Friday, 20 February 2015

Niskie płace przez emigrantów?

W zeszłym tygodniu odbyło się posiedzenie, na którym grupa posłów doszła do wniosku, że budżet, a przede wszystkim płace tutejszych pracowników stanowczo maleją z roku na rok. 

Według nich głównym powodem tego wszystkiego są emigranci. Dlatego parlamentarzyści zwrócili się do Bank of England i powołali specjalną komisje, żeby ta przeprowadziła odpowiednie śledztwo w tej sprawie.
Pomimo wielu korzyści związanych z otwartym rynkiem pracy.  W przeprowadzonym raporcie przez Bank of England, prezes zarządu doszedł do wniosku, że  problem może wynikać z zatrudnionych tutaj emigrantów, a dokładnie z posiadanym przez nich wykształceniem.
Stephen Nickell członek The Office for Budget Responsibility poinformował, że wynagrodzenie niewykwalifikowanych pracowników jest stanowczo za wysokie, co bardzo obciąża tutejszy budżet.
Alan Clarke ze Scotiabank stwierdził, że w ostatnim czasie do pracy na Wyspy Brytyjskie przybyło około 200,000 emigrantów nie posiadających potrzebnych kwalifikacji zawodowych.
Sytuacja stała się na tyle poważna i problematyczna, że odpowiednie służby były zmuszone zmniejszyć zarobki. Bank of England podkreślił, że jeżeli rząd nic w tej sprawie nie zrobi spowodowoduje to olbrzymie cięcia w budżecie nawet o 41 procent. Andrew Tyriem, przewodniczący komisji uspokaja i podkreśla, że jeżeli Wielka Brytania obniży płace dla niewykwalifikowanych pracowników, których większość stanowią emigranci pozwoli to załatać tutejszą dziurę budżetową.

Autor: Mateusz Jaronski 


0 comments:

Post a Comment