Friday, 28 November 2014

Obietnice Camerona nie możliwe do zrealizowania

W kwietniu 2011 roku w Romsey, premier Wielkiej Brytanii przekonywał swoich wyborców - Jestem pewny, że uda nam się ograniczyć liczbę osób napływających na Wyspy. Ponad trzy lata później, wiemy już, że jego obietnice nie są realne.

Premier obiecał zredukowanie liczby imigrantów do 100 000 osób rocznie w 2015 roku.  Minister spraw wewnętrznych Theresa May stwierdza otwarcie, że to niemożliwe - podaje BBC. Brytyjska gospodarka jest nadal w lepszej sytuacji niż innych krajów Unii Europejskiej, co powoduje że Wielka Brytania jest nadal atrakcyjnym krajem dla emigrantów. Jak podkreśla May, w momencie składania obietnicy, rząd nie zdawał sobie sprawy ze skali migracji, która wciąż rośnie.  Najnowsze dane, opublikowane w sierpniu 2014, okeślają liczbę emigrantów na 243.000 rocznie. Oświadczenie May stawia Camerona w trudnej sytuacji, jego zadaniem jest przekonanie eurosceptycznych posłów w jego własnej partii, a także wyborców skłaniających się ku UKIP, że jest w stanie opanować sytuacje emigracyjną w kraju.

May przekonuje jednak, że Unia Europejska jest coraz bardziej otwarta na zmiany, dzięki czemu Wielkiej Brytanii uda się renegocjować warunki członkowstwa.

Autor: Monika Jagielska

0 comments:

Post a Comment