swojego personelu w celu dokładnego określenia osób
kwalifikujących się do systemu, dbając o aktualność danych pracowników. Masz
obowiązek monitorowania wieku i zarobków pracowników (wliczając osoby nowo
zatrudnione), aby objąć systemem także te osoby, które nie kwalifikowały się w
dacie przystąpienia (patrz poniżej). Musisz zgłosić taką osobę i skontaktować
się z nią w przeciągu 6 tygodni od daty zakwalifikowania jej do systemu. 
Nakłanianie
pracowników do rezygnacji z systemu jest zabronione prawem.
 
Jak ustawić automatyczne zgłaszanie?
 
Po pierwsze
musisz znać datę stopniowego wprowadzenia pracodawcy  (datę przystąpienia). To dzień, od którego
musisz dopełnić obowiązku zapewnienia swoim pracownikom automatycznego
zgłoszenia do systemu emerytalnego. Jeżeli nie znasz tej daty, znajdziesz ją
przez system PAYE. Jeżeli natomiast nie płacisz swoim pracownikom poprzez
system PAYE, to data, która cię obowiązuje to 1 kwietnia 2017.
Dobrze jest mieć
opracowany plan działań na około 9 miesięcy przed datą przystąpienia, jako że
na pewno będzie to bardziej skomplikowane i kosztowne, jeżeli zostawisz to na
ostatnią chwilę.
Jeżeli już masz
system emerytalny dla swoich pracowników, sprawdź w instytucji wypłacającej
świadczenia emerytalne, czy może być on wykorzystany w systemie automatycznego
zgłoszenia.
Rząd ustanowił
system emerytalny zwany Narodowym Funduszem Oszczędności Emerytalnych, który
może być wykorzystany przez wszystkich pracodawców do automatycznych zgłoszeń.
Możliwe jest również skorzystanie z usług innych instytucji wypłacających
świadczenia emerytalne, wymienionych na stronie internetowej organu
regulacyjnego (Pension Regulator)
www.tpr.gov.uk
Po dacie
przystąpienia pracodawcy do systemu automatycznych zgłoszeń, musisz
poinformować swoich pracowników o systemie emerytalnym i sposobie w jaki się do
niego kwalifikują. 
Wartym rozważenia
jest uaktualnienie oprogramowania listy płac, tak aby całkowicie współpracowało
ono z automatycznym system emerytalnym i
aby możliwe było przygotowanie raportu lub wygenerowanie pliku w
odpowiednim formacie.
Automatyczne
zgłoszenie to twój obowiązek prawny, jego zaniedbanie może pociągać
odpowiedzialność karną.
Ile będziesz
musiał przeznaczyć na składkę?
Jednym z twoich
obowiazkow związanych z automatycznym zgłoszeniem będzie regularne
odprowadzanie składek emerytalnych dla swoich pracowników. Poniższa tabela
przedstawia  minimalne kwoty, które
będziesz musiał uiścić.
 
Data
Minimalna składka pracodawcy
Łączna minimalna kwota składki
Przed 30/09/17
1%
2% (wliczając 1%
płacony przez pracownika)
01/10/17 — 30/09/18
2%
5% (wliczając
1% płacony przez pracownika)
01/10/18 i po
3%
8% (wliczając
1% płacony przez pracownika)
Jakie są Twoje
bieżące obowiązki?
 
W momencie, kiedy
już zgłosisz swoich pracowników do funduszu emerytalnego, będziesz musiał
dopełnić bieżących obowiązków. Będą do nich należały: kontynuacja płatności
składek, posiadanie dokładnego przebiegu wywiązywania się z obowiązków
automatycznego zgłoszenia do systemu oraz ciągła weryfikacja swoich pracowników,
włączając osoby nowo zatrudnione.
Musisz powiadomić
organ regulujący (Pension Regulator), w jaki sposób wywiązujesz się ze swoich
zobowiązań oraz będziesz musiał wypełnić oświadczenie o zgodności po dacie
przystąpienia.
Co trzy lata
będziesz musiał ponownie zgłosić pracowników do systemu emerytalnego. To jest
tak zwane automatyczne ponowne zgłoszenie.
Dodatkowe
informacje
Więcej informacji
znajdziesz na stronie
www.tpr.gov.uk Jest to strona rządowa zawierająca obszerne
informacje oraz wytyczne, które pomogą spełniać owe wymagania.
 
W celu zasięgnięcia porady eksperta na
temat prowadzenia działalności oraz prawa pracy, prosimy o kontakt ze
specjalistami z kancelarii Simpkins
& Co Solicitors
pod bezpłatnym numerem 0800 0832755 lub za
pośrednictwem strony internetowej
www.simpkinsand.co.uk
.
Bartosz Maj
07545528858

 

- Reklama -
e:
bartoszmaj@simpkinsand.co.uk

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj