Bezradność. Z tym uczuciem często borykają się osoby mające problem, z
którym nie wiedzą, jak sobie poradzić. Zazwyczaj również nie mają pojęcia,
gdzie szukać pomocy i informacji, są zagubieni. Czasami wystarczy odpowiednio doradzić
tej osobie i pokierować ją, aby wiedziała jakie działania musi podjąć i do
czego ma prawo.

Darmowe, niezależne i bezstronne
Takie właśnie usługi świadczy
nowootwarte niezależne centrum porad Boscombe Independent  Advice Centre (BICA), które służy poradą
wszystkim osobom mieszkającym lub pracującym w Bournemouth bądź Springbourne,
którzy potrzebują pomocy w praktycznie każdej kwestii począwszy od
niesprawiedliwego traktowania przez pracodawcę, poprzez problemy z pracodawcą do
trudnej sytuacji finansowej lub zasiłków. Dyrektor – a jednocześnie
pomysłodawca i założyciel – centrum, Martin Broad podkreśla, iż porady
udzielane przez BICA są całkowicie darmowe, niezależne i bezstronne.
Porada na miejscu
Biuro jest czynne od lipca b.r.,
łącznie dla BIAC pracuje 25 osób. Aby otrzymać pomoc, należy udać się do
siedziby centrum porad, która znajduje się w Bourne Spring Centre przy St.
Mary’s Road, Boscombe. Po przedstawieniu problemu, doradca bezpośrednio
pomoże  udzielając porady bądź – jeśli
uzna, że dana osoba będzie wymagała dalszej pomocy – umówi na spotkanie.
Doradca może również skierować osobę do innej organizacji bądź agencji, w
przypadku gdy okaże się, że tam właśnie uzyska ona odpowiednią pomoc.
Przedstawienie kilku informacji o
sobie oraz dokładne nakreślenie sytuacji umożliwi doradcy udzielenie skutecznej
porady. Ważne są zatem wszelkie dokumenty, listy i pisma, które mają związek z
danym problemem. Jedyną formalnością do spełnienia będzie tylko podpisanie
odpowiedniego formularza upoważniającego do reprezentowania danej osoby przez
biuro.
Coś więcej
BIAC nie tylko udziela
teoretycznych porad, ale pomaga także w napisaniu oficjalnego listu, czy
wykonaniu telefonu do urzędu. – Umożliwiamy ludziom rozwiązanie ich problemów,
prowadzimy ich w odpowiednim kierunku i upewniamy się, że są na dobrej drodze –
mówi założyciel centrum. – Jeśli nasz klient wymaga specjalistycznej porady,
np. prawnika, jesteśmy w stanie skierować go do odpowiedniej kancelarii bądź
innej organizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Współpracujemy z agencjami i
organizacjami charytatywnymi, gdzie nasi klienci również mogą otrzymać cenną
pomoc – dodał.
Polacy na równi z Anglikami
Boscombe Independent Advice
Centre jest otwarte i służy poradą wszystkim bez względu na narodowość, rasę
czy wyznanie. Polacy uzyskają tam niezależną poradę i pomoc, dokładnie taką
samą jaką udzielają Anglikom. Obecnie nie ma jeszcze obsługi w języku polskim,
ale biuro poszukuje polskojęzycznego wolontariusza, który pomógłby w przypadku
problemów z komunikacją. Aktualnie biuro zachęca Polaków, którzy nie mówią
dobrze w języku angielskim o to, aby na spotkanie przyszli z członkiem rodziny
bądź osobą znajomą, która będzie ich tłumaczem.
Luźna atmosfera
Klienci biura są niezwykle
zadowoleni z cierpliwej i pogodnej postawy jego pracowników. Jeden z nich
anonimowo powiedział: – Jestem bardzo wdzięczny za poradę, którą otrzymałem w
BIAC. Atmosfera w centrum jest swobodna, wszystko o czym do mnie mówiono było
zrozumiałe, a to jest dla mnie bardzo ważne.
Autor : Ewa Erdmann

- Reklama -
Więcej informacji o centrum porad, godziny przyjęć oraz film z
prezentacją znajdziecie na stronie www.boscombeiac.org.uk.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj