Friday, 27 November 2015

Kolejne Święta z polskimi ‘czytankami’

Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się ze śniegiem, choinką, rodziną, Skaldami, opłatkiem na Wigilijnym stole i Dobrą Nowiną, która nadaje sens życiu człowieka. Niezależnie od stopnia zaangażowania religijnego, nadchodzące Święta przywołują Polakom nostalgiczne obrazy z dzieciństwa i pobudzają do rozważań. Dla imigrantów to szczególnie ważny czas. Mieszkając z dala od rodziny, tęsknimy za Polską oraz tradycją, w której się wychowaliśmy. Na emigracji tworzymy własne zwyczaje, te zaś nabierają ostatecznego kształtu gdy stajemy się rodzicami. Wybór języka, jakim posługujemy się w domach jest jedną z wielu rodzicielskich decyzji, z którą muszą się zmierzyć osoby wychowujące swoje dzieci z dala od Ojczyzny.
Powstały w 2012 roku projekt Poczytaj mi Mamo. Poczytaj mi Tato. przeznaczony jest dla dzieci polskiego pochodzenia oraz ich rodziców. Regularne, półgodzinne sesje dają szansę spotkania wszystkim spragnionym polskiej mowy. W trakcie spotkań śpiewane są piosenki i odczytywane polskie bajki, rodzice mają możliwość przypomnienia sobie rymowanek, które niegdyś poznawali w przedszkolach. Dzieci natomiast zyskują wspaniałą stymulację, dzięki której w przyszłości mogą zostać biegłymi i świadomymi użytkownikami języka polskiego. Jest to wspaniała szansa by poznając język kraju, w którym żyją, mogły także posługiwać się językiem serca, relacji pokoleniowych, kultury, historii - językiem, który jest najbardziej naturalnym dla ich rodziców.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że ponad połowa ludzkości włada przynajmniej dwoma językami, zatem wielojęzyczność nie jest ewenementem, a stanem naturalnym. Zaś obecna sytuacja geopolityczna, jak również zmiany dokonujące się w Polsce pozwalają domniemać, że znaczna część Polaków osiedli się na obczyźnie, zatem wyposażenie dzieci w język mniejszościowy może się w przyszłości okazać atutem.
Zaryzykuję stwierdzenie, że początkowy okres życia małego człowieka jest najłatwiejszym, najbardziej odpowiednim i naturalnym czasem na stawianie fundamentów pod rozwój języka mniejszościowego. Potem nastąpi czas na absorpcję języka, którym posługuje się całe społeczeństwo, często jest on tożsamy z wyparciem języka mniejszościowego.
Poczytaj mi Mamo. Poczytaj mi Tato. jest projektem społecznym, który powstał w wyniku zrozumienia, że funkcjonowanie w społeczeństwie jest najbardziej naturalnym sposobem nabywania i poszerzania kompetencji językowych oraz w wyniku potrzeby stworzenia owej społeczności, w której można dobierając odpowiednie narzędzia - zadbać o język polski wśród najmłodszych.
Sesje, o których mowa, odbywają się w Boscombe Library i Tuckton Library, dzięki zaangażowaniu dwóch mam: Justyny Dziewiątkowicz i Melanii Dmyszewicz-Nascimento. W tym roku odbędą się jeszcze trzy spotkania:
3.12 - Tuckton Library;
14.12 - Boscombe Library;
28.12 - Boscombe Library.
Wszystkie informacje na temat spotkań z cyklu Poczytaj mi Mamo. Poczytaj mi Tato. można uzyskać kontaktując się z prowadzącymi lub za pośrednictwem facebookowej strony tego projektu https://www.facebook.com/poczytajmy.bmouth/.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Monika Macierzyńska

0 comments:

Post a Comment