Friday, 23 October 2015

Już w listopadzie David Cameron przedstawi oczekiwania wobec UE

Gabinet premiera Camerona będzie domagać się od partnerów w UE gwarancji, że Unia odstąpi od zapisanej w traktatach zasady "wciąż pogłębiającej się integracji" Wielka Brytania chce być bowiem wyłączona z planów federacyjnych UE. Z jej punktu widzenia konieczna byłaby też wyraźna deklaracja, że UE jest "unią wielu równoprawnych walut", a nie tylko euro. Wielka Brytania chce również dalszej reformy procedury głosowania nad aktami prawnymi w UE, która zaowocowałaby przyznaniem szerszych uprawnień parlamentom narodowym. Ponadto władze w Londynie postulują reformę syetemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, która doprowadziłaby do zrównoważenia wpływów państw "strefy euro" (19 państw) oraz dziewięciu państw pozostających poza unią walutową, przyznając tym ostatnim równoprawny status i osobowość instytucjonalną.


Autor: Karolina Skalska

0 comments:

Post a Comment