Z początkiem września, NHS rozpoczał wysyłanie listów informujących o
wprowadzeniu Summary Care Recors (SCR), czyli elektronicznej kartoteki
pacjenta. Część z nas mogło już otrzymać list powiadamiający o niniejszej
kartoece, inni zapewne otrzymają go wkrótce. Dla wielu z nas, niniejsza
kartoteka może nie wiele oznaczać, czy też nie rozumiemy jej działania, związku
z tym przygotowaliśmy krótki przewodnik. SCR jest skróconą kartoteką w razie
konieczności udzielenia Ci pomocy medycznej w nagłych wypadkach
.


Jedna wspólna historia
Obecnie dane medyczne na
temat naszego zdrowia są przechowywane we wszystkich punktach, które udzieliły
nam pomocy medycznej. Placówki te mogą udostępniać sobie nawzajem informacje
zapisane w naszych kartotechach listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty e-mail czy też faksu. Czasem może to przyczynić się do zwolnienia tempa
leczenia, a czasem – powodować utrudnienia w dostępie do informa
cji.
Wprowadzenie SCR ma na celu
podniesienie bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej oferowanej pacjentom.
Dzięki temu, że kartoteki pacjentów są dostępne w formie elektronicznej
pracownicy służby zdrowia będą mieć szybszy i łatwiejszy dostęp do niezbędnych
informacji na temat naszego stanu zdrowia, co z kolei umożliwi im zapewnienie
nam bezpiecznego leczenia w nagłych wypadkach lub w sytuacji, gdy lokalna przychodnia
lekarza pierwszego kontaktu (GP practice) będzie zamknięta.
Wybór należy do nas
Każdy pacjent może
zdecydować, że chce mieć elektroniczną kartotekę lub nie. I tak, jeśli chcemy
aby NHS stworzył kartotekę, mie musisz nic robić, gdyż zostanie ona stworzona w
sposób automatyczny. Personel medyczny będzie każdorazowo zwracał się do nas o
wyrażenie zgody na wgląd
. Możemy jednak zdecydować, że nie chcesz mieć jej mieć i wówczas musisz
poinformować o tym swoją przychodnię lekarza pierwszego kontaktu poprzez
wypełnienie i złożenie odpowiedniego formularza rezygnacyjnego, który zostanie
dołączony do naszego listu. Ewentualnie możemy otrzymać kopię tego oświadczenia
w swojej lokalnej przychodni.
– Możemy w każdej chwili
stworzyć Elektroniczną Kartotekę Pacjenta (SCR) – nawet jeśli najpierw pacjent zdecydujesz,
że nie chcesz jej mieć, a później zmienisz zdanie – ujawnia w rozmowie z
Magazynem PL, rzeczniczka prasowa NHS. – O zmianie decyzji musisz poinformować
swoją przychodnię lekarza pierwszego kontaktu – dodaje.
Mówię tak
Jeśli zdecydujesz się na
założenie Elektronicznej Kartoteki Pacjenta (SCR), wówczas zostaną w niej
zawarte dane dotyczące leków, jakie przyjmujesz, alergii, na jakie cierpimy
oraz informacje na temat reakcji niepożądanych, jakie wystąpiły u nas po
zażyciu pewnych lekarstw.
Zapewnienie pracownikom
służby zdrowia dostępu do wyżej wymienionych informacji może uchronić przed
popełnieniem błędów w trakcie leczenia w nagłych wypadkach lub w sytuacji, gdy nasza
przychodnia lekarza pierwszego kontaktu jest zamknięta.
Wpis będzie również
zawierać nasze dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, datę urodzenia oraz niepowtarzalny,
indywidualny numer NHS, dzięki któremu możliwe będzie prawidłowe
zidentyfikowanie naszej osoby przez pracownika służby zdrowotnej.
Dodatkowso dzięki bezpiecznej stronie internetowej HealthSpace
będziemy w dowolnej chwili zajrzeć do swojego kartoteki. Korzystanie ze strony
możliwe będzie jednak dopiero po dokonaniu rejestracji, mającej na celu
zapewnienie jak największego bezpieczeństwa danych. Więcej informacji na temat
HealthSpace można uzyskać odwiedzając stronę internetową  www.healthspace.nhs.uk
lub kontaktując się ze
swoim lokalnym ośrodkiem NHS.
Pełna kontrola
Za każdym razem kiedy
personel medyczny będzie musiał skorzystać z naszego wpisu, zostaniemy
poproszeni o wyrażenie zgody. W przypadku gdy nie jest to możliwe, np. jeśli
będziemy nieprzytomni lub w innych okolicznościach, takich jak nakaz sądowy,
personel medyczny może uzyskać wgląd do naszej kartoteki pacjenta bez
konieczności pytania nas o zgodę.
Dzieci i ich kartoteki
Dla dzieci, do lat 16, SCR
będzie tworzona w sposób automatyczny.
Jeśli nie chcemy, aby nasza pociecha
miała swoją kartotekę,wówczas będziesz musiali wypełnić w imieniu dziecka
odpowiedni formularz rezygnacyjny, a następnie złożyć go w przychodni lekarza
pierwszego kontaktu, w której leczone jest nasze dziecko.
W pewnych okolicznościach,
GP może uznać, że dla dobra naszego dziecka powinno ono posiadać niniejszą kartotekę,
np. w sytuacji jeśli cierpi ono na poważną alergię, o której opiekujący się nim
personel medyczny powinien wiedzieć.
Formularze rezygnacyjne
dostępne są na stronie internetowej www.nhscarerecords.nhs.uk/options lub w lokalnej przychodni.
Możesz również zwrócić się do NHS z prośbą o przesłanie formularza
rezygnacyjnego dzwoniąc na infolinię
Elektronicznych Kartotek
Pacjenta (Summary Care Record Information Line) pod numer 0300 123 3020.

- Reklama -
Autor: Tomasz Dyl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj