Sunday, 27 October 2013

Na pomoc – przemoc domowa

W samym hrabstwie Hampshire, policja odnotowuje średnio 79 przypadków przemocy domowej dziennie. Podobne liczy dotyczą pozostałych hrabstw, za wyjątkiem Londynu, gdzie ta liczba sięga blisko 2 tysięcy dziennie. Dlatego też w październiku, urochomiona została kampania, mająca na celu uświadomienie społeczeństwa i przeciwdziałaniu przemocy.


Ofiary cierpią w milczeniu

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem, nie jest zjawiskiem marginalnym. Jest bardziej powszechna niż przemoc, jaka występuje na ulicach i w innych miejscach publicznych. Przemoc w rodzinie jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem skierowanym przeciw członkowi rodziny, które narusza jego prawa i dobra osobiste powodując cierpienia i szkody. Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany. Zarówno dzieci, jak i dorosłe ofiary przemocy często cierpią w milczeniu, obawiając się konsekfencji w przypadku gdyby wyjawiły swój sekret. Często też nie wiedzą gdzie znaleźć pomoc, bądź po prostu nie wierzą, że w ogóle taką pomoc mogą od kogoś otrzymać.

Niewinne dzieci

Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić, gdyż zarówno bezpośrednie jak i odległe skutki przemocy są groźne dla zdrowia i życia. Dzieci, często czują się odpowiedzialne za przemoc, mają poczucie winy, myślą, że to one są przyczyną zachowania swoich rodziców. Dzieci, które doświadczają przemocy mają trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, nie potrafią nikomu zaufać. Wiele dzieci odreagowuje agresją, uczą się, że przemoc jest jedynym sposobem rozwiązywania konfliktów. Opuszczają zajęcia szkolne, mają gorsze wyniki w nauce, gorzej się rozwijają niż ich rówieśnicy, mają kłopoty z uczeniem się i koncentracją.
Dzieci dotknięte przemocą w rodzinie często odczuwają dolegliwości somatyczne takie jak: bóle głowy, żołądka, moczenie nocne. Ich ogólny stan zdrowia jest zły. W wyniku przemocy dzieci często doznają urazów fizycznych. Przemoc wobec dzieci ma swoje konsekwencje w życiu człowieka dorosłego. Cechą charakterystyczną osób maltretowanych w dzieciństwie są często negatywne oczekiwania w stosunku do innych oraz nieufność przeniesiona z doświadczeń wczesnodziecięcych, jak również ucieczka od bolesnej przeszłości w świat narkomanii, alkoholizmu, przestępczości. Najbardziej drastycznym skutkiem wszystkich wymienionych form zespołu dziecka krzywdzonego jest częste stosowanie przemocy przez osoby doświadczające jej w dzieciństwie, wobec własnych dzieci lub innych w życiu dorosłym. 

Rozejrzyj się dookoła

Psycholodzy i terapeuci wyróżniają się następujące formy przemocy: fizyczna,  emocjonalna,  seksualna, oraz zaniedbywanie.  A czy ty czujesz, że jesteś ofiarą przemocy? Czy czujesz się czasami zastrzaszona/ny? Czy ktoś próbuje ograniczać twoją wolność? A może znasz kogoś kto potrzebuje pomocy? Czasami wystarczy okazać wsparcie i z kimś porozmawiać, by skłonić ofiarę do działania i zapobiec tragedii.
– Przemoc to nie tylko silna pięść. To również manipulowanie, ograniczanie, obrażanie i wyzwiska, i powodowanie że ofiara czuje się zupełnie zależna od oprawcy.  To również wykorzystywanie seksualne i gwałty – mówi psycholog i terapeuta Sandra Murray, pacująca m.in jako wolontariusz w fundacji Victim Support. – W swojej długoletniej karierze, spotkałam się z przypadkami tak ochydnymi, że w najgorszych snach nie przyszły by mi do głowy. Ważne jest jednak by znaleźć w sobie na tyle siły i odwagi, żeby poszukac pomocy – tłumacza przedstawicielka Victim Support.
- W Wielkiej Brytanii, aż dwie kobiety tygodniowo giną z rąk obecnego bądź byłego partnera, na skutek przemocy domowej. Mężczyźni również bywają ofiarami. Nie można się na to godzić – dodaje Sandra  – Przemoc fizyczna i emocjonalna, ma niezwykle negatywny wpływ na życie. Ofiara zaczyna się izolować od przyjaciół i rodziny, traci niezależność, doświadcza stanów lękowych nawet nie będąc w obecności swojego oprawcy, traci poczucie własnej wartości, możliwość koncentacji, odbija się to na jakości wykonywanej przez nią pracy, często ma wpływ na sytuacje finansową, a przede wszystkim wyniszcza organizm zarówno fizycznie jak i psychicznie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie i informowanie ludzi, że nie są sami, że mogą uzyskać pomoc  – podsumowuje terapeutka. 

Październik miesiącem świadomości społecznej

Kampania ta została uruchomiona, by uświadamiać i przeciwdziałać przemocy, której jeśli sama ofiara nie zgłosi, bardzo ciężko wykryć i udowodnić.  Kamapania ta również ma dać nadzieję wszystkim ofiarom, które cierpią w milczeniu. Dane pokazują, że w minionym roku, policja w Hampshire odnotowała 28 944 przypadków takich incydentów. Szacuje się również, iż 130 000 dzieci w całym kraju, żyje w wysokim ryzyku nadużyć domowych, a siedem procent kobiet i pięć procent mężczyzn doświadczyło przemocy domowej w ostatnim roku.
Komisarz Simon Hayes z policji w Hampshire powiedział -  Konsekwencje przemocy w rodzinie są jak spirala i mogą  przechodzić  z pokolenia na pokolenie, ich liczba może rosnąć jeśli nie będziemy  interweniować i temu zapobiegać.
Pomysłodawcy akcji organizują konferencje, na które zapraszane są osoby związane z tematem. -  Celem tych konferencji jest zgromadzenie ludzi, którzy są zainteresowani problemem, ludzi, którzy chcą, osiągnąć jeden cel, udzielić wsparcia ofiarom, kimkolwiek są i zapobiegania przemocy w rodzinie – dodaje komisarz.  
Policja w Hampshire, uczyniła sobie jako najwyższy priorytet zapobieganie przemocy w rodzinie, oraz informowanie społeczeństwa o wsparciu dla dzieci i dorosłych jakie mogą znależć w ich szeregach.

Gdzie szukać pomocy?

Nie jest łatwo się przyznać. Osoba, z którą jesteśmy, którą wybraliśmy na partnera, którą pokochaliśmy, staje sie potworem za murami naszego mieszkania. Na zewnątrz, niby wszystko wporządku, rodzina jak każda inna, ale po zamknięciu za sobą drzwi rozgrywa sie dramat. Jeśli jesteś w tak trudnej sytuacji, musisz powidzieć nie! Musisz przerwać milczenie, zapomnieć o wstydzie, przestać się obawiać.  Musisz  obnażyć tchórza z którym mieszkasz. To nie ty jesteś winna/y, nikt nie ma prawa cię upokarzać i poniżać. Nie daj sobie wmówic, że jesteś mniej warta/y od swojego oprawcy. Każdy człowiek ma takie samo prawo do godnego życia.  Myśl o sobie, o dzieciach jeśli je masz, i nie bój się.  Są osoby i instytucje które ci pomogą.  
Udaj się na policje, tam są specjaliści, którzy wiedzą co zrobić. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie ufasz takim instytucjom, zadzwoń do fundacji zajmującej się pomocą ofiarom przemocy. Nawet jeśli nie znasz języka, znajdą dla ciebie tłumacza, zorganizują sesje z terapeutą, doradzą. Nie masz tutaj bliskiej rodziny, nie masz do kogo uciec? Na to też jest rozwiązanie. Są ośrodki pomagające samotnym rodzicom i ofiarom przemocy.
Pomoc jest, zależy tylko od ciebie czy przerwiesz milczenie i odważysz się na pierwszy krok.  

Pomocne kontakty:

Jeśli jesteś w bezpośrednim zagrożeniu, niezwłocznie zadzwoń na policję – 999, w mniej nagłych przypadkach wybierz 101.

English National Domestic Violence Helpline – linia dla ofiar przemocy domowej – 0808 2000 247 – dostępna 24 godziny na dobę

Men’s Advice Line – linia dla mężczyzn będących ofiarami – 0845 064 6800 – pon-czw od 10.00 do 17.00

Broken Rainbow – linia pomocy dla dla homoseksualistów, lesbijek oraz biseksualistów będących ofiarami przemocy – 0300 999 5428

Victim Support – pomoc ofiarom – 08453 899 528

Shelterline – jeśnie nie masz dokąd uciec, pomoga zorganizowac nocleg – 0808 800 4444

Autor: Monika Jagielska

0 comments:

Post a Comment