Saturday, 25 January 2014

Składamy pozew do sądu – formalności

W ostatnim numerze pisaliśmy o kwestiach, które należy przemyśleć i wziąć pod uwagę zanim zdecydujemy się wszcząć postępowanie sądowe. Tym razem skoncentrujemy się na formalnościach związanych ze złożeniem pozwu.

W zależności od wnoszonego roszczenia, należy wypełnić odpowiedni formularz pozwu. Wszelkie formularze dostępne są w każdym sądzie, jak również na stronie internetowej www.hmcourts-service.gov.uk. Pozew można także złożyć na portalu www.moneyclaim.gov.uk.
Dla roszczeń składanych do sądu okręgowego (ang. county court), formularze podzielone są sekcje zatytułowane np. Claimant (powód), Defendant (pozwany), Details of claim (szczegóły roszczenia), Value (wartość roszczenia).
Przed przystapieniem do wypełnienia formularza pozwu, należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami zawartymi w tzw. Claimant’s notes for guiadance. W razie dalszych niejasności, warto skontaktować się z linią informacyjną  Community Legal Service Direct pod numerem telefonu 0845 345 4345 lub za pośrednictwem strony internetowej www.clsdirect.org.uk.
Ewentualną pomoc można również otrzymać w Citizens Advice Bureau. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż personel sądu nie udziela pomocy w wypełnianiu formularza pozwu, ani nie doradza w kwestiach prawnych.

Sąd i opłaty

Wniesienie pozwu do wybranego przez nas sądu nie oznacza, że właśnie tam będzie toczyć się postępowanie - sprawa może być przeniesiona do innego sądu, jeśli okaże się, że nasze roszczenie zostało odparte i że pozwany będzie się bronił. Do przeniesienia zazwyczaj dochodzi, jeśli pozwany mieszka bądź prowadzi działalność gospodarczą w innym mieście. 
Warto również pamiętać o opłacie sądowej (ang. court fee), którą należy uiścić przy składaniu pozwu. Opłata ta zależna jest od wysokości odszkodowania, o które się ubiegamy. W przypadku, gdy opłaty sądowe będą stanowiły zbyt duże obciążenie dla naszego portfela, możemy złożyć wniosek o ich częściowe umorzenie. Wysokość obniżki będzie zależała od  naszej sytuacji finansowej. Dlatego, aby sąd mógł ją ustalić, musimy wypełnić formularz EX160A i załączyć potwierdzenie naszych dochodów, czyli kilka ostatnich „payslipów”. Formularz wraz z ulotką informacyjną można otrzymać w każdym sądzie, a także na stronie internetowej www.hmcourts-service.gov.uk.

Co dalej?

Bez względu na to, czy pozew został złożony online, czy w wersji papierowej, jego odpis wraz z formularzami odpowiedzi na pozew (ang. response pack) zostaną wysłane stronie pozwanej. Ta natomiast ma 14 dni na odesłanie odpowiedniego formularza odpowiedzi, w zależności od tego, jak zamierza ustosunkować się do roszczenia. Istnieją trzy opcje odpowiedzi: pozwany może przyjąć pełną odpowiedzialność, przyjąć częściową odpowiedzialność i odeprzeć część zarzutów lub w pełni odeprzeć roszczenie.
Po otrzymaniu odpowiedzi od strony pozwanej, sąd wyśle nam formularz N216 – powiadomienie o odesłanej dokumentacji. W przypadku, gdy strona pozwana nie odpowie na pozew, postępowanie będzie nadal się toczyć, z tym że bez obecności pozwanego.

Prawnik potrzebny od zaraz

Z zasady, zaleca się korzystanie z pomocy prawnika, gdy kwota roszczenia przekracza 5000 funtów, zwłaszcza gdy ubiegamy się o uzyskanie odszkodowania np. za uszczerbek na zdrowiu bądź za uszkodzenie mienia. Tego typu roszczenia są bardziej złożone, dlatego warto skorzystać z porady prawnej, aniżeli działać w pojedynkę. W mniej skomplikowanych przypadkach, np. gdy sprawa dotyczy odzyskania długu, nie ma już takiej konieczności.
Dla roszczeń w kwocie nieprzekraczającej 5000 funtów, które zostały odparte przez stronę pozwaną, asysta prawnika nie jest wymagana. Zamiast adwokata możemy natomiast poprosić członka rodziny lub znajomego, by nas reprezentował w sądzie.
Podejmując decyzję, czy skorzystać z porady prawnej, warto wziąć pod uwagę fakt, iż jako strona pozywająca, to my mamy obowiązek udowodnić, że druga strona ponosi wobec nas odpowiedzialność. Dlatego konieczna jest znajomość prawa oraz procedur sądowych w stopniu wystarczającym do przedstawienia naszej sprawy. Często również konieczne jest uzyskanie dowodów od osób z zewnątrz, na przykład lekarzy specjalistów, rzeczoznawców lub świadków zdarzenia.
Kolejną kwestią, którą musimy ustalić, to wysokość odszkodowania, o które będziemy się ubiegać. Kwota ta powinna być realistyczna, to znaczy proporcjonalna do wyrządzonej nam szkody. Wydając orzeczenie o wypłacie odszkodowania, sędzia musi mieć pewność, że na tym nie zarobimy, ale finansowo znajdziemy się w sytuacji jak przed wyrządzoną nam szkodą. Tutaj również przyda się pomoc prawna – specjalista doradzi nam, czy warto kontynuować sprawę i jaką wysokość odszkodowania powinniśmy żądać.

Bariera językowa


Podczas wypełniania formularza pozwu możemy doświadczyć trudności ze zrozumieniem terminów prawniczych, a co za tym idzie – z poprawnym wypełnieniem pozwu. Podobnie w przypadku dalszych czynności związanych z wnoszeniem roszczenia, nieznajomość języka może znacznie utrudnić nam całą procedurę, a także niekorzystnie wpłynąć na jej rezultat. W tym wypadku, należy poprosić kogoś znajomego lub członka rodziny, który posługuje się językiem angielskim w stopniu, który umożliwi pełne zrozumienie fachowych terminów i odpowiednie przedstawienie sprawy zarówno w mowie jak i piśmie. Jeśli nie mamy nikogo, kto mógłby nam w tym pomóc, warto skorzystać z usług profesjonalnego tłumacza.

Autor: Ewa Erdmann

0 comments:

Post a Comment