Prawo z roku na rok jest bardziej przyjazne
pracownikom-rodzicom: od 1 października mają oni prawo do bezpłatnego wolnego
dnia, aby towarzyszyć partnerce podczas przedporodowych wizyt lekarskich.
Zwiększa się również minimalna krajowa stawka, a pensje kobiet coraz bardziej
dorównują wynagrodzeniom mężczyzn.

1 października
weszła w życie garść nowych przepisów, istotnych zwłaszcza dla pracowników – przyszłych
rodziców, kobiet oraz dla pracujących za najniższą stawkę krajową. Przybliżymy
nieco kilka z nich.
Zamiast do pracy
– na USG
Pracownicy (zarówno
kontraktowi jak i agencyjni), których partnerka lub żona spodziewa się dziecka,
mają prawo do dnia wolnego od pracy, aby móc towarzyszyć jej podczas
przedporodowych wizyt lekarskich.
Przepis ten
dotyczy partnerów obu płci, warunkiem jest jednak stały związek małżeński lub
partnerski bądź też ojcostwo nienarodzonego jeszcze dziecka. Prawo ogranicza
ilość wizyt do dwóch – na każdą z nich przysługuje 6,5 godzin wolnego, co jest
ekwiwalentem połowy pełnego dnia pracy. Według przepisów dotyczących czasu
pracy (ang. Working Time Regulations), pełny dzień pracy nie powinien
przekraczać 13 godzin.
Pracownicy,
którym przysługuje prawo do dnia wolnego mogą korzystać z niego już od pierwszego
dnia pracy, albowiem ustawodawca nie przewidział wymogu minimalnego okresu
zatrudnienia. Ponadto, w przypadku gdy pracodawca odmówi przyznania dnia
wolnego, zwolni pracownika bądź też jeśli będzie działał na jego niekorzyść ze
względu na korzystanie z tego prawa, pracownik może złożyć przeciwko niemu
pozew do sądu pracy.
Pracodawca
natomiast zanim wyrazi zgodę na udzielenie dnia wolnego, może poprosić
pracownika o pisemną deklarację, w której należy potwierdzić:
Że pracownik
jest w stałym związku małżeńskim lub partnerskim z oczekującą dziecka kobietą
lub że jest ojcem mającego narodzić się dziecka.
Że pracownik
wnioskuje o dzień wolny, aby móc towarzyszyć partnerce  podczas przedporodowej wizyty lekarskiej.
Datę i godzinę
wizyty
Że wizyta jest
zalecona przez zarejestrowanego pracownika medycznego, zarejestrowaną
pielęgniarkę lub położną.
W świetle nowych
przepisów, pracodawca nie może odmówić pracownikowi dnia wolnego na
przedporodową wizytę lekarską partnerki, jeśli pracownik złożył  wniosek z powyższymi informacjami.
Równe płace
Dobre wieści dla
kobiet, które będąc na tych samych stanowiskach co ich koledzy, zarabiają
mniej: sądy pracy mają prawo narzucić pracodawcom przeprowadzenie audytu
równości płac, jeśli złamali prawo dotyczące równych wynagrodzeń. Przepis ten
dotyczy pozwów o nierówne płace wniesionych w dniu lub po 1 października 2014r.
W audycie,
pracodawca będzie musiał określić wszelkie niezgodności między płacami kobiet i
mężczyzn, a także podać przyczyny tychże różnic oraz niezastosowania się do
przepisów. Pracodawca będzie również miał obowiązek wykazać, w jaki sposób
planuje zapobiec wszelkim dalszym naruszeniom prawa. Według ustawy o równości z
2010r. (Equality Act 2010) kobiety i mężczyźni z podobnymi kwalifikacjami,
doświadczeniem i pracujący na tych samych stanowiskach powinni zarabiać tyle
samo.  
Dodatkowo,
wyniki audytu będą musiały być opublikowane na stronie internetowej pracodawcy
i pozostać tam przez minimum trzy lata. Niezastosowanie się do nowego przepisu
grozi karą grzywny do 5 tys. funtów.
Podwyżka
1 października
wzrosła również minimalna stawka krajowa. I tak
:
pracownicy w
wieku 21+ otrzymają £6,50 (poprzednio £6,31) na godzinę,
pracownicy w
wieku 18 -20 otrzymają £5,13 (poprzednio £5,03) na godzinę,
pracownicy w
wieku 18 i mniej otrzymają £3,79 (poprzednio £3,72) na godzinę,
praktykanci
otrzymają stawkę £2,73 (poprzednio £2,68) na godzinę,
Warto znać swoje
prawa
Jako pracownicy
powinniśmy znać swoje prawa i w odpowiednich sytuacjach je egzekwować. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przestrzegania przez pracodawcę
praw pracowników, warto skontaktować się ze specjalistami z ACAS – niezależnej
organizacji doradczej, która nieodpłatnie pomaga we wszelkich kwestiach
dotyczących prawa pracy. Więcej informacji na stronie www.acas.org.uk. 

Autor: Ewa Erdmann

- Reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj