Monday, 22 May 2017

Co wplywa na wzrost składek ubezpieczeniowych pojazdu?

Do firm ubezpieczeniowych napływa coraz więcej zgłoszeń dotyczących szkód, a związane z nimi wypłaty odszkodowań są coraz wyższe (zwłaszcza w przypadku urazów ciała oraz kosztów naprawy pojazdu). Co więcej, w ostatnim czasie wprowadzono dwie zmiany w prawie, które istotnie wpłynęły na obecne wyliczenia ubezpieczeń. Więcej na ten temat w materiale Pol Plan Insurance, polskiego brokera ubezpieczeniowego.

Pierwszą z nich jest podatek od składek ubezpieczeniowych Insurance Premium Tax. Jest to podatek nałożony przez rząd na większość produktów ubezpieczeniowych. W listopadzie 2015 roku wynosił on jeszcze 6%, natomiast w czerwcu 2017 ma wynosić 12%. Branża ubezpieczeniowa natychmiast sprzeciwiła się podwyżce tego podatku, ponieważ oznacza to, że byłby to wzrost o 100% w ciągu dwóch lat.
Druga zmiana, ogłoszona przez Ministerstwo Sprawiedliwości w lutym 2017 roku, dotyczyła sposobu naliczania wysokości odszkodowania w przypadku wystąpienia uszkodzeń ciała, które mają wpływ na dalsze życie poszkodowanego lub gdy poszkodowany umrze.
W skrócie, wzór, którego użyto do obliczenia zysku inwestycyjnego w przypadku płatności ryczałtowych, zakładał zwrot w wysokości 2,5%. Jednak wg najnowszych przepisow legislacyjnych bedzie on wynosił -0.75%. To oznacza, że otrzymywana płatność ryczałtowa na rzecz dożywotniej opieki drastycznie wzrośnie.
Eksperci ds. ubezpieczeń szacują, że różnica przy obliczaniu nowej składki ubezpieczeniowej wyniesie od £50 do £70 na jedną polisę.
Nałożony przez rząd podatek i zmiany dotyczące odszkodowania ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości wpłyną na wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy motoryzacyjne. Zmiany te są nieuniknione, mimo że branża ubezpieczeń nie przestaje odwoływać się do zamierzeń rządu i wciąż lobbuje w obu kwestiach.
Naprawdę rozumiemy sytuację, w jakiej znaleźli się właściciele pojazdów. Chcąc zapewnić doskonałą obsługę, chcieliśmy przybliżyć naszym klientom tę kwestię i wytłumaczyć, w jaki sposób zmienią się obecne składki ubezpieczeniowe.
Aby zminimalizować wpływ rosnących kosztów, co roku analizujemy Państwa polisy, sprawdzając, czy oferowane przez ubezpieczycieli produkty zapewniają równowagę między jakością obsługi, ceną a poziomem ubezpieczenia. Skontaktuj się z nami już dziś, po darmowa wycenę - 02380 206434 lub odwiedź nas przy 150 High Street w Southampton (SO14 2BT). 

0 comments:

Post a Comment