Friday, 4 December 2015

Bądź przezorny. Ubezpiecz się od ochrony Prawnej!


Dla większości ludzi koszty wniesienia skargi w Trybunale Pracy mogą być zbyt kosztowne. Może to zniechęcić ludzi do rozpoczecia walki do ich prawa w sprawach dotyczących dyskryminacji w miejscu pracy, nieuzasadnionego zwolnienia, równej płacy oraz innych sporów w miejscu pracy. Jednak ubezpieczenie od ochrony prawnej, może pomóc pokryć koszty związane z prowadzeniem takich spraw, wiec często staje się niezbędne do wydania roszczenia. Może to obejmować opłaty Sądu pracy, koszty Kancelarii Prawnej (Solicitors) która poprowadzi sprawę , opłaty ekspertów, takich jak raportu medycznego oraz opłat adwokackich (Barristers) już w samym Sądzie.
Same koszta Sadowe nie należą do tanich. Jeśli jednak nie pozostało już nic tylko iść drogą sądową najlepiej byłoby powierzyć sprawę specjalistom od Prawa Pracy. Specjaliści (Solicitors) są najlepsza opcja gdyż sama procedura sądowa jest dosyć długą i skomplikowana I naprawdę może wiązać się z dużym stresem. Powierzając swoja sprawę specjaliście zdobywamy przedstawicielstwo prawne od początku do końca trwania postępowania sądowego.
Niestety pomoc ta nie jest bezpłatna a wręcz droga. Kancelarie Prawne nieudostępniają opcji  “No Win no fee” czyli “Nie Wygrywasz nie Płacisz” z powodu wspomnianych dużych kosztów sądowych I samego “Skomplikowania” Prawa Pracy. 
Ubezpieczenie ochrony prawnej (Legal expense Insurance) może być “dopisane” do: Ubezpieczenia gospodarstwa domowego, Ubezpieczenia Konta bankowego (w większości przypadkach karty kredytowej), Pojazdu lub ubezpieczenia na życie ale we wszystkich przypadkach sprawdź czy obejmuje roszczenia pracownicze. Trzeba jednak wiedzieć, że nie można “dokupić” takiego ubezpieczenia już w czasie zaistniałej sytuacji a musi ono już obowiązywać średnio 3 miesiące przed “wydarzeniem”.
 Gdy zdecydujemy się na dokupienie tej opcji, należy zwrócić się do ubezpieczyciela/banku o dalsze informacje. Jeśli masz ubezpieczenie, I występuje możliwość zawarcia Ubezpieczania ochrony Prawnej należy poprosić o formularz wniosku. Koszt takiego ubezpieczenia wcale nie jest wielkim wydatkiem a na pewno jest bardzo dobrym rozwiązaniem, a czasem jedynym sposobem żeby móc wnieść roszczenie przeciwko pracodawcy. Niektórzy ubezpieczyciele będą także wymagać zapłaty tak zwanego “excess” (np. £100 lub £250), w zależności od warunków polisy, zanim jakiekolwiek pracę będzie można rozpocząć.
Każdy ubezpieczyciel ma swoją własną procedurę, którą będzie przestrzegać. Zazwyczaj będzie to wymagało wypełnienia formularza, w którym zostaniesz poproszony o przedstawienie podsumowania problemów w pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi, takich jak krzywd lub procedur dyscyplinarnych. Twój przedstawiciel prawny może zrobić to dla ciebie, wiec będziemy mieć pewność, że nic nie zostało pominięte I zrobione prawidłowo  . Jeśli już poinstruowaliśmy swojego adwokata z wyboru, który nie znajduje się na panelu radców prawnych ubezpieczyciela, ubezpieczalnia moze prosić twojego przedstawiciela Prawnego o zapewnienie ich, ze prawdopodobieństwo powodzenia roszczenia przewyższa 51%. Alternatywnie, jeśli ubezpieczyciel uzna, że roszczenie nie jest wystarczająco “silne”, przedstawiciel prawny który ma do czynienia czynienia z twoim przypadkiem, powinien wyjaśnić i doradzić co można zrobić, aby zakwestionować i odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Zawsze należy poprosić o decyzję  na piśmie.
Pamiętaj, ze masz wolność wyboru swojego przedstawiciela Prawnego, zamiast adwokata wspomnianego już panelu, jeśli tego nie zrobisz to ubezpieczyciel zdecyduje kto nim zostanie. Oznacza to, że możesz mieć kontroli nad tym, kto prowadzi twoja sprawę. Zaleca się wybrać swoje adwokata (Solicitor) specjalistę od Prawa Pracy, którego już znasz, lub o którym słyszałeś opinie, że jest godny zaufania.

W celu zasięgnięcia porady eksperta na temat zawarty w artykule, prosimy o kontakt ze specjalistami z kancelarii Simpkins & Co Solicitors pod bezpłatnym numerem 0800 0832755 lub za pośrednictwem strony internetowej www.simpkinsand.co.uk.
Kontakt do autora tekstu:
Bartosz Maj 07545528858

0 comments:

Post a Comment