Tuesday, 24 January 2017

Dyżur konsularny w Southampton już w lutym

W dniach 3-4 lutego 2017 r. odbędzie się kolejny dyżur konsularny. Spotkania odbywać bedą się w SOS Polonia przy Queens Terrace w Southampton. 
Podczas dyżuru konsularnego przyjmowane będą wnioski o wszystkie rodzaje paszportów oraz sprawy prawne (wyłącznie poświadczenia podpisu).
- Prosimy, aby osoby zainteresowane złożeniem wniosku o paszport 5-letni dla dziecka przedstawiły polski akt urodzenia dziecka, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce (poniżej podajemy link do informacji w sprawie transkrypcji aktu urodzenia):

Aby zarejestrować się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: londyn.dyzur@msz.gov.pl wpisując w temacie maila "Dyżur w Southampton” w treści maila następujące informacje:
·       Imię i nazwisko oraz datę urodzenia.
·       Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku paszportowego).
·       W przypadku wniosku o paszport dla małoletniego dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia oraz czy posiada nadany numer PESEL.
·       Dane kontaktowe w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania.

Przed przyjściem na spotkanie, Konsul prosi o zapoznane się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej dotyczącymi wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku o passport: http://www.londyn.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty
Jednocześnie przypominamy, iż jedyną formą płatności na dyżurze konsularnym jest postal order.
Liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona.
Spotkania odbędą się w SOS Polonia przy 32 Queens Terrace, Southampton, SO14 3BQ. 

Autor: Mariusz Kaszpan

0 comments:

Post a Comment