Wednesday, 16 December 2015

Wzrost liczby noworodków odbieranych rodzinom przez Social Service

Według danych opublikowanych przez University of Lancaster w roku 2008 zanotowano 802 przypadki odebrania noworodka mamie tuż po prodzie. W 2013 roku, było to już 2018 dzieci.
Około połowa tych dzieci była odebrana kobietom, które miały już wcześniej odebrane dzieci  (w jednym przypadku kobieta miała 16 dzieci, wszystkie jej odebrano ). Jedna trzecia matek była nastolatkami kiedy zaszły w ciąże.
Louise, była wykorzystywana seksualnie jak tylko skończyła siedem lat. Kiedy miała 11 lat uciekła z domu, i w ciągu kolejnych pięciu lat, przebywała w prawie 40 domach zastępczych.  W wieku 18 lat zaszła w ciążę i jej syn urodził się, kiedy miała 19 lat. - Kiedy się urodził zostawiałam go z innymi ludźmi, bo nie mogłam znieść kiedy płakał.  Chciałam go podnieść i nim potrząsnąć - nie powinnnam tego robić, jako mama. Powinnam go chronić ale wolałam wyjść i się upić. Social service znał mnie od dzieciństwa. Nie miałam wsparcia rodziny ani bliskich. Ja nie mam nikogo. Poprosiłam ich o pomoc i zabrali mi dziecko. – opowiada Luise. Wkrótce potem ponownie zaszła w ciążę i była "w siódmym niebie" ale i tym razem jej synka zabrali pracownicy socjalni. – Bardzo się po tym załamałam, ciągle płakałam, nawet teraz … To nie takie proste … - dodaje. Louise jest teraz objęta programem Pause, który pomaga kobietom przerwać cykl postępowania sądowego i zapobiec kolejnych ciąż. Planuje też swoją karierę i wie, że będzie teraz bardziej rozsądna myśląc o założeniu rodziny.
Dane, zebrane po raz pierwszy za pomocą zapisów z sądów rodzinnych, pokazują, że łącznie 13,248 dzieci było odebranych  podczas porodu lub tuż po w latach między 2007 i 2014r. W 2008 roku, z 672,809 żywych urodzeń w Anglii zarejestrowanych przez Office for National Statistics, 0,1% dzieci weszło do systemu opieki socjalnej. Odsetek ten wzrósł do 0,3% w 2013 roku - na łączną liczbę 664,517 urodzeń. Większość dzieci została odebrana od razu w szpitalu.Około 10% z nich zostało zwrócone mamom po tym jak przeszły specjalny program przygotowywawczy. Reszta trafiła pod opiekę innych członków rodziny, do rodzin zastępczych lub były przekazane od razu do adopcji.
Departament Edukacji potwierdza, że zdaje sobie sprawę z problemu, dlatego też robi spore nakłady na programy takie jak Pause, by pomóc kobietom, które nie radzą sobie z opieką. Kierująca badaniami prof Karen Broadhurst komentuje - niektóre matki zaplątane są w destrukcyjnym cyklu: ich dziecko zostaje zabrane z powodu zaniedbania lub nadużycia. One szybko zachodzą ponownie w ciążę bez zmiany swoich perspektyw i okoliczności. Kiedy zabierają ci dziecko, pragnienie posiadania kolejnego dziecka jest jeszcze silniejsze.
Dziecko może być odebrane rodzinie, kiedy istnieją poważne obawy o jego bezpieczeństwo. Wtedy sprawa zostaje skierowana do sądu w celu podjęcia działań chroniących dobro dziecka. Social service może rozpocząć procedury, po urodzenii dziecka, jednak w niektórych przypadkach,  władze lokalne mogą rozpocząć ocenę sytuacji, gdy kobieta jest w ciąży. Najczęstrzym powodem odbierania dzieci jest poważny brak zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka bądź gdy istnieje obawa, że ​​dziecko jest lub może być zaniedbane lub wykorzystywane zarówno przez rodziców lub opiekunów jak i inne osoby, które je znają

Sekretarz Edukacji Nicky Morgan komentuje całą sytuacje – Musimy dołożyć największych starań by przerwać ten cykl. Często jest tak, że w przypadku dzieci, które były w systemie opieki, które zostały pozbawione rodziny, nie są w stanie zapewnić, stabilnego domu dla swoich dzieci ... To jest bardzo niepokojące, i trzeba się dokładnie skupić na tym problemie.

0 comments:

Post a Comment