Friday, 7 March 2014

Paracetamol w ciąży może powodować ADHD u dziecka

Według ostatnich badań, paracetamol, który do tej pory uważany był za bezpieczny lek przeciwbólowy  dla kobiet ciężarnych, zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzenia nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci.

Nadal potrzebne są badania, by ostatecznie potwierdzić te wyniki, ale eksperci podkreślają, że że jest isitotne powiązanie, pomiędzy zażywaniem paracetamolu w czasie ciąży, a przypadkami ADHD.  
Badania, którego wyniki ujawniono 24 lutego w Journal of American Medical Association (JAMA), pokazują, że kobiety, które zażywały paracetamol w czasie ciąży miały o 37% wyższe ryzyko urodzenia dziecka, które później zdiagnozowano jako dziecko z ADHD. Kobiety te miały również o 29% większe szanse zdiadnozowanie u ich dzieci nadpobudliwości psychoruchowej oraz 13% większą szansę na wykazanie u ich dzieci zachowań podobnych do ADHD zanim osiągnęły wiek siedmiu lat.
Wcześniejsze badania sugerowały, że paracetamol jest całkowicie bezpieczny i nie zakłóca gospodarki hormonalnej kobiety ciężarnej, przez co nie  może mieć wpływu na rozwijający się mózg płodu. Jak się teraz okazuje, paracetamol ma nie tylko wpływ na poźniejsze przypadki nadpobudliwości ruchowej u dzieci, ale również może mieć wpłych na rozwój jąder u chłopców.
Najnowsze badania oparto na danych z badań na ponad 64,000 kobietach i ich dzieciach w czasie od 1996 do 2002 roku. Ponad połowa z badanych przyznała, że wzięła paracetamol co najmniej raz w czasie ciąży. Jak podkreślają naukowcy, nie jest to ostateczny dowód, że przyjmowanie leków przeciwbólowych w ciąży powoduje ADHD, tylko dowód na to, że jest istotny związek między lekami a przypadkami zachorowań.

Cały czas bądą prowadzone w tym kierunku dalsze badania.

Autor: Monika Jagielska

0 comments:

Post a Comment