Założenie własnej
działalności gospodarczej jest o wiele prostsze niż w Polsce, wystarczy dostęp
do komputera, karta debetowa i po kilku minutach jesteśmy już zarejestrowani w
Urzędzie Skarbowym Wielkiej Brytani, czyli HM Revenue & Customs.

Jednak są jeszcze formy operowania, niż jako osoba
samozatrudniona. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów.
Sole trader (samozatrudnienie/osoba
fizyczna)
Self-Employment
lub sole trader to jednoosobowa działalność gospodarcza. Osoba samozatrudniona
odpowiada swoim majątkiem, a przychód firmy jest automatycznie opodatkowany.
Rozliczenia roczne, czyli tzw. self assessment są przeprowadzane raz na rok.
Terminy takich rozliczeń to np. rok podatkowy od 6 kwietnia 2013 do 5 kwietnia
2014 musimy rozliczyć do końca stycznia 2015 (online), do końca października
2014 (forma papierowa).
Ubezpieczenia
społeczne
Ubezpieczanie
czyli National Insurance Contribution (NIC) 9% Class 4 jest pobierane przy
rozliczeniu od przychodu pomiędzy £7,755 – £41,450 oraz 2% powyżej £41,451,
Class 2 to składka tygodniowa £2.70 (£140.40 rocznie) opłacana w ciągu roku
podatkowego. Można uniknąć płacenia Class 2 NIC jeśli spodziewane zarobki
roczne nie przekroczą £5,725, należy wtedy wystąpić o Exemption Certificate tym
bardziej jeśli jesteśmy również zatrudnieni.
Podatki
Podatek
od osób samozatrudnionych jest taki sam jak dla osób zatrudnionych i
kalkulowany jest na podstawie progów podatkowych. W obecnym roku podatkowym –
2013-2014, do kowty £32,010 będziemy płacić 20%, pomiędzy £32,011 – £150,000 –
40%, ponad  £150,000 – 45%. Kwota wolna
od podatku w roku 2013-2014 to £9,440.
Księgowość 
Księgowość
dla osób fizycznych nie jest wymagana jednak jeśli firma się rozrasta i ma dość
duże obroty warto monitorować przychody i wydatki by podejmować odpowiednie
decyzje inwestycyjne, podatkowe itp.
Od
kwietnia 2013 przedsiębiorstwa nieposiadające osobowości prawnej mają do wyboru
kilka różnych kombinacji metod rachunkowości w celu osiągnięcia zysków dla
celów podatkowych. Różne systemy rachunkowości jakie występują w tym roku to
np. Simpler Accounting Cash Accounting, której podstawa rozliczenia jest
przepływ gotówki w biznesie oraz Accruals Basis Accounting System – tradycyjny
i dotychczasowy system regulowany przez GAAP.
Podstawowe
zasady Cash Accounting:
1.
Simpler Accounting czy Cash Accounting system będzie dostępny dla
przedsiębiorstw nie posiadających osobowości prawnej czyli tzw. unicorrporated.
Osoby samozatrudnione będą mogły wybierać system księgowy.
2.
Osoba fizyczna będzie musiała zdecydować się na wprowadzenie systemu w trakcie
zeznania podatkowego (self assessment).
3.
Wybór metody Cash Accounting będzie miał zastosowanie do wszystkich
działalności prowadzonych przez podatnika w danym roku. Osoba samozatrudniona
posiadająca kilka działalności gospodarczych będzie musiała zastosować jeden
system do wszystkich działalności.
4.
Wpływy będą naliczane na podstawie wszystkich przychodów biznesu, sprzedażny
środków trwałych oraz inwestycyjnych.
5.
Koszty dopuszczalne muszą być poniesione tylko i wyłącznie gdy są w całości
kosztami biznesowymi.
6.
Przedsiębiorcy korzystający z Cash Accounting 
nie będą mogli odliczać Annual Investment Allowance, czyli  kosztów inwestycyjnych.
7.
Straty biznesowe będą mogły być odliczane od zysków w przyszłych latach
rozliczeniowych. Nie będą natomiast odliczane od zysków z lat wcześniejszych
oraz nie będą mogły być odliczane od innych dochodów osoby fizycznej.
Partnership (spółka)
Właścicielami
spółki musza być przynajmniej dwie osoby samozatrudnione, do maksymalnie 20.
Rejestracja spółki polega na zarejestrowaniu partnerów oraz samej spółki.
Bardzo ważne jest by partnerzy mieli do siebie zaufanie. Jednak pomimo tego
partnerzy spółki powinni mieć miedzy sobą umowę dotyczącą odpowiedzialności,
zakresu obowiązków, procentowych udziałów i ogólnych zasad. Umowa ta zwana jest
Deed of Partnership.
Partnerzy
odpowiadają za spółkę swoim majątkiem, są współodpowiedzialni za ewentualne długi
powstałe w czasie prowadzenia działalności.
Jako, że
partnerzy są self-employed, każdy z nich płaci podatek od swojego udziału w
dochodzie. Każdy z partnerów musi również płacić Class 2 i 4 NICs.
Rozliczenie
spółki jest przeprowadzane przed rozliczaniem partnerów i jest osobnym
rozliczeniem.
Limited Company
Jest
najbardziej powszechna i prestiżową forma działalności gospodarczej na Wyspach.
Limited Company jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczona
odpowiedzialnością, posiada osobowość prawna, a finanse firmy są odrębne od
właścicieli firmy.
Zysk wypracowany
jest własnością firmy, a po opłaceniu Corporation Tax zysk może być wypłacony
właścicielom w postaci udziałów (dywidend).
Dyrektor
lub dyrektorzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw spółki. Dodatkowo
niniejsze osoby są często także udziałowcami i akcjonariuszami w firmie. Spółkę
Limited można również założyć z pierwszym dniem zakładania swojej działalności
– warto rozważyć za i przeciw stania się spółką z.o.o.  
Do
obowiązków dyrektora firmy należą m.in
  złożenie rocznego zeznania
podatkowego Self Assessment
  złożenie odpowiednich zeznań
podatkowych firmy Annual Return, Company Tax Return
• prowadzenie odpowiedniej
dokumentacji księgowej firmy oraz zgłaszanie zmian do HMRC oraz Companies
Hosue.
• prowadzić firmę do sukcesu,
działać zgodnie ze swoimi umiejętnościami, kwalifikacjami i kompetencjami
 działać w ramach kompetencji –
nie nadużywać lub przekraczać swoich uprawnień
 uniknie konfliktu interesów
Podatki
Podatek  dla firm limited to Corporation Tax, wynosi
on 20% dla dochodów nie przekraczających £300,000 oraz 23% dla dochodów
przekraczających £300,000.
 Ksiegowość
W
przypadku limited company konieczna jest księgowość firmy oraz biznesowe
konto bankowe. Co roku dyrektor firmy jest odpowiedzialny za składanie zeznań
podatkowych – Annual Return wysyłane raz do roku do Companies House.
Niniejszy dokument zawiera aktualne dane dyrektorów oraz company secretary,
udziałowców firmy, aktualne dane adresowe firmy oraz rodzaj działalności
gospodarczej.
Oprócz
Annual Returns, firma powinna złożyć także Annual Accounts, w którym opublikowane
i udostępnione są one do wiadomości publicznej, przy tym także konta księgowe
zawierające bilans firmy (z ang. balance sheet).
Małe
firmy, to takie, które spełniają jestem z warunków; obrót firmy jest mniejszy
niż £6,5 miliona, posiadają mniej niż £3,25 miliona środków trwałych lub
zatrudniają mniej niż 50 pracowników, mogą przesłać skróconą formę zwaną
Abbreviated accounts.
Na
koniec, spółka z.o.o. powinna także zdać Company Tax Return, czyli CT600, które
zawiera Profit & Loss Account (rachunek zysków i strat). Niniejsze zeznanie
zawiera również spis wszelkich inwestycji oraz Capital Allowance ( ulg
podatkowych od inwestycji)
Jaką
formę działalność wybrać?
Jak
wspomnieliśmy we wcześniejszej części niniejszego materiału, osoba indywidualna
może przez pierwsze kilka lat operować jako sole trader, po czym przekształcić
się w spółkę limited lub od razu wystartować jako sp.z.o.o. Wszystko zależny od
dochodów rocznych – ppłacalność rejestracji limited compan następuje wtedy
kiedy spodziewamy się zysków przekraczających £20,000 podczas jednego roku
podatkowego.
Również
otwierając firmę jako dodatkowa działalność powinniśmy wziaść pod uwagę
rejestrację limited company, zwłaszcza gdy jesteśmy zatrudnieni. Koszta tejże
działalności są jednak większe.
Limited
Company cieszy się tzw. limited liabilities, co oznacza, że w przypadku
bankructwa spółki współudziałowcy odpowiadają jedynie do wysokości włożonego
kapitału.
Zyski
ze spółki mogą być wypłacane w postaci dywidend pozwala to zaoszczędzić na
składce National Insurance Contribution – krótką ilustrację przedstawione
poniżej.
Roczny zysk firmy
Podatek dla Limited Company
Podatek i Ubezpieczenie
społeczne dla osób Self Employed
Oszczędność w skali roku
£20,000.00
£2,900
£4,400
£1,500
£30,000.00
£4,800
£7,400
£2,600
£40,000.00
£6,700
£10,500
£3,800
£50,000.00
£10,700
£14,600
£3,900
£60,000.00
£14,700
£18,700
£4,000
£70,000.00
£18,600
£22,800
£4,200
£80,000.00
£22,500
£26,900
£4,400
£90,000.00
£26,400
£31,000
£4,600
 Autorzy: Ewelina Szczepanska oraz Karolina Skalska
- Reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj