Monday, 29 June 2015

Niepokojący wzrost liczby przestępstw seksualnych

Najnowsze dane pokazują, że liczba przestępstw seksualnych wobec dzieci w Hampshire wzrosła o 13 procent.

Najnowsze dane pokazują, że 1033 przypadki były badane przez policję w Hampshire w latach 2013-14, to jest o  118 więcej niż w roku poprzednim. Fundacja charytatywna NSPCC, ujawniła, że pracownicy ich infolinii odebrali ponad 240 połączeń dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci z regionu Hampshire, z czego ponad połowa z nich była na tyle poważna, że została poinformowana policja. Służby policyjne mają nadzieję, że wzrost liczby zgłoszeń wiąże się z większą świadomością ofiar i zaufaniem do ich urzędników.
Prezes NSPCC Peter Wanless powiedział - Te liczby są niepokojące i jasno pokazują, że seksualne wykorzystywanie dzieci jest poważnym problem, który wymaga natychmiastowego działania. Policja w całym kraju odnotowuje 85 przestępstw seksualnych na dzieciach dziennie! Łącznie odnotowano 31.238 przestępstw, w tym gwałty i napaści na tle seksualnym, w Anglii i Walii w 2013/14.  Jest to wzrost o ponad jedną trzecią w porównaniu do roku poprzedniego.
Większość ofiar było w wieku między 12 a 16, ale ponad jedna czwarta – tj. 8282 dzieci - było młodszych niż 11 lat! Spośród nich aż 2895 szacuje się w wieku poniżej pięciu lat, w tym 94 niemowląt.

Niestety, jest to nadal tylko część prawdziwej liczby ofiar, ponieważ niektóre czekają wiele lat, zanim cokolwiek powiedzą. Inne nigdy nie ujawniają tego, co się z nimi stało w dzieciństwie. Nadinspektor policji w Hampshire, Rachel Bacon powiedziała -  Policja jest zobowiązana do ochrony młodych ludzi przed takimi przestępstwami, i ma no to przeznaczone znaczne środki. Między innymi bogaty pakiet szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników, aby pomóc im lepiej identyfikować niebezpieczeństwo. - Zdajemy sobie sprawę, że ofiary potrzebują wsparcia i zaufania do przedstawicieli władz, i mam nadzieję, że te dane odzwierciedlają, że zaczyna się to dziać coraz częściej.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich znajomych jest ofiarą przemocy seksualnej, albo jako dziecko byłeś/aś molestowany/a, porozmawiaj z policyjnym telefonem zaufania pod numerem 101.

Autor: Karolina Skalska

0 comments:

Post a Comment