Saturday, 15 July 2017

Poznaj predyspozycje Twojego dziecka - darmowe testy

Wakacje w Polsce rozpoczęte, te na Wyspach ruszą za kilka dni. Jednak jesteś rodzicem i chciałbyś wiedzieć jaki zawód najlepiej pasuje do predyspozycji Twojego dziecka lub jaki kierunek studiów wybrać, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – Twoje dziecko może skorzystać z bezpłatnego testu predyspozycji zawodowych CAT.

Test Career Tree (CAT) jest wspólnym projektem realizowanym przez Polish Psychologists’ Association  oraz międzynarodową grupę psychologów z Uniwersytetów w Słowenii, Turcji, Hiszpanii oraz Polski w ramach Unijnego programu Erasmus +. W ramach projektu badawczego gwarantują 100 nieodpłatnych sesji obejmujących test predyspozycji zawodowych oraz osobowości. Zazwyczaj taki test to koszt ok. £30.
Career Tree to zestaw testów online, których celem jest określenie predyspozycji, umiejętności oraz zainteresowań zawodowych osób uczących się oraz młodych dorosłych wchodzących na rynek pracy.

Raport końcowy CAT obejmuje opisy w poniższych obszarach:
- Zainteresowania zawodowe w 15 wymiarach
- Wyznawane wartości oraz ich znaczenie w życiu zawodowym
- Cechy osobowości wymagane w poszczególnych profesjach
- Radzenie sobie w sytuacjach stresowych
- Inteligencja kognitywna: pamięć, wyobraźnia, uczenie się, uważność, logika
- Umiejętności Interpersonalne: komunikacja, negocjacje, praca w grupie
- Kompetencje przedsiębiorcze

W oparciu o wyniki testu raport końcowy dostarcza listę profesji najlepiej pasujących do profilu użytkownika oraz wskazówki praktyczne obejmujące wymagania edukacyjne/szkolenia zawodowe w Wielkiej Brytanii.

Test osobowości

Dopełnieniem testu predyspozycji zawodowych CAT są testy osobowości NEO PR- I oraz Test Hollanda, z których będzie mógł skorzystać użytkownik programu. Testy, które są powszechnie używane przez psychologów, opisują osobowość w obszarach tzw. Wielkiej Piątki oraz RIASEC.

Test NEO PR i Inwentarz osobowości

Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym tzw "Wielkiej Piątki" (Neurotyczność, Ekstrawertyczność, Otwartość na doświadczenia, Ugodowość, Sumienność).
Test obejmuje twierdzenia, których prawdziwość badany ocenia w skali pięciostopniowej (od "całkowicie się nie zgadzam" do "całkowicie się zgadzam").

Test Hollanda – Test Osobowości Zawodowej

John L. Holland wyróżnił 6 typów osobowości zawodowych, biorąc pod uwagę cechy charakteru, ulubione czynności, umiejętności i zainteresowania, a także środowisko pracy. Wg tej teorii wyróżnia się następujące preferencje zawodowe:

- typ realistyczny (R – realistic)
- typ badawczy (I – investigative)
- typ artystyczny (A – artistic)
- typ społeczny (S – social)
- typ przedsiębiorczy (E – enterprising)
- typ konwencjonalny (C – conventional)

W praktyce typy czyste występują rzadko. Zdarza się, że u jednej osoby mogą dominować cechy charakterystyczne dla dwóch typów, np. badawczo-realistyczny, społeczno-artystyczny, itd.

Kto może wziąć udział w teście?

Test jest przeznaczony dla młodych osób (15- 26 lat) zamieszkujących Wielką Brytanię. Wszystkie testy są w języku angielskim. Testy CAT można wykonywać w dowolnym czasie z domowego komputera. Uczestnik projektu zobowiązuje się do ukończenia zestawu 3 testów: CAT, NEO, Test Hollanda. Średni czas wypełnienia testów to 140 minut: 80 minut CAT, 30 min NEO, 30 min Test Hollanda. Testy mogą być wykonywane w trzech osobnych sesjach. Zazwyczaj taki test kosztuje ok. £30, jednak PPA oferuje 100 darmowych takich testów Polakom na Wyspach.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w teście prosimy o kontakt na adres: cat@polishpsychologists.org i podanie hasła MagazynPL.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.career-tree.eu i www.polishpsychologists.org.

0 comments:

Post a Comment