Friday, 9 March 2018

Minimalna pensja w górę - rocznie prawie 600 funtów więcej

Od 1 kwietnia wzrasta minimalna stawka godzinowa za pracę. Tym samym realizowane są założenia budżetowe przedstawione przez Philipa Hammonda, ministra skarbu. Obecnie stawka wynosi 7.50 funta za godzinę, a już za miesiąc wzrośnie o 4.7 proc. do 7.83 funta za godzinę.

Jest to wzrost nie tylko powyżej inflacji, która osiągnęła w ostatnich 4 kwartałach 2.4%, ale realny wzrost płacy, który ma doprowadzić do poziomu do 9 funtów za godzinę, osiągniętego do roku 2025.

Wynika z tego, że rocznie pracownik na minimalnej stawce godzinowej zarobi 600 funtów rocznie, czyli 50 funtów miesięcznie. Oczywiście tyczy się to osób, które ukończył 25 lat. Dla młodszych pracowników stawki także wzrosły:
Wiek
25  +
21 - 24
18 - 20
poniżej 18
Uczeń/praktykant
Kwiecień 2017
£7.50
£7.05
£5.60
£4.05
£3.50
Kwiecień 2018
£7.83
£7.38
£5.90
£4.20
£3.70

Warto również przypomnieć z zapowiedzi rządu, że od kwietnia kwota wolna od podatku wzrasta o 350 funtów: z 11 500 do 11 850. Co powinno dać oszczędność dla budżetu domowego w wysokości 70 funtów rocznie.

Rząd, pracodawcy i pracownicy świadomi są jednak, że wzrost ten jest poniżej „living wage” liczonej przez pozarządową organizację Living Wage Fundation i związki zawodowe, na podstawie realnych potrzeb i zakupów konsumentów. Living Wage powinna osiągnąć zapowiadany poziom 9 funtów już teraz, a nie w 2025. Living wage jest jednak rekomendacją dla pracodawców. (PS)

0 comments:

Post a Comment