Tuesday, 14 January 2014

Formy działalności gospodarczych na Wyspach

Założenie własnej działalności gospodarczej jest o wiele prostsze niż w Polsce, wystarczy dostęp do komputera, karta debetowa i po kilku minutach jesteśmy już zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym Wielkiej Brytani, czyli HM Revenue & Customs.

Jednak są jeszcze formy operowania, niż jako osoba samozatrudniona. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów.

Sole trader (samozatrudnienie/osoba fizyczna)

Self-Employment lub sole trader to jednoosobowa działalność gospodarcza. Osoba samozatrudniona odpowiada swoim majątkiem, a przychód firmy jest automatycznie opodatkowany. Rozliczenia roczne, czyli tzw. self assessment są przeprowadzane raz na rok. Terminy takich rozliczeń to np. rok podatkowy od 6 kwietnia 2013 do 5 kwietnia 2014 musimy rozliczyć do końca stycznia 2015 (online), do końca października 2014 (forma papierowa).

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczanie czyli National Insurance Contribution (NIC) 9% Class 4 jest pobierane przy rozliczeniu od przychodu pomiędzy £7,755 - £41,450 oraz 2% powyżej £41,451, Class 2 to składka tygodniowa £2.70 (£140.40 rocznie) opłacana w ciągu roku podatkowego. Można uniknąć płacenia Class 2 NIC jeśli spodziewane zarobki roczne nie przekroczą £5,725, należy wtedy wystąpić o Exemption Certificate tym bardziej jeśli jesteśmy również zatrudnieni.

Podatki

Podatek od osób samozatrudnionych jest taki sam jak dla osób zatrudnionych i kalkulowany jest na podstawie progów podatkowych. W obecnym roku podatkowym - 2013-2014, do kowty £32,010 będziemy płacić 20%, pomiędzy £32,011 - £150,000 – 40%, ponad  £150,000 - 45%. Kwota wolna od podatku w roku 2013-2014 to £9,440.

Księgowość 

Księgowość dla osób fizycznych nie jest wymagana jednak jeśli firma się rozrasta i ma dość duże obroty warto monitorować przychody i wydatki by podejmować odpowiednie decyzje inwestycyjne, podatkowe itp.
Od kwietnia 2013 przedsiębiorstwa nieposiadające osobowości prawnej mają do wyboru kilka różnych kombinacji metod rachunkowości w celu osiągnięcia zysków dla celów podatkowych. Różne systemy rachunkowości jakie występują w tym roku to np. Simpler Accounting Cash Accounting, której podstawa rozliczenia jest przepływ gotówki w biznesie oraz Accruals Basis Accounting System – tradycyjny i dotychczasowy system regulowany przez GAAP.

Podstawowe zasady Cash Accounting:

1. Simpler Accounting czy Cash Accounting system będzie dostępny dla przedsiębiorstw nie posiadających osobowości prawnej czyli tzw. unicorrporated. Osoby samozatrudnione będą mogły wybierać system księgowy.
2. Osoba fizyczna będzie musiała zdecydować się na wprowadzenie systemu w trakcie zeznania podatkowego (self assessment).
3. Wybór metody Cash Accounting będzie miał zastosowanie do wszystkich działalności prowadzonych przez podatnika w danym roku. Osoba samozatrudniona posiadająca kilka działalności gospodarczych będzie musiała zastosować jeden system do wszystkich działalności.
4. Wpływy będą naliczane na podstawie wszystkich przychodów biznesu, sprzedażny środków trwałych oraz inwestycyjnych.
5. Koszty dopuszczalne muszą być poniesione tylko i wyłącznie gdy są w całości kosztami biznesowymi.
6. Przedsiębiorcy korzystający z Cash Accounting  nie będą mogli odliczać Annual Investment Allowance, czyli  kosztów inwestycyjnych.
7. Straty biznesowe będą mogły być odliczane od zysków w przyszłych latach rozliczeniowych. Nie będą natomiast odliczane od zysków z lat wcześniejszych oraz nie będą mogły być odliczane od innych dochodów osoby fizycznej.

Partnership (spółka)

Właścicielami spółki musza być przynajmniej dwie osoby samozatrudnione, do maksymalnie 20. Rejestracja spółki polega na zarejestrowaniu partnerów oraz samej spółki. Bardzo ważne jest by partnerzy mieli do siebie zaufanie. Jednak pomimo tego partnerzy spółki powinni mieć miedzy sobą umowę dotyczącą odpowiedzialności, zakresu obowiązków, procentowych udziałów i ogólnych zasad. Umowa ta zwana jest Deed of Partnership.
Partnerzy odpowiadają za spółkę swoim majątkiem, są współodpowiedzialni za ewentualne długi powstałe w czasie prowadzenia działalności.
Jako, że partnerzy są self-employed, każdy z nich płaci podatek od swojego udziału w dochodzie. Każdy z partnerów musi również płacić Class 2 i 4 NICs.
Rozliczenie spółki jest przeprowadzane przed rozliczaniem partnerów i jest osobnym rozliczeniem.

Limited Company

Jest najbardziej powszechna i prestiżową forma działalności gospodarczej na Wyspach. Limited Company jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczona odpowiedzialnością, posiada osobowość prawna, a finanse firmy są odrębne od właścicieli firmy.
Zysk wypracowany jest własnością firmy, a po opłaceniu Corporation Tax zysk może być wypłacony właścicielom w postaci udziałów (dywidend).
Dyrektor lub dyrektorzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw spółki. Dodatkowo niniejsze osoby są często także udziałowcami i akcjonariuszami w firmie. Spółkę Limited można również założyć z pierwszym dniem zakładania swojej działalności – warto rozważyć za i przeciw stania się spółką z.o.o.  

Do obowiązków dyrektora firmy należą m.in
  złożenie rocznego zeznania podatkowego Self Assessment
  złożenie odpowiednich zeznań podatkowych firmy Annual Return, Company Tax Return
• prowadzenie odpowiedniej dokumentacji księgowej firmy oraz zgłaszanie zmian do HMRC oraz Companies Hosue.
• prowadzić firmę do sukcesu, działać zgodnie ze swoimi umiejętnościami, kwalifikacjami i kompetencjami
 działać w ramach kompetencji – nie nadużywać lub przekraczać swoich uprawnień
 uniknie konfliktu interesów

Podatki

Podatek  dla firm limited to Corporation Tax, wynosi on 20% dla dochodów nie przekraczających £300,000 oraz 23% dla dochodów przekraczających £300,000.

 Ksiegowość

W przypadku limited company konieczna jest księgowość firmy oraz biznesowe konto bankowe. Co roku dyrektor firmy jest odpowiedzialny za składanie zeznań podatkowych - Annual Return wysyłane raz do roku do Companies House. Niniejszy dokument zawiera aktualne dane dyrektorów oraz company secretary, udziałowców firmy, aktualne dane adresowe firmy oraz rodzaj działalności gospodarczej.
Oprócz Annual Returns, firma powinna złożyć także Annual Accounts, w którym opublikowane i udostępnione są one do wiadomości publicznej, przy tym także konta księgowe zawierające bilans firmy (z ang. balance sheet).
Małe firmy, to takie, które spełniają jestem z warunków; obrót firmy jest mniejszy niż £6,5 miliona, posiadają mniej niż £3,25 miliona środków trwałych lub zatrudniają mniej niż 50 pracowników, mogą przesłać skróconą formę zwaną Abbreviated accounts.
Na koniec, spółka z.o.o. powinna także zdać Company Tax Return, czyli CT600, które zawiera Profit & Loss Account (rachunek zysków i strat). Niniejsze zeznanie zawiera również spis wszelkich inwestycji oraz Capital Allowance ( ulg podatkowych od inwestycji)
Jaką formę działalność wybrać?

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszej części niniejszego materiału, osoba indywidualna może przez pierwsze kilka lat operować jako sole trader, po czym przekształcić się w spółkę limited lub od razu wystartować jako sp.z.o.o. Wszystko zależny od dochodów rocznych - ppłacalność rejestracji limited compan następuje wtedy kiedy spodziewamy się zysków przekraczających £20,000 podczas jednego roku podatkowego.
Również otwierając firmę jako dodatkowa działalność powinniśmy wziaść pod uwagę rejestrację limited company, zwłaszcza gdy jesteśmy zatrudnieni. Koszta tejże działalności są jednak większe.
Limited Company cieszy się tzw. limited liabilities, co oznacza, że w przypadku bankructwa spółki współudziałowcy odpowiadają jedynie do wysokości włożonego kapitału.
Zyski ze spółki mogą być wypłacane w postaci dywidend pozwala to zaoszczędzić na składce National Insurance Contribution – krótką ilustrację przedstawione poniżej.

Roczny zysk firmy
Podatek dla Limited Company
Podatek i Ubezpieczenie społeczne dla osób Self Employed
Oszczędność w skali roku
£20,000.00
£2,900
£4,400
£1,500
£30,000.00
£4,800
£7,400
£2,600
£40,000.00
£6,700
£10,500
£3,800
£50,000.00
£10,700
£14,600
£3,900
£60,000.00
£14,700
£18,700
£4,000
£70,000.00
£18,600
£22,800
£4,200
£80,000.00
£22,500
£26,900
£4,400
£90,000.00
£26,400
£31,000
£4,600

 Autorzy: Ewelina Szczepanska oraz Karolina Skalska

0 comments:

Post a Comment