Thursday, 28 November 2013

Nowa polska klinika w Southampton22 listopada po raz pierwszy drzwi dla swoich pacjentów otworzyła nowa polska klinika w Southampton – Atlantic Clinic. Polscy lekarze oferują profesjonalną opiekę medyczną w zakresie prywatnej opieki zdrowotnej – lecznictwa podstawowego zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, poradni psychiatrycznej oraz konsultacji psychologicznych, a także poradnię ortopedii dorosłych i dzieci.
Polski lekarz ogólny
Lekarz ogólny, przyjmujący pacjentów zarówno w zakresie interny jak i pediatii, zajmuje się szeroko rozumianą medycyną rodzinną, w tym chorobami wewnętrznymi, i oceną ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Jest pierwszym kontaktem, do którego powinniśmy udać się, gdy tylko wystąpią u nas jakiekolwiek objawy chorobowe.
Polscy emigranci mając do wyboru świadczenia brytyjskiej lub polskiej służby zdrowia, coraz częściej wybierają tę drugą możliwość. Mamy większe zaufanie do rodzimych specjalistów i pewność, że nie zostaniemy z problemem sami. W Atlantic Clinic możemy umówić się na wizytę internistyczną jak i pediatryczną.
Polska ortopedia
- Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie pacjentom opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie w oparciu o wysokiej klasy standardy leczenia, nowoczesne metody diagnostyczne oraz terapeutyczne – zakładają lekarze ortopedzi.
Specjaliści zajmuja się diagnostyką i leczeniem chorób i urazów narządu ruchu kierując ofertę poradni ortopedycznej zarówno do osób po zabiegach operacyjnych jak również pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi, mniejszymi urazami oraz schorzeniami. Niedługo dostępne badanie USG będzie umozliwiało ocenę mięśni, ścięgien, stawów, zmian pourazowych i zapalnych w obrębie narządu ruchu. Badanie takie jest niskokosztowe w porównianiu z innymi badaniami diagnostyki obrazowej, istnieje niewielka ilość przeciwskazań, a badanie można powtarzać wielokrotnie dla oceny postępów leczenia.
W poradni tej będzie można również wykonać USG stawów biodrowych u niemowląt. Można przy jego pomocy uwidocznić także chrząstki, z których w dużym zakresie zbudowany jest staw biodrowy niemowlęcia, a co najważniejsze jest także nieszkodliwe dla organizmu. Pierwsze badanie powinno być wykonane między 2-6 tygodniem życia, niezależnie od ewentualnego porodu przedwczesnego.
Poradnia psychiatrii i psychoterapii
Życie na emigracji nie zawsze jest idyllą, stąd też w przychodni Atlantic Clinic funkcjonuje również poradnia psychiatrii i psychterapii. Ciężka praca, która przeważnie nie jest zgodna z aspiracjami i wykształceniem, zarobki, z których trzeba opłacić mieszkanie, wyżywienie, pokryć bieżące wydatki, a do tego jeszcze część przekazać rodzinie za granicą. Na codzienne kłopoty nakładają się nieporozumienia z przełożonymi, kolegami z pracy, którzy nie zawsze akceptują emigrantów, tęsknota za krajem i bliskimi, czasami choroba. To wszystko może wywolać lub nasilić zaburzenia lub choroby psychiczne. Najczęstszymi problemami występującymi w naszej populacji są zaburzenia lękowe, depresje, reakcje sytuacyjne związane ze stresem, uzależnienia, lekomania ale również np. hazard. O ile łatwiej jest porozmawiać o swoich problemach z kimś w ojczystym języku. Wręcz wydaje się niemozliwe nawiazać prawidłowy kontakt kliniczny w tym zakresie z lekarzem mówiącym w języku innym niż rodzimy. Znajdziemy tutaj pomoc polskich specjalistów. Usługi swoje oferuje lekarz psychiatra w stopniu konsultanta z wieloletnią praktyką kliniczną zarówno w zakresie psychiatrii i uzależnień jak i psychoterapii.  Wyjątkowość usług polega na  indywidualnym i przyjaznym podejściu do każdego pacjenta, kompleksowej opiece medycznej, wysokich kwalifikacjach personelu popartych bogatym doświadczeniem,  jak również promowaniu profilaktyki zdrowotnej.

Klinika
Klinika Atlantic Clinic jest nową jednostką wielospecjalistyczną. Uzupełnia lukę w zakresie usług medycznych tak bardzo potrzebnych polskim emigrantom. Szeroki zakres oferty oraz bogate doświadczenie personelu umożliwia diagnostykę i leczenie większości schorzeń. Klinika otwiera swoje podwoje przed jak najszerszą grupą pacjentów, oferując swoje usługi zarówno tym, którzy od wielu lat żyją i funkcjonują na emigracji, jak i tym, którzy dopiero co osiedlaja się w Anglii. Jednostka ma w planach poszerzanie oferty, zarówno poprzez zwiększenie usług wysokospecjalistycznych jak i również poprzez nawiązywanie kontaktów z rodzimymi placówkami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Obecnie funkcjonuje jako placówka prywatna, ale chce chociaż w niektórych zakresach wejść w kooperację z brytyjskimi podmiotami medycznymi, w tym NHS, co z kolei umożliwi dotarcie z pomocą do jak największej grupy pacjentów.
Lekarze z Atlantic Clinic są członkami wielu europejskich i brytyjskich towarzystw medycznych. Ukończyli liczne kursy, staże i brali udział w kongresach naukowych na terenie wielu krajów Europejskich co zapewnia pacjentom  bezpośredni dostęp do najnowszych, aktualnie stosowanych standardów medycznych obowiązujących na terenie Europy. 

Atlantic Clinic, Unit 4 Mountbatten Business Centre, Millbrook Road East, Southampton, SO15 1HY, tel. 02380 637 374

0 comments:

Post a Comment