Friday, 20 March 2015

Testament Nobla ujrzał światło dzienne

Pierwszy raz pokazano publicznie testament Alfreda Nobla (1833-1896)  w Muzeum Noblowskim w Sztokholmie. Czterostronicowy dokument Nobel sporządził własnoręcznie 27 listopada 1895 roku w Paryżu. W dokumencie znalazł się m.in. zapis o ustanowieniu Nagrody Nobla.

Słynny naukowiec postanawia w testamencie ustanowić "fundusz, z którego procenty każdego roku mają być rozdzielone w formie nagród tym, którzy w roku poprzedzającym przynieśli ludzkości największe korzyści".
Wykonanie woli Nobla sprawiło wiele problemów formalnych. W testamencie jest mowa o funduszu, ale w sensie prawnym trzeba było go dopiero stworzyć. O tym Nobel nie pomyślał. W tym sensie do powstania nagrody przyczynili się także inni ludzie. Przez lata testament Alfreda Nobla spoczywał w sejfie w siedzibie Fundacji Noblowskiej w Sztokholmie. Nigdy nie był pokazywany publicznie.

W Muzeum Noblowskim dokument będzie można oglądać do 15 listopada.

Autor: Monika Jagielska

0 comments:

Post a Comment