Friday, 29 August 2014

II Kongres Kobiet Polskich w Wielkiej Brytanii

11 października 2014r. w Londynie odbędzie się II Kongres Kobiet Polskich w Wielkiej Brytanii zorganizowany przez Zjednoczone Królestwo Polek. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „I w Tobie drzemie Europa. Obudź ją!” Podczas  Kongresu zostanie wybrana Polka Roku – kandydatury do plebiscytu można składać do 15 września.

Działalność Polek w Wielkiej Brytanii jest coraz bardziej zauważalna i to na wielu płaszczyznach. Kobiety znacznie częściej sięgają po więcej niż opiekę nad domem i stałe stanowisko pracy – chcą się rozwijać, angażować społecznie lub udzielać w świecie biznesu. Zazwyczaj jednak działają one anonimowo i w pojedynkę, dlatego pojawiła się potrzeba dostrzeżenia i wspierania aktywnych Polek w Wielkiej Brytanii. To z kolei skłoniło grupę polskich kobiet do stworzenia projektu Zjednoczone Królestwo Polek, które jest organizatorem Kongresu Kobiet Polskich.

Zjednoczone Polki

Grupa Zjednoczonego Królestwa Polek obrała sobie kilka celów, jednym z nich jest wspieranie rozwoju potencjału Polek mieszkających w Wielkiej Brytanii w różnych obszarach życia – od biznesu, sztuki, nauki, w pasjach, po dokształcenie w zakresie rozwiązywania problemów osobistych, zawodowych, edukację, zdrowie, itd. Ponadto, w ich zamierzeniu jest także obalanie negatywnego stereotypu Polki w UK, przekazów i interpretacji publikacji ukazujących się na łamach mediów polskich i brytyjskich, jak również stworzenie możliwości i wskazanie integracyjnych możliwości ze środowiskiem kulturowym Wielkiej Brytanii. Zjednoczone Królestwo Polek to także wsparcie dla innych grup kobiecych, by w ramach różnych organizacji móc lepiej wspierać ich dalszy rozwój osobisty i rozwój polskich rodzin w warunkach emigracji.

Kongres

Kongres Polek w UK to wydarzenie społeczne zainicjowane w ubiegłym roku; jego celem jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, opinii i inspiracji środowiska kobiet polskich w Wielkiej Brytanii. Ciepłe przyjęcie zeszłorocznej edycji Kongresu upewniło członkinie komitetu organizacyjnego w przekonaniu o potrzebie kontynuowania wydarzenia, które docelowo ma stać się całoroczną platformą spotkań. Kongres powstał przy dużym wsparciu i zaangażowaniu ze strony Ambasady PR w Londynie oraz wielu przedstawicieli polonijnych środowisk.
- Pomysł powstania projektu Kongresu Kobiet zainicjowała Pani Grażyna Czubińska. Zainspirowala grupę młodych Polek, które w kwietniu 2013 roku zorganizowały I Kongres Kobiet w Londynie – powiedziała Monika Jaworska współorganizatorka Kongresu w rozmowie z MagazynPl.
- Podczas naszych pierwszych, kobiecych spotkań poczułyśmy w sobie drzemiącą siłę, którą skierowałyśmy na utworzenie  Zjednoczonego Królestwa Polek. 
Poprzez nasz projekt chciałyśmy poznać Polki, które swoją pracą, działalnością i postawą życiową wyróżniają się wśród innych kobiet. Chciałyśmy pokazać ogromny potencjał drzemiący w Polkach, przedstawić je sobie, spotkać w jednym miejscu, porozmawiać z nimi. W tym celu zorganizowałyśmy I Kongres Kobiet w Londynie – dodała.
Hasło tegorocznej edycji I w TOBIE drzemie Europa – obudź JĄ” nawiązuje do procesów integracyjnych w ramach wspólnej Europy, które następowały w ciągu 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz do integracji środowisk polonijnych.
Dyskusjom panelowym towarzyszyć będą również hasła pomocnicze: Europa jest kobietą; Spełniaj marzenia – żyj; Polka w Europie – drogą do celu; Kreuj marzenia, działaj, żyj; Zróbmy to!. Każde z nich będzie tematem poszczególnych dyskusji, w których wezmą udział uczestniczki Kongresu.
Wydarzenie ma na celu wspieranie rozwoju potencjału Polek mieszkających w Wielkiej Brytanii w różnych obszarach życia – poprzez biznes, sztukę, naukę, rozwijanie pasji, po nabywanie dodatkowej wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów osobistych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych, itd. Zarówno program, jak i imprezy towarzyszące, zostały starannie zaplanowane tak, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polek reprezentujących Polonię w UK. Spotkanie będzie więc okazją do wspólnej dyskusji na tematy takie jak: ścieżka kariery, walka ze stereotypami, kobieta w biznesie, życiu, środowisku zawodowym.
Aleksandra Rabińska jest przedstawicielką polskich kobiet z hrabstwa Dorset w Zjednoczonym Królestwie Polek oraz wspołorganizatorką II Kongresu Polek – I Kongres spotkał się z dużym zainteresowaniem, był sukcesem i osiagnął swój cel, zgodnie z hasłami przewodnimi: Ispiracja, Pasja, Sukces. Wokół tej fantastycznej idei zaczęło się gromadzić coraz więcej aktywnych kobiet, które chcą współtworzyć platformę wspierania Polek żyjących w Wielkiej Brytanii. W tym roku mam niezwykłą przyjemność dołączyć do zespołu organizującego II Kongres i cieszę się, że idea zatacza coraz szersze kręgi w UK i że mogę reprezentować Polki z naszego rejonu, z Dorset – opowiedziała w rozmowie z Magazyn PL.

Polka Roku

Istotnym elementem Kongresu będzie wyłonienie zwyciężczyni w plebiscycie na Polkę Roku, czyli kobietę, która swoją pracą, postawą i zaangażowaniem w takich dziedzinach życia jak działalność społeczna, biznes oraz kultura i sztuka wybija się wysoko ponad przeciętność.
Do plebiscytu mogą zostać zgłoszone Polki zamieszkałe na terenie Wielkiej Brytanii, które inspirują swoją działalnością i zaradnością. Sposród nich, kapituła wybierze Polki Roku 2014 w kilku kategoriach: biznes, kultura i sztuka oraz praca społeczna. Kandydatki mogą zgłaszać się osobiście lub przez osoby trzecie – instytucje, organizacje, osoby prywatne. Termin składania nominacji to 15 września 2014r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.krolestwopolek.eu Na tejże stronie zostaną również opublikowane wyniki Plebiscytu. Laureatki otrzymają nagrody „Polka Roku w UK 2014”, które zostaną wręczone podczas II Kongresu Kobiet 2014.

Niech żyje bal

Kongresowi Kobiet towarzyszyć będzie Bal, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na pokongresowy cykl warsztatów skierowany do tych kobiet, których sytuacja materialna jest przeszkodą w zadbaniu o rozwój osobisty.


Autor: Ewa Erdmann 

1 comments: