W ostatnim numerze pisaliśmy o kwestiach, które należy
przemyśleć i wziąć pod uwagę zanim zdecydujemy się wszcząć postępowanie sądowe.
Tym razem skoncentrujemy się na formalnościach związanych ze złożeniem pozwu.

W zależności od
wnoszonego roszczenia, należy wypełnić odpowiedni formularz pozwu. Wszelkie
formularze dostępne są w każdym sądzie, jak również na stronie internetowej www.hmcourts-service.gov.uk.
Pozew można także złożyć na portalu www.moneyclaim.gov.uk.
Dla roszczeń
składanych do sądu okręgowego (ang. county court), formularze podzielone są
sekcje zatytułowane np. Claimant (powód), Defendant (pozwany), Details of claim
(szczegóły roszczenia), Value (wartość roszczenia).
Przed
przystapieniem do wypełnienia formularza pozwu, należy dokładnie zapoznać się z
instrukcjami zawartymi w tzw. Claimant’s notes for guiadance. W razie dalszych
niejasności, warto skontaktować się z linią informacyjną  Community Legal Service Direct pod numerem
telefonu 0845 345 4345 lub za pośrednictwem strony internetowej www.clsdirect.org.uk.
Ewentualną pomoc
można również otrzymać w Citizens Advice Bureau. Warto w tym miejscu zaznaczyć,
iż personel sądu nie udziela pomocy w wypełnianiu formularza pozwu, ani nie
doradza w kwestiach prawnych.
Sąd i opłaty
Wniesienie pozwu
do wybranego przez nas sądu nie oznacza, że właśnie tam będzie toczyć się
postępowanie – sprawa może być przeniesiona do innego sądu, jeśli okaże się, że
nasze roszczenie zostało odparte i że pozwany będzie się bronił. Do
przeniesienia zazwyczaj dochodzi, jeśli pozwany mieszka bądź prowadzi
działalność gospodarczą w innym mieście. 
Warto również
pamiętać o opłacie sądowej (ang. court fee), którą należy uiścić przy składaniu
pozwu. Opłata ta zależna jest od wysokości odszkodowania, o które się ubiegamy.
W przypadku, gdy opłaty sądowe będą stanowiły zbyt duże obciążenie dla naszego
portfela, możemy złożyć wniosek o ich częściowe umorzenie. Wysokość obniżki
będzie zależała od  naszej sytuacji
finansowej. Dlatego, aby sąd mógł ją ustalić, musimy wypełnić formularz EX160A
i załączyć potwierdzenie naszych dochodów, czyli kilka ostatnich „payslipów”.
Formularz wraz z ulotką informacyjną można otrzymać w każdym sądzie, a także na
stronie internetowej www.hmcourts-service.gov.uk.
Co dalej?
Bez względu na
to, czy pozew został złożony online, czy w wersji papierowej, jego odpis wraz z
formularzami odpowiedzi na pozew (ang. response pack) zostaną wysłane stronie
pozwanej. Ta natomiast ma 14 dni na odesłanie odpowiedniego formularza
odpowiedzi, w zależności od tego, jak zamierza ustosunkować się do roszczenia.
Istnieją trzy opcje odpowiedzi: pozwany może przyjąć pełną odpowiedzialność,
przyjąć częściową odpowiedzialność i odeprzeć część zarzutów lub w pełni
odeprzeć roszczenie.
Po otrzymaniu
odpowiedzi od strony pozwanej, sąd wyśle nam formularz N216 – powiadomienie o
odesłanej dokumentacji. W przypadku, gdy strona pozwana nie odpowie na pozew,
postępowanie będzie nadal się toczyć, z tym że bez obecności pozwanego.
Prawnik potrzebny od zaraz
Z zasady, zaleca
się korzystanie z pomocy prawnika, gdy kwota roszczenia przekracza 5000 funtów,
zwłaszcza gdy ubiegamy się o uzyskanie odszkodowania np. za uszczerbek na
zdrowiu bądź za uszkodzenie mienia. Tego typu roszczenia są bardziej złożone,
dlatego warto skorzystać z porady prawnej, aniżeli działać w pojedynkę. W mniej
skomplikowanych przypadkach, np. gdy sprawa dotyczy odzyskania długu, nie ma
już takiej konieczności.
Dla roszczeń w
kwocie nieprzekraczającej 5000 funtów, które zostały odparte przez stronę
pozwaną, asysta prawnika nie jest wymagana. Zamiast adwokata możemy natomiast
poprosić członka rodziny lub znajomego, by nas reprezentował w sądzie.
Podejmując
decyzję, czy skorzystać z porady prawnej, warto wziąć pod uwagę fakt, iż jako
strona pozywająca, to my mamy obowiązek udowodnić, że druga strona ponosi wobec
nas odpowiedzialność. Dlatego konieczna jest znajomość prawa oraz procedur
sądowych w stopniu wystarczającym do przedstawienia naszej sprawy. Często
również konieczne jest uzyskanie dowodów od osób z zewnątrz, na przykład
lekarzy specjalistów, rzeczoznawców lub świadków zdarzenia.
Kolejną kwestią,
którą musimy ustalić, to wysokość odszkodowania, o które będziemy się ubiegać.
Kwota ta powinna być realistyczna, to znaczy proporcjonalna do wyrządzonej nam
szkody. Wydając orzeczenie o wypłacie odszkodowania, sędzia musi mieć pewność,
że na tym nie zarobimy, ale finansowo znajdziemy się w sytuacji jak przed
wyrządzoną nam szkodą. Tutaj również przyda się pomoc prawna – specjalista
doradzi nam, czy warto kontynuować sprawę i jaką wysokość odszkodowania
powinniśmy żądać.
Bariera językowa

- Reklama -
Podczas
wypełniania formularza pozwu możemy doświadczyć trudności ze zrozumieniem
terminów prawniczych, a co za tym idzie – z poprawnym wypełnieniem pozwu.
Podobnie w przypadku dalszych czynności związanych z wnoszeniem roszczenia,
nieznajomość języka może znacznie utrudnić nam całą procedurę, a także
niekorzystnie wpłynąć na jej rezultat. W tym wypadku, należy poprosić kogoś
znajomego lub członka rodziny, który posługuje się językiem angielskim w
stopniu, który umożliwi pełne zrozumienie fachowych terminów i odpowiednie
przedstawienie sprawy zarówno w mowie jak i piśmie. Jeśli nie mamy nikogo, kto
mógłby nam w tym pomóc, warto skorzystać z usług profesjonalnego tłumacza.Autor: Ewa Erdmann

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj