Friday, 19 June 2015

Państwowe kwalifikacje w UK – jak uzyskać i dlaczego warto?

Podwyższanie własnych kwalifikacji wiąże się z wieloma zaletami m.in.: szansą na znalezienie lepszej pracy, awansem albo podwyżką w firmie, zwiększeniem poczucia własnej wartości. Angielskie kwalifikacje sprawiają również, że mamy tutaj równe szanse na rynku pracy.

Na seminarium, które odbędzie się dnia 27.06 o godz. 10 w The Old School House w Bournemouth omówimy metody uzyskania tych kwalifikacji. Zapraszam każdego, kto szuka informacji o dalszym kształceniu się w Wielkiej Brytanii i nie wie jak, a chce podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć angielskie uprawnienia i dyplomy, które są często bardziej uznawane w UK niż polskie certyfikaty.
Omówimy kursy płatne, jak i te bezpłatne, finansowane w całości przez rząd Wielkiej Brytanii. Mogą to być krótkie płatne kursy jedno- oraz dwudniowe oraz kursy online: bezpieczeństwo i higiena pracy (Health and Safety), bezpieczeństwo i higiena żywności (Food Safety), licencja na sprzedaż alkoholu (Personal Licence), pierwsza pomoc (First Aid) oraz kursy na recepcjonistę hotelowego. Kursy te pozwalają na znalezienie pracy m.in.: sklepach, restauracjach, barach, hotelach, szpitalach etc. Pomagają również przy założeniu i prowadzeniu swojego biznesu np. licencja na sprzedaż alkoholu bardzo przydatna przy prowadzeniu swojego pubu. Niektóre z testów można zdawać w języku polskim.
Przedstawimy jak zapisać się na rządowe kursy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (tzw.: apprenticeships), zasady oraz kryteria kwalifikujące do darmowego programu.  Certyfikaty można uzyskaćw różnych sektorach: Hotelarstwo (Hospitality), Obsługa klienta (Customer Service), Administracja (Business Admin), Sprzedaż i Handel (Retail), Zarzadzanie (Team Leading and Management), Magazynowanie, Logistyka i Dystrybucja (Warehousing, Logistics and Distribution) i inne. Wszystkie kursy są akredytowane przez rządowe instytucje w UK.
Współorganizatorem seminarium jest firma GlobeUs Training Ltd.
Wstęp wolny.
27 czerwca, godzina 10.00. The Old School House, Gladstone Mews, BH7 6HG, Bournemouth

Patron medialnym seminarium jest Magazyn PL.

Autor: Ewa Erdmann

0 comments:

Post a Comment