W
Wielkiej Brytanii obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku od 4 do 16 lat.
Szkoła podstawowa tzw. Primary School zapewnia naukę dla dzieci w wieku od 4 do
11 lat, natomiast gimnazjum czyli tzw. Secondary Schoo
l od 11 do 16 lat. Wielu rodziców
stawia sobie pytanie co dalej?
Jak najlepiej zadbać o przyszłość swojego
dziecka? Jaki
ch
kwalifikacji
potrzebuje, żeby osiągnąć wymarzony cel?

Wiedza to potęga i niejednokrotnie
życie udowodniało, że bez żadnych umiejętności nie ma
przyszłości. No właśnie jakich kwalifikacji potrzebujemy, żeby dostać się do
collegu, wymarzonej uczelnii, czy poprostu, żeby podjąć pierwszą prace? Na
Wyspach Brytyjskich wyróżniamy kilka najważniejszych, należą d
o
nich: GCSE , A Levels , BTEC i NVQ.
Nadal część polskich emigrantów mieszkających w UK ma dylemat co te
kwalifikacje mogą naprawdę oznaczać i jaki mogą mieć wpływ na życie.
General Certificate of Secondary Education
GCSE jest jedną z najważniejszych
kwalifikacji w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu certyfikatowi, możemy zostać
przyjęci do collegu oraz w przyszłości przystąpić do egzaminu maturalnego tzw.
A levels.
General Certificate of Secondary Education
jest świadectwem kończącym klasę gimnazjalną tzw. Secondary School i
odpowiednikiem polskiego egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie przystępują do testu
z przedmiotów ścisłych i dodatkowych. Do przedmiotów ścisłych zalicza się:
język angielski, matematyka i nauki przyrodniczo – chemiczne (science).
Natomiast do przedmiotów dodatkowych: język obcy np. język polski,
j
ęzyk klasyczny np. niemiecki, łacina,
przedmioty techniczne, humanistyczne, s
połeczne i inne.
Najlepszym wynikiem jaki można osiągnąć na
sprawdzianie jest A*, natomiast najgorszym jest U (nieklasyfikowany).
Brytyjski system edukacji oferuje szeroki i
zróżnicowany wybór instytucji umożliwiających przygotowanie i uzyskanie
certyfikatów GCSEs oraz A-levels.
General Certificate of Education Advanced
Level
Zwany potocznie jako A levels jest
najwyższym osiągnięciem w szkole średniej na Wyspach Brytyjskich. Tak jak
pisaliśmy
wcze
śniej, A levels jest odpowiednikiem polskiej matury. Do osiągnięcia tych kwalifikacji trzeba się przygotowywać 3-4 lata, jeżeli nie uzyskaliśmy
uprzednio egzaminów GCSE. Jednakże jeżeli zdaliśmy uprzedni egzaminy (powyżej
oceny C) pozostaje nam tylko przeznaczyć 2 lata na naukę.
A-level zdawany jest przez uczniów w wieku
16-18 lat, jednak i osoby starsze niż 18 lat mogą podejść do niniejszych
egzaminów, jednak wcześniej muszą mieć zaliczone GCSE.
Zaliczenie egzaminu i uzyskanie certyfikatu
daje nam możliwość do rozpoczęcia studiów. Im wyższy wynik na teście tym
większe szanse na studiowanie na najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii,
gdyż każda ocena przekłada się na tzw. UCAS points.
Najwyższą ocenę jaką można otrzymać na
teście jest A*, natomiast najniższą jest E.
Egzamin A-level daje szeroki wybór dziedzin nauki jakie można studiować.
Przyszły absolwent powinien wybrać od 3 do 5
przedmiotów z pośród dużego w
achlarzu,
dobieraj
ąc je odpowiednio do swoich talentów i potrzeb.
Business and Technology Education Council
Jeżeli zamierzasz zdobyć
wymarzony zawód
i jesteś
zdecydowany wybrać jeden z tutejszych kursów, to właśnie BTEC będzie jedną z
kwalifikacji jaką zdobędziesz.
Business and Technology Education Council
tzw. BTEC jest rodzajem nauczania zawodowego. Czas trwania nauki zależy od
kursu jaki wybraliśmy. Uczniowie przygotowują się do egzaminów zarówno
teoretycznych jak i praktycznych, co w przyszłości może być pomocne w
znalezieniu pracy, lub do uzyskania wyższego wykształcenia.
Żeby ubiegać się o praktykę zawodową. Musisz
mieć co najmniej 16-24 lat i ukończone egzaminy GCSE. Największą zalętą, a jest
ich wiele jest to, że po zakończeniu praktyk i zdobyciu potrzebnych
kwalifikacji szkoła zorganizuję dla ciebie miejsce pracy w zawodzie jaki
zdobyłeś, lub możliwość kontynuowania nauki na uniwersytecie, uprzednio zdając
egzamin na A level. Do najpopularniejszych kursów należą min: sztuka i
projektowanie, business, zdrowie i opieka, technika informacyjna, media, służba
publiczna, inżynieria i budownictwo, informatyka, elektryka, hydraulika,
gastronomia i catering, fryzjerstwo, nauki ścisłe, sport i inne.
National Vocational Qualifications
Krajowe Kwalifikacje Zawodowe czyli tzw. NVQ
są kwalifikacjami potwierdzającymi wiedzę oraz profesjonalizm zdobyty w danym
zawodzie. Różnica pomiędzy Business and Technology Education Council a National
Vocational Qualifications jest taka, że na NVQ posiadamy już potrzebne
doświadczenie i umiejętności jakie zdobyliśmy w danym fachu.
Kwalifikacje uzyskuje się poprzez szkolenia
oraz trening. Zasadniczo nie ma ograniczeń wiekowych w tym kto może zostać
absolwentem NVQ.
Do praktyk mogą przystąpić zarówno
uczniowie, studenci jak i osoby dorosłe. Do najpopularniejszych specjalizacji
jakie można osiągnąć należą min: biznes i administracja, sprzedaż, marketing i
dystrybucja, zdrowie i opieka socjalna, przemysł żywieniowy, catering i
rekreacja, przemysł budowlany i nieruchomości, produkcja przemysłowa i
inżynieria i inne.
Czas trwania kursu zależy od indywidualnych
potrzeb danego uczestnika
International Baccalaureate
Podobnie jak A levels International
Baccalaureate również jest kwalifikacją maturalną, tyle że miedzynarodową.
Egzaminy odbywają się w 125 krajach na całym świecie min. w Polsce i w Wielkiej
Brytanii. Testy maturalne na IB odbywają się w całości w języku obcym. Po
Angielsku, lub po Francusku. Egzaminy są prestiżowe i honorowane na całym
świecie. Program nauczania International Bacclaureate trwa 2 lata i jest
porównywalny do Liceum Ogólnokształcącego.
Lekcje maturalne składają się z sześciu kursów przedmiotowych min z: języka podstawowego, języka obcego, nauk społecznych,
technicznych, matematycznych, esseju oraz z teorii wiedzy. Po zdaniu egzaminu
International Baccalaureate uczeń ma możliwość przystąpienia do studiów
miedzynarodowych i uczęszczać do takich uczelni jak: Oxford lub Cambridge.
Foundation degree
Foundation degree jest jedną z kwalifikacji
zawodowych oferowanych przez uniwersytety, jak i szkoły doskonalenia zawodowego
w Wielkiej Brytanii. Program nauczania FD trwa 2-3 lata w zależności od kursu.
Student po zdanym egzaminie ma możliwość kontynuowania dalszej nauki i okazje
do zdobycia tytułu licencjatu tzw. BAs.
Do przystąpienia do kursu na Foundation
Degree mają możliwość zarówno absolwenci szkół średnich jak i osoby, które chcą
zmienić zawód i uzyskać do tego niezbędne kwalifikacje. Oprócz studiów dziennych
istnieje możliwość nauki również w systemie zaocznym, jednocześnie pracując
zawodowo. Do najpopularniejszych kierunków dostępnych na kursie należą min.
Dziennikarstwo, produkcja telewizyjna, studia poli
cyjne, produkcja komercyjnej muzyki, archeologia,
grafika komputerowa, studia morskie, itd.
Professional Bachelor Degree
Studia na poziomie licencjackim pozwalają
udoskonalić swoje zawodowe umiejętności do poziomu profesjonalnego. Program
nauczania BA trwa od 3 do 4 lat. Zdobyte kwalifikacje są honorowane w całej
Europie. Osoby, które ukończyły BA mogą kontynuować dalszą naukę przystępując
do studiów magisterskich tzw. MA lub MBA.
Aby uzyskać tytuł magistra należy po
otrzymaniu tytułu licencjata przeznaczyć na naukę jeszcze 2 lata. Studia w
Wielkiej Brytanii nie należą do tanich. W zależności od wybranej uczelni koszty
mogą sięgać nawet od £6,000 do £9,000 na rok. Niektórzy studenci nie decydują
się na dalszą naukę z powodu kosztów.
Z pomocą przychodzi specjalna pożyczka,
którą można wziąć z banku. Spłacanie takiego kredytu rozpoczyna się w momencie
uzyskania odpowiednich środków finansowych. Innym sposobem na zwrot
zaciągniętej gotówki są stypendia, które w pewnym stopniu pomogą nam pokryć
część wydatków.

- Reklama -
Więcej informacji na temat kwalifikacji i szkól,
można uzyskać na specjalnych spotkaniach tzw. Open Evening, które odbywają się
w szkołach i na uczelniach. Bliższych informacji na temat studiów w Wielkiej
Brytanii, można zdobyć na stronie ucas.com.

Autor: Mateusz Jaronski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj