Saturday, 19 July 2014

Nowa polska sobotnia szkoła

ABC Polska Sobotnia Szkoła im. Kornela Makuszyńskiego w Poole zaprasza wszystkie dzieci i rodziców.
Sobotnia Szkoła będzie realizować treści nauczania z języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce, wynikające z Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą (MEN Warszawa 2010).
Zajęcia w szkole odbywać się będą w soboty. Pierwsze zajęcia odbędą się 13 września.
Zapisy dzieci do szkoły można dokonywać drogą sms-ową lub e-mailową. W informacji należy podać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów oraz dane do kontaktu (telefony). Należy również podać aktualną klasę w szkole angielskiej. Po wstępnym zapisie dziecka do szkoły, rodzice otrzymają formularz zgłoszeniowy do wypełnienia (do 6 września). Opłata za jednorazowe uczestnictwo dziecka w zajęciach będzie wynosić 8 funtów, płatne semestralnie. Przy drugim dziecku z tej samej rodziny 5 funtów, a przy trzecim 3 funty.

Więcej informacji o szkole znajdziesz na www.facebook.com/pss.poole, drogą emaliową pod adresem; pss.poole@gmail.com lub telefonicznie; Janusz 07935 622685 oraz Katarzyna 07706 120127. 

Autor: Monika Jagielska

0 comments:

Post a Comment