Rząd Brytyjski wprowadza coraz więcej udogodnień dla
pracujących rodziców. Po przedłużeniu urlopu ojcowskiego w 2012, nadszedł
czas na kolejne zmiany sprzyjające pracownikom, którzy mają dzieci.

Projekt ustawy o
dzieciach i rodzinach (ang. Children and Families Bill) zakłada rozszerzenie
praw do złożenia prośby o elastyczne godziny pracy dla wszystkich pracowników
oraz wprowadzenie wspólnego urlopu rodzicielskiego. Zmiany dotyczące
elastycznych godzin pracy zostaną wprowadzone już w kwietniu 2014r., zaś
przepisy o urlopie rodzicielskim wejdą w życie dokładnie rok później.
Pracujesz kiedy chcesz
Zgodnie z
powyższą, ustawą wszyscy pracownicy, którzy przepracowali przynajmniej 26
godzin będą mieli prawo do złożenia prośby o elastyczne godziny pracy. Pracodawca
natomiast jest obowiązany do racjonalnego rozpatrzenia tejże prośby w
odpowiednio krótkim czasie. Obecne procedury regulowane ustawą zostaną
zniesione.
Nowa procedura:
Proces ubiegania
się o elastyczne godziny pracy będzie przebiegał w następujący sposób:
Pracownik składa
prośbę o elastyczne godziny pracy.
Pracodawca
wyraża zgodę lub organizuje spotkanie z pracownikiem, w celu omówienia
sytuacji.
Pracodawca ma
obowiązek poinformowania pracownika o podjętej decyzji w terminie trzech
miesięcy od otrzymania prośby.
Pracodawca musi
dać szansę pracownikowi na odwołanie się od decyzji.
Jeśli pracownik
nie pojawi się na dwóch kolejnych spotkaniach lub nie złoży odwołania, sprawę
uznaje się za wycofaną.
28 dni
Po otrzymaniu
prośby o elastyczne godziny pracy, pracodawca jest obowiązany zwołać spotkanie
w ciągu 28 dni od otrzymania prośby, aby przedstawić swoje stanowisko. W
przypadku, gdy tego nie zrobi, pracownik ma prawo złożyć pozew do sądu pracy.
To samo prawo przysługuje pracownikowi,
jeśli pracodawca;
nie powiadomi pracownika o podjętej
decyzji
, nie powiadomi go o możliwości złożenia odwołania od decyzji, nie wyrazi
zgody na elastyczne godziny pracy z innych powodów niż tych określonych w
sekcji 80G Ustawy o prawach zatrudnienia z 1996r. (ang. Employment Rights Act
1996)
odrzuca prośbę na podstawie nieprawdziwych faktów czy opóźnia podjęcie decyzji w niesprawiedliwy sposób uznaje prośbę za wycofaną.
We wszystkich
tych przypadkach, pracownikowi przysługuje prawo do złożenia pozwu do sądu
pracy, jednak musi tego dokonać w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym jego
prośba została uznana za wycofaną lub w którym został poinformowany o
negatywnym rozpatrzeniu prośby.
Ponadto,
istnieje możliwość wniesienia pozwu o bezpośrednią bądź pośrednią dyskryminację,
jeśli jego prośba zostanie przez pracodawcę odrzucona. Pracownik może również
potraktować odrzucenie jego prośby i wynikającą z tego dyskryminację, jako
poważne naruszenie umowy o pracę, co potencjalnie pozwala mu na zwolnienie się
z pracy i zaskarżenie pracodawcy o wymuszone zwolnienie (ang. constructive
dismissal).
Rodzice na urlopie
Nowy system wspólnych urlopów rodzicielskich umożliwi rodzicom dokonanie
swobodnego podziału czasu poświęconego opiece nad dzieckiem w pierwszym roku od
jego narodzin, przy jednoczesnym zachowaniu silnego związku z miejscem pracy.
Pozwoli
on również kobietom na wcześniejszy powrót do pracy i podzielenie się pozostałą
częścią urlopu macierzyńskiego z ojcem dziecka. Bez zmian natomiast pozostaje
ilość tygodni przysługującego urlopu macierzyńskiego – 52 tygodnie, z czego 39
tygodni jest płatne.
Sprawdź, czy się kwalifikujesz
Istnieją dwa
główne kryteria, które decydują, czy rodzicom przysługuje wspólny urlop
rodzicielski.
Spełnienie
obydwu z nich gwarantuje jego otrzymanie.
Wspólne
kryterium – partner/ mąż matki musi przepracować 26 z 66 tygodni
poprzedzających termin narodzin dziecka lub adopcji i w 13 z tych 66 tygodni
powinien zarobić minimum £30 brutto.
Indywidualne
kryterium – na przynajmniej 15 tygodni przed oczekiwanym tygodniem narodzin,
pracownik musi mieć przepracowane 26 kolejnych tygodni u tego samego
pracodawcy, jak również kontynuować pracę dla tegoż pracodawcy w momencie
ubiegania się o urlop rodzicielski.
Dodatkowo, aby
otrzymać wspólny urlop rodzicielski, pracownik powinien zarabiać przynajmniej
£109 tygodniowo przez osiem tygodni przed oczekiwanym tygodniem
narodzin/adopcji.
Składając
wniosek o przyznanie wspólnego urlopu rodzicielskiego należy poinformować
pracodawcę, w jaki sposób urlop ten będzie rozplanowany przez rodziców dziecka.
Praktyka
Wstępnie
ustalona procedura ubiegania się i przyznawania wspólnego urlopu
rodzicielskiego to kilkuetapowy proces. Matka ma obowiązek poinformowania
pracodawcę z przynajmniej 8-tygodniowym wyprzedzeniem o jej zamiarze
zakończenia urlopu macierzyńskiego i wejścia w system wspólnego urlopu
rodzicielskiego. Ogólnie każdy pracownik, który chce rozpocząć wspólny urlop
rodzicielski powinien powiadomić swojego pracodawcę o tym zamiarze osiem
tygodni wcześniej. Następnie, w ciągu dwóch tygodni, pracodawca wraz z
pracownikiem powinni ustalić, w jaki sposób urlop ten będzie rozplanowany. W
przypadku braku porozumienia, pracownik będzie mógł wykorzystać urlop, jako
jeden ciągły okres czasu. Pracodawca ma obowiązek uznania trzech wniosków o
urlop rodzicielski od jednego pracownika – pierwszą prośbę o jego przyznanie
oraz dwie zmiany w jego rozplanowaniu.
Koniec z dodatkowym urlopem ojcowskim
Pracownicy,
którym należy się wspólny urlop rodzicielski będą mogli wykorzystać do 52
tygodni urlopu, z czego 39 tygodni jest płatne. Pierwsze dwa tygodnie po
narodzinach dziecka muszą jednak być wykorzystane przez matkę. Po tychże dwóch
tygodniach ma ona prawo do rezygnacji z urlopu macierzyńskiego i podzielenia
się pozostałą jego częścią z ojcem dziecka, w ramach wspólnego urlopu
rodzicielskiego. Urlop ten może być wykorzystany jako pojedynczy okres, a może
również być podzielony na kilka krótszych okresów.
Jego zakończenie następuje po 52 tygodniach od
narodzin dziecka. 

- Reklama -
W związku z wprowadzeniem
wspólnego urlopu rodzicielskiego, zlikwidowany zostanie dodatkowy ustawowy
urlop ojcowski. Zatem od kwietnia 2015 roku, ojcowie będą mogli wykorzystać
zwykły ustawowy urlop ojcowski łącznie ze wspólnym urlopem rodzicielskim.Autor: Ewa Erdmann

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj