Otrzymanie
rozwodu nie jest procedurą skomplikowaną, trudności mogą jednak przysporzyć
finanse.
Rozwód to jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu. W grę
wchodzą duże emocje, a podjęte wówczas decyzje będą miały wpływ na resztę życia
całej rodziny. Dlatego niezwykle istotne jest wcześniejsze przemyślenie kilku
najważniejszych kwestii dotyczących m.in. finansów.

Procedura
Każdy z małżonków może wnieść o rozwód
składając w sądzie wypełniony pozew rozwodowy. Można to zrobić nie wcześniej
niż po roku trwania małżeństwa.
W pozwie należy uzasadnić, dlaczego
nastąpił trwały rozpad małżeństwa, 
podając przykłady dla jednej z wymienionych w pozwie przyczyn:
·       Strona pozwana dopuściła się
cudzołóstwa
·       Strona pozwana zachowywała się
w sposób nieuzasadniony
·       Trwające ponad dwa lata
porzucenie (rzadko stosowane i trudne do udowodnienia)
·       Separacja od dwóch lat, rozwód
za porozumieniem stron
·       Separacja od 5 lat – strona
pozwana nie musi wyrazić zgody
Pozew może zostać podpisany przez stronę
pozwaną zanim zostanie złożony w sądzie.
Co dalej?
Po czterech tygodniach od otrzymania
pozwu, sąd wysyła go stronie pozwanej, która ma obowiązek odpowiedzieć na niego
w ciągu tygodnia, zaznaczając, czy wyraża zgodę na rozwód, czy też będzie go
bronić. Taka „obrona” jest niezwykle trudna i w zasadzie większość
rozwodów w Wielkiej Brytanii jest przyznawana za porozumieniem stron. 
Wraz z odpowiedzią, strona pozwana
załącza również potwierdzenie dostarczenia pozwu, tzw. Acknowledgement of Service. Po wyrażeniu zgody przez pozwanego,
strona powodowa może wnieść do sądu wniosek o wydanie orzeczenia warunkowego,
tzw. Decree Nisi. Orzeczenie to nie
jest jeszcze pełnomocne, a jedynie wykazuje, że nastąpił trwały i nieodwracalny
rozpad małżeństwa. Aby otrzymać pełnomocny wyrok rozwodowy, należy odczekać 6
tygodni, a następnie złożyć wniosek o tzw. Decree
Absolute
. Dopiero wówczas małżeństwo zostaje formalnie rozwiązane i obie
strony mogą ponownie zawierać związki małżeńskie.
Jeśli między stronami doszło do sporu
dotyczącego majątku, sąd wyda odpowiedni nakaz jego podziału dopiero po wydaniu
orzeczenia warunkowego. Nie warto zatem starać się o wyrok pełnomocny, jeśli
kwestie finansowe nie zostały jeszcze rozwiązane, ponieważ po rozwiązaniu
małżeństwa można stracić niektóre świadczenia, np. emerytalne.
Rozwód przez
granicę

- Reklama -
W przypadku, gdy jedna ze stron mieszka
na stałe za granicą lub posiada tam nieruchomość, można rozpocząć postępowanie
rozwodowe w obu krajach. Wybór odpowiedniej jurysdykcji sądu jest w wielu
przypadkach sprawą kluczową, ponieważ może mieć ono wpływ zarówno na rezultat
rozwiązania kwestii finansowych jak i na koszty całego procesu.
Dlatego należy dokładnie zastanowić
się, czy korzystniej będzie wszczęcie postępowania w jednym, czy w obu krajach.
Podejmując tę decyzję warto wziąć pod uwagę fakt, iż postępowanie rozwodowe
polega w zasadzie na wypełnianiu i wysyłaniu do sądu wniosków, nie ma zatem
konieczności stawiania się w sądzie.
Istnieją natomiast różnice w
systemach prawnych różnych państw, dlatego przez wyborem jurysdykcji dobrze
jest skorzystać z porady prawnej.

Finanse
Podczas gdy proces rozwodowy trwa
zazwyczaj od pięciu do sześciu miesięcy, jeśli dochodzą do tego sprawy finansowe,
które należy rozwiązać, proces ten może znacznie się wydłużyć.
Finanse są bardzo istotną częścią
postępowania rozwodowego, ale rozwiązywane są osobno od samego rozwodu. Wniosek
o rozwiązanie kwestii finansowych można złożyć do sądu wraz z pozwem.
Dobrze jest
wcześniej zasięgnąć porady prawnej, aby mieć pewność, że podjęte decyzje będą
możliwie najkorzystniejsze, zwłaszcza
jeśli w grę wchodzą nieruchomości i
pokaźny majątek.
Małżonkowie mogą wszystkie kwestie
uzgodnić między sobą, wówczas rola sądu ograniczy się jedynie do zatwierdzenia
sporządzonego wcześniej orzeczenia określającego, w jaki sposób majątek
zostanie podzielony oraz czy jedna ze stron będzie wypłacała drugiej alimenty.
Niekiedy jednak strony nie są w stanie
dojść do porozumienia – dzieje się tak zazwyczaj w przypadku majątków o bardzo
wysokiej wartości – i w tym przypadku konieczna jest interwencja sądu.
Komplikacje, które zazwyczaj wymagają rozstrzygnięcia to kwestie podatkowe,
obawy odnośnie egzekwowalności uzgodnień, problemy z ujawnieniem posiadanego
majątku, spadki, biznes rodzinny, majątek powierniczy i emerytury.
Zadośćuczynienie
Rozstrzygając spory finansowe w
procesie rozwodowym, sąd może wydać 
orzeczenie nakładające obowiązek zadośćuczynienia drugiej stronie. Sąd
może nakazać również przeniesienie tytułu własności nieruchomości, akcji lub
innych aktywów; jednorazową zapłatę na korzyść drugiej strony oraz  podział świadczeń emerytalnych.
Do kompetencji sądu należy również
orzeczenia ‘całkowitego rozstrzygnięcia’, które może polegać na pełnym
spłaceniu części majątku należącej do współmałżonka, co jednocześnie rozwiąże
wszelkie kwestie finansowe pomiędzy stronami. Celem tego rozstrzygnięcia jest
umożliwienie stronom rozstanie się bez żadnych zaległych spraw finansowych.
Bardzo często jednorazowa zapłata nie jest możliwa, dlatego sąd może rozłożyć
ją na raty bądź nakazać jej zapłatę w formie miesięcznych alimentów.
Alimenty na
dzieci nie są orzekane przez sąd, ale przez rządową agencję Child Maintenance Service.
Rozstrzyganie kwestii finansowych w
procesie rozwodowym przez sąd nie wygląda jednakowo w każdym przypadku. Nie
istnieje uniwersalna tabelka informująca komu należy się jaki procent majątku.
Sądy traktują te spory indywidualnie i podejmują decyzje w oparciu o
okoliczności danej sprawy.
Istnieją jednakże ustalone
kryteria, określone w  ustawie z 1973
roku o sprawach małżeńskich (Matrimonial Causes Act 1973), którymi kierują się
sądy. Należą do nich
·       długość trwania małżeństwa;
·       wiek i stan zdrowia każdej ze
stron;
·       standard życia stron, kiedy
były małżeństwem;

·       dochody, możliwości zarobkowe,
nieruchomości, zasoby finansowe (obecne jak i przyszłościowe, zarówno w danej
jurysdykcji sądu jak i na całym świecie) każdej ze stron; oraz
potrzeby i
zobowiązania finansowe każdej ze stron.

Autor: Ewa Erdmann

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj