Friday, 6 December 2013

e-recepta

Ja tylko po receptę... - to dobrze znana wymówka, którą nie jeden z nas słyszał w polskiej przychodni od osoby wchodzącej bez kolejki do gabinetu lekarskiego. W Anglii nie dochodzi do takich sytuacji, ponieważ recepty można odebrać w rejestracji przychodni, a ponadto istnieje również system elektronicznej realizacji recept (Electronic Prescription Service), dzięki któremu w ogóle nie musimy odwiedzać lokalnego GP.
Od 31 marca 2014r. EPS w pełni zastąpi wypisywanie recept na papierze.

Wygoda i czas

EPS umożliwia lekarzom pierwszego kontaktu i pielęgniarkom przesyłanie recept drogą elektroniczną do wybranej przez pacjenta apteki. Dzięki temu wypisywanie recept i wydawanie leków jest znacznie wygodniejsze dla pacjentów, jak i pracowników medycznych.
System elektronicznej realizacji recept jest usługą finansowaną przez NHS. Anglia powoli odchodzi od papierowych recept, po które trzeba było za każdym razem wybierać się do przychodni. Obecnie system realizacji recept został znacznie unowocześniony. Lekarz pierwszego kontaktu, zamiast wypisywać każdorazowo receptę, wysyła ją elektronicznie bezpośrednio do apteki.
Na uznanie zasługuje fakt, iż to pacjenci sami mogą decydować, w której aptece będą odbierać leki. Nie musi być to zatem apteka znajdująca się najbliżej przychodni, ale np. w okolicy, gdzie robimy zakupy, pracujemy, bądź którędy często przechodzimy. Dla pacjentów, którzy są przewlekle chorzy i stale przyjmują leki, taki system stanowi ogromną wygodę, jak również oszczędność czasu. Dzięki ESP, chorzy, którzy regularnie odbierają leki nie muszą czekać w aptece na zrealizowanie recepty, ponieważ leki będą już na nich czekały. Przy odbiorze leków, wyznaczana jest kolejna data, kiedy należy przyjść po kolejną porcję medykamentów.

Tylko dla przewlekle chorych

Elektroniczna realizacja recept nie jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich. W największym stopniu korzystają z niej osoby przewlekle chore, które nie chcą za każdym razem iść do przychodni po kolejną receptę, a leki odbierają  zazwyczaj w tej samej aptece. To głównie z myślą o nich wprowadzono ten system.
ESP nie będzie zaś korzystny dla osób, którym rzadko przepisywane są leki na receptę, bądź jeśli odbierają leki z różnych punktów farmaceutycznych, często podróżują lub pracują z dala od domu.
Aby móc korzystać z systemu elektronicznej realizacji recept, należy wybrać aptekę, do której lekarz pierwszego kontaktu będzie wysyłał recepty.  Następnie, wystarczy poprosić personel swojej przychodni, dowolnej apteki bądź firmy, które świadczą usługi w ramach systemu EPS by zarejestrował wybrane przez nas miejsce odbioru.

Bezpieczeństwo i poufność

Osoby, którym zależy na poufności danych osobowych oraz informacji o chorobie i przyjmowanych lekach nie muszą się obawiać, gdyż system jest w pełni bezpieczny i godny zaufania. Dostęp do elektronicznych recept mają wyłącznie te osoby, które do tej pory miały wgląd w recepty w wersji papierowej, czyli głównie przychodnie, apteki, ale także biura ds. walki z oszustwami.

Powrót do papieru

Kolejną zaletą systemu ESP jest jego elastyczność – w dowolnej chwili, chory może zmienić punkt odbioru leków bądź zupełnie zrezygnować z korzystania z recept elektronicznych i wrócić do poprzedniego systemu recept papierowych. W tym celu wystarczy zapytać pracownika apteki lub innego punktu, gdzie odbieramy leki bądź też zgłosić zmianę w rejestracji w przychodni.
Warto zaznaczyć, iż o wszelkich zmianach należy informować zanim recepta zostanie wystawiona, w przeciwnym wypadku, leki trafią do punktu, w którym odbieraliśmy je dotychczas.
Więcej informacji o systemie elektronicznej realizacji recept można znaleźć na stronie www.cfh.nhs.uk/eps.
Ponadto, o dodatkowe informacje i poradę można zapytać w aptece bądź w lokalnej przychodni.

Autor: Ewa Erdmann

1 comments: