Friday, 9 January 2015

Gwardziści zagrożeni

Jak wynika z najnowszego raportu w sprawie bezpieczeństwa brytyjskiej stolicy, przygotowanego wspólnie przez Scotland Yard i ekspertów z Pałacu Buckingham, pełniący służbę w miejscach publicznych gwardziści, mogą stać się celem dla islamskich terrorystów.

Żołnierze ci nie są uzbrojeni w bagnety, nie posiadają ostrej amunicji, nie mogą zatem skutecznie się bronić. Dalego też, charakterystyczne budki, w których pełnią wartę, przeniesione zostały sprzed królewskich rezydencji za zamknięte bramy.  Zaleceniem raportu jet również to by gwardziści zawsze wykonywali swe obowiązki w parach. Według specjalistów, jest to najlepsza opcja.

Zlecenie pilnowania bezpieczeństwa gwardzistów policji, byłoby zbyt kosztowne i wręcz absurdalne. Niektórzy, zwłaszcza byli gwardziści, uważają, że jest to symboliczne ustępstwo wobec terroryzmu.

Autor: Karolina Skalska

0 comments:

Post a Comment