Ruszyła jedna z największych dotychczas
kampanii reklamowych, maj
ąca na celu wypromowania Polskę. Londyńczycy w 150 punktach
miasta mog
ą zobaczyć reklamy outdoorowe, zatytułowane „Polska. Spring
into” koordynowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Przypatrz się Polsce. Zobacz, ile osiągnęliśmy i co jeszcze możemy dać Europie – do takich działań zachęca kampania pod hasłem „Polska. Spring into”,
która b
ędzie prowadzona przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii,
Szwecji i potrwa do ko
ńca listopada 2014 roku.
Jej autorzy przekonują, że polska energia napędza do pozytywnych zmian.
Pokazuj
ą też skalę  przemian, które dokonały się w naszym kraju na przestrzeni ostatnich 25 lat.
Okazją do przeprowadzenia kampanii są trzy ważne dla Polski rocznice:
25-lecie odzyskania wolno
ści, 15-lecie przystąpienia do NATO i 10-lecie
wej
ścia do Unii Europejskiej.
Kampania rozpoczęła się w Londynie. Na ulicach
stolicy Wielkiej Brytanii pojawi
ły się plakaty zapowiadające spot wizerunkowy o
Polsce. Mo
żna je zobaczyć m.in. na lotnisku Heathrow, stacjach metra Oxford
Circus, Victoria i Leicester Square, czy budkach telefonicznych na ulicach
Londynu.

Sam spot będzie emitowany od początku czerwca na antenie
czterech  czo
łowych stacji o zasięgu panregionalnym, w tym
m.in BBC, CNN, Eurosport i Sky News.

Autor: Tomasz Dyl
- Reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj