Friday, 17 October 2014

Zmiany w prawie pracy

Prawo z roku na rok jest bardziej przyjazne pracownikom-rodzicom: od 1 października mają oni prawo do bezpłatnego wolnego dnia, aby towarzyszyć partnerce podczas przedporodowych wizyt lekarskich. Zwiększa się również minimalna krajowa stawka, a pensje kobiet coraz bardziej dorównują wynagrodzeniom mężczyzn.

1 października weszła w życie garść nowych przepisów, istotnych zwłaszcza dla pracowników - przyszłych rodziców, kobiet oraz dla pracujących za najniższą stawkę krajową. Przybliżymy nieco kilka z nich.

Zamiast do pracy - na USG

Pracownicy (zarówno kontraktowi jak i agencyjni), których partnerka lub żona spodziewa się dziecka, mają prawo do dnia wolnego od pracy, aby móc towarzyszyć jej podczas przedporodowych wizyt lekarskich.
Przepis ten dotyczy partnerów obu płci, warunkiem jest jednak stały związek małżeński lub partnerski bądź też ojcostwo nienarodzonego jeszcze dziecka. Prawo ogranicza ilość wizyt do dwóch - na każdą z nich przysługuje 6,5 godzin wolnego, co jest ekwiwalentem połowy pełnego dnia pracy. Według przepisów dotyczących czasu pracy (ang. Working Time Regulations), pełny dzień pracy nie powinien przekraczać 13 godzin.
Pracownicy, którym przysługuje prawo do dnia wolnego mogą korzystać z niego już od pierwszego dnia pracy, albowiem ustawodawca nie przewidział wymogu minimalnego okresu zatrudnienia. Ponadto, w przypadku gdy pracodawca odmówi przyznania dnia wolnego, zwolni pracownika bądź też jeśli będzie działał na jego niekorzyść ze względu na korzystanie z tego prawa, pracownik może złożyć przeciwko niemu pozew do sądu pracy.
Pracodawca natomiast zanim wyrazi zgodę na udzielenie dnia wolnego, może poprosić pracownika o pisemną deklarację, w której należy potwierdzić:
Że pracownik jest w stałym związku małżeńskim lub partnerskim z oczekującą dziecka kobietą lub że jest ojcem mającego narodzić się dziecka.
Że pracownik wnioskuje o dzień wolny, aby móc towarzyszyć partnerce  podczas przedporodowej wizyty lekarskiej.

Datę i godzinę wizyty

Że wizyta jest zalecona przez zarejestrowanego pracownika medycznego, zarejestrowaną pielęgniarkę lub położną.
W świetle nowych przepisów, pracodawca nie może odmówić pracownikowi dnia wolnego na przedporodową wizytę lekarską partnerki, jeśli pracownik złożył  wniosek z powyższymi informacjami.

Równe płace

Dobre wieści dla kobiet, które będąc na tych samych stanowiskach co ich koledzy, zarabiają mniej: sądy pracy mają prawo narzucić pracodawcom przeprowadzenie audytu równości płac, jeśli złamali prawo dotyczące równych wynagrodzeń. Przepis ten dotyczy pozwów o nierówne płace wniesionych w dniu lub po 1 października 2014r.
W audycie, pracodawca będzie musiał określić wszelkie niezgodności między płacami kobiet i mężczyzn, a także podać przyczyny tychże różnic oraz niezastosowania się do przepisów. Pracodawca będzie również miał obowiązek wykazać, w jaki sposób planuje zapobiec wszelkim dalszym naruszeniom prawa. Według ustawy o równości z 2010r. (Equality Act 2010) kobiety i mężczyźni z podobnymi kwalifikacjami, doświadczeniem i pracujący na tych samych stanowiskach powinni zarabiać tyle samo.  
Dodatkowo, wyniki audytu będą musiały być opublikowane na stronie internetowej pracodawcy i pozostać tam przez minimum trzy lata. Niezastosowanie się do nowego przepisu grozi karą grzywny do 5 tys. funtów.

Podwyżka

1 października wzrosła również minimalna stawka krajowa. I tak:
pracownicy w wieku 21+ otrzymają £6,50 (poprzednio £6,31) na godzinę,
pracownicy w wieku 18 -20 otrzymają £5,13 (poprzednio £5,03) na godzinę,
pracownicy w wieku 18 i mniej otrzymają £3,79 (poprzednio £3,72) na godzinę,
praktykanci otrzymają stawkę £2,73 (poprzednio £2,68) na godzinę,

Warto znać swoje prawa

Jako pracownicy powinniśmy znać swoje prawa i w odpowiednich sytuacjach je egzekwować. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przestrzegania przez pracodawcę praw pracowników, warto skontaktować się ze specjalistami z ACAS - niezależnej organizacji doradczej, która nieodpłatnie pomaga we wszelkich kwestiach dotyczących prawa pracy. Więcej informacji na stronie www.acas.org.uk. 

Autor: Ewa Erdmann


0 comments:

Post a Comment