Saturday, 12 September 2015

W jakich przypadkach można się ubiegać o odszkodowanie w UK?

Wypadki

Warto wiedzieć, że jeżeli doznałeś uszkodzenia ciała, urazu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, na przykład w miejscu pracy czy w wypadku drogowym nie z własnej winy, masz prawo wystąpić o odszkodowanie powypadkowe. Przepisy prawa zobowiązują każdego pracodawcę, użytkownika pojazdu drogowego czy właściciela/admnistratora miejsca publicznego do posiadania ubezpieczenia, które pokrywa roszczenia odszkodowawcze. Jeżeli wydaje ci się że ktoś przyczynił się do twojego wypadku i w wyniku tego doznałeś krzywdy na zdrowiu, być może masz prawo wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie.  Z roszczeniem o odszkodowanie należy wystąpić w ciągu 3 lat od dnia wypadku. 

W przypadku gdy osoba poszkodowana jest osobą niepełnoletnią, ten 3-letni termin rozpoczyna się z chwilą uzyskania przez osobę poszkodowaną pełnoletniości. W tym przypadku powinieneś niezwłocznie skontaktować się z adwokatem (Solicitor) którego jest to specjalizacja. Twój pełnomocnik skontaktuje się z pozwanym wyszczególniając powody dla których wystąpiłeś z roszczeniem o odszkodowanie. Osoba ta (czyli tak naprawdę jej Ubezpieczyciel) jest zobowiązana rozpoznać sprawę w terminie 3 miesięcy. Jeżeli zdecyduje się wziąć na siebie odpowiedzialność za doznaną szkodę na zdrowiu, twój pełnomocnik będzie mógł negocjować wysokość przysługującego ci odszkodowania od Ubezpieczyciela pozwanej strony.  Zanim jednak twój prawnik będzie mógł rozpocząć negocjacje w twoim imieniu, będziesz musiał poddać się badaniom przez wyznaczonego eksperta medycznego, który sporządzi wtedy raport na temat stanu twojego zdrowia i tego jaki miał na nie wpływ wypadek.  Pomoże to ustalić  wysokość twojego odszkodowania.

Zaniedbania medyczne

Żaden członek służby zdrowia nie jest wolny od odpowiedzialności z tytułu zaniedbania lekarskiego i między innymi lekarze państwowi  jak i prywatni, dentyści, pielęgniarki i terapeuci  mogą być pozwani jako osoby fizyczne. Ponadto, można pozwać szpital, zarówno prywatny jak i finansowany przez NHS, jak również producentów w na przykład wadliwych produktów medycznych, w tym leków oraz implantów. Tak jak w przypadku wypadków, z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu zaniedbań Medycznych należy wystąpić w ciągu 3 lat od dnia wypadku/zdarzenia. Jeżeli sądzisz, że być może masz podstawy do wniesienia roszczenia z tytułu zaniedbania lekarskiego, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z adwokatem (Solicitor) którego jest to specjalizacja. Będzie on w stanie ocenić okoliczności twojej konkretnej sprawy i powie ci, czy według niego mogą zachodzić przesłanki do wniesienia roszczenia. Roszczenia z tytułu zaniedbań lekarskich opierają się na działaniach i zaniedbaniach osób posiadających przeszkolenie medyczne, dlatego też twój adwokat zleci sporządzenie raportu medycznego przez eksperta, który szczegółowo przedstawi okoliczności twojej sprawy.
Adwokat, specjalizujący się w zaniedbaniach Lekarskich i Wypadkach, będzie w stanie doradzić ci najlepszą metodę sfinansowania twojej sprawy, lecz większość kancelarii prawnych które specjalizują się w tego typu roszczeniach udostępnią opcje „nie wygrywasz, nie płacisz” czyli “No win, No Fee” co jest najlepszą z opcji.

Prawo pracy – niesłuszne zwolnienie 

Wszelkie sprawy dyscyplinarne bądź skargi (poza w/w przypadkami ekstremalnymi), które nie były zgodne z ustanowionym tzw. 3-stopniowym procesem dyscyplinarnym, w rzeczywistości mogą być nieuczciwymi zwolnieniami, a co za tym idzie pozwy dotyczące tych spraw lądują bardzo często w Trybunale Pracy i w 80 procentach przypadków kończą się przegraną pracodawcy oraz wypłatą odszkodowania na rzecz pracownika.

Ważne!

Niesłusznego zwolnienia co do zasady może dochodzić pracownik, który pracował u danego pracodawcy nieprzerwanie przez przynajmniej 24 miesiące. Nie ma znaczenia, czy był to pełny etat, czy nie. Okres na wniesienie Roszczenia o niesłuszne zwolnienie jest bardzo krótki (3 miesiące od zwolnienia), a samo Prawo Pracy (kodeks pracy) dość skomplikowane, więc osoba zwolniona z pracy powinna podjąć kroki prawne bardzo szybko.  Niestety w większości przypadków kancelarie prawne nie udostępnią opcji „nie wygrywasz, nie płacisz” czyli “No win, No Fee” gdyż jak zostało już wspomniane roszczenia te, są bardzo skomplikowane i dość kosztowne wiec przedstawiciel prawny musi „prosić” o opcje płatną za każdą godzinę pracy. Oczywiście koszta, które poniesiemy można odzyskać w przypadku gdy nasza sprawa  zakończy się sukcesem. Można oczywiście próbować „samemu” starać się załatwić sprawę, lecz proces ten jest skomplikowany i wiążę się często z dużym stresem.

Autor: Bartosz Maj


W celu zasięgnięcia porady eksperta na temat zawarty w artykule, prosimy o kontakt ze specjalistami z kancelarii Simpkins & Co Solicitors pod bezpłatnym numerem 0800 0832755 lub za pośrednictwem strony internetowej www.simpkinsand.co.uk. Polski Konsultant; Bartosz Maj 07545528858, email: bartoszmaj@simpkinsand.co.uk

0 comments:

Post a Comment