Friday, 20 June 2014

Sukces polskich szkół

Już ponad 16 tys. dzieci uczęszcza do polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii. Według Witolda Sobków, polskiego ambasadora na Wielką Brytanię, ich rodzice podjęli słuszną decyzję.

- W każdą sobotę, tysiące polskich dzieci w różnych częściach Zjednoczonego Królestwa zamiast iść na zakupy z rodzicami, grać w piłkę czy w gry komputerowe, uczą się polskiego języka, historii i geografii – pisze Witold Sobków, ambasador Polski w artykule dla the Guardian. W materiale, Sobków argumentuje, iż dzięki tej praktyce, język polski jest drugim najczęściej stosowanym językiem w Wielkiej Brytanii, a korzyści płynące dla dzieci z obcowania z językiem polskim są nieocenione. Doskonale rozumieją to rodzice, którzy pokonali mentalną barierę i rozumieją, że wdrażanie dwujęzyczności we wczesnym wieku u dzieci zapewni im doskonały start w życiu.

Furtka do kariery

Już sam fakt, że dziecko włada dwoma językami jest ogromnym atutem w szkole – w Anglii i Walii uczniowie mogą na przykład wybrać język polski jako jeden z przedmiotów, z którego chcą zdawać egzamin GCSE lub A-levels. Niedługo taką możliwość będą miały również dzieci mieszkające w Szkocji.
Znajomość drugiego języka zawsze otwiera więcej drzwi do ciekawych zawodów i daje większe możliwości na wszystkich płaszczyznach. Językoznawcy od dawna twierdzą, że język kształtuje nasz światopogląd (prekursorem tej myśli był Wilhelm von Humboldt), a zatem dzieci, poprzez naukę języka polskiego wchłaniają wraz z nim wszystko to, co się z nim wiąże. Dodatkowo, poznając przy tym historię, kulturę i tradycję kraju ich przodków, stają się doskonałymi kandydatami np. na stanowiska akademickie jako badacze kultury Polski i Europy Środkowej na uniwersytetach brytyjskich.

W poszukiwaniu własnej tożsamości

Nawet jeśli ich kariera zawodowa nie będzie w żaden sposób związana z językiem polskim, to mimo wszystko warto zaszczepić u dzieci zainteresowanie językiem i historią kraju, z którego pochodzą ich rodzice. W zglobalizowanym i coraz bardziej zunifikowanym świecie coraz więcej ludzi w poszukiwaniu własnej tożsamości zwraca uwagę na swoje pochodzenie i przynależność narodową. Często również osoby mieszkające z dala od swojej ojczyzny spotykają się z zainteresowaniem osób pytających o ich korzenie i historię ich ojczyzny. Polskie szkoły i kluby sobotnie umożliwiają ich uczniom zrozumienie swojego pochodzenia, pozwalają na określenie i odnalezienie własnej tożsamości, jak również otworzą ich na inne kultury i mniejszości narodowe.
Gdy dorosną, z łatwością zrozumieją pojęcie „jedności w różności” stanowiące ideę Unii Europejskiej, będą się także wyróżniać rozwiniętą tolerancją wobec innych kultur i ras, co w Zjednoczonym Królestwie – kraju gdzie mieszkańcy reprezentują przekrój niemal wszystkich narodowości i wyznań jest wyjątkowo istotne.

Wzór

Doskonałą inspiracją w przybliżeniu dzieciom kraju ich przodków mogą stanowić potomkowie Polaków, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii w czasie II Wojny Światowej. Większość z nich mówi po polsku, ale nie nabyła umiejętności pisania w tym języku, dlatego nierzadko uczęszczają na organizowane w Polsce kursy językowo-kulturowe, gdzie zdobywają zdolności językowe na poziomie akademickim, poznając jednocześnie uroki najpiękniejszych miejsc, takich jak Tatry, czy Kraków. Dla wielu z nich, kursy te stanowią początek przygody z Polską i odkrywania kultury i dorobku tego kraju.

Polska edukacja potrzebna od zaraz

W Wielkiej Brytanii działa około 150 polskich szkół sobotnich, do których uczęszcza ponad 16 tys. dzieci. Zapotrzebowanie na zapewnienie polskiej edukacji na Wyspach jest znaczące i nadal wzrasta. Bardzo często szkoły sobotnie są „sobotnie” tylko z nazwy – wiele z nich oferuje zajęcia także w tygodniu w godzinach popołudniowych, aby zaspokoić tak wielkie zapotrzebowanie. Szkoły te powstają z inicjatywy samych rodziców i są współfinansowane przez lokalne samorządy, rodziców, a także przez rząd Polski.

Jako że kształcenie na odległość stało się znaczącym elementem współczesnej edukacji – nauka języka polskiego często odbywa się online. Dzięki działaniu polskiego rządu, dostępnych jest wiele kursów dla entuzjastów języka i kultury polskiej na całym świecie. Są one szczególnie ważne dla Polaków żyjących w odległych zakątkach globu.

Autor: Ewa Erdmann

0 comments:

Post a Comment