Saturday, 28 September 2013

Na pomoc drugiemu

Bezradność. Z tym uczuciem często borykają się osoby mające problem, z którym nie wiedzą, jak sobie poradzić. Zazwyczaj również nie mają pojęcia, gdzie szukać pomocy i informacji, są zagubieni. Czasami wystarczy odpowiednio doradzić tej osobie i pokierować ją, aby wiedziała jakie działania musi podjąć i do czego ma prawo.

Darmowe, niezależne i bezstronne

Takie właśnie usługi świadczy nowootwarte niezależne centrum porad Boscombe Independent  Advice Centre (BICA), które służy poradą wszystkim osobom mieszkającym lub pracującym w Bournemouth bądź Springbourne, którzy potrzebują pomocy w praktycznie każdej kwestii począwszy od niesprawiedliwego traktowania przez pracodawcę, poprzez problemy z pracodawcą do trudnej sytuacji finansowej lub zasiłków. Dyrektor – a jednocześnie pomysłodawca i założyciel – centrum, Martin Broad podkreśla, iż porady udzielane przez BICA są całkowicie darmowe, niezależne i bezstronne.

Porada na miejscu

Biuro jest czynne od lipca b.r., łącznie dla BIAC pracuje 25 osób. Aby otrzymać pomoc, należy udać się do siedziby centrum porad, która znajduje się w Bourne Spring Centre przy St. Mary’s Road, Boscombe. Po przedstawieniu problemu, doradca bezpośrednio pomoże  udzielając porady bądź – jeśli uzna, że dana osoba będzie wymagała dalszej pomocy – umówi na spotkanie. Doradca może również skierować osobę do innej organizacji bądź agencji, w przypadku gdy okaże się, że tam właśnie uzyska ona odpowiednią pomoc.
Przedstawienie kilku informacji o sobie oraz dokładne nakreślenie sytuacji umożliwi doradcy udzielenie skutecznej porady. Ważne są zatem wszelkie dokumenty, listy i pisma, które mają związek z danym problemem. Jedyną formalnością do spełnienia będzie tylko podpisanie odpowiedniego formularza upoważniającego do reprezentowania danej osoby przez biuro.

Coś więcej

BIAC nie tylko udziela teoretycznych porad, ale pomaga także w napisaniu oficjalnego listu, czy wykonaniu telefonu do urzędu. – Umożliwiamy ludziom rozwiązanie ich problemów, prowadzimy ich w odpowiednim kierunku i upewniamy się, że są na dobrej drodze – mówi założyciel centrum. – Jeśli nasz klient wymaga specjalistycznej porady, np. prawnika, jesteśmy w stanie skierować go do odpowiedniej kancelarii bądź innej organizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Współpracujemy z agencjami i organizacjami charytatywnymi, gdzie nasi klienci również mogą otrzymać cenną pomoc – dodał.

Polacy na równi z Anglikami

Boscombe Independent Advice Centre jest otwarte i służy poradą wszystkim bez względu na narodowość, rasę czy wyznanie. Polacy uzyskają tam niezależną poradę i pomoc, dokładnie taką samą jaką udzielają Anglikom. Obecnie nie ma jeszcze obsługi w języku polskim, ale biuro poszukuje polskojęzycznego wolontariusza, który pomógłby w przypadku problemów z komunikacją. Aktualnie biuro zachęca Polaków, którzy nie mówią dobrze w języku angielskim o to, aby na spotkanie przyszli z członkiem rodziny bądź osobą znajomą, która będzie ich tłumaczem.

Luźna atmosfera
Klienci biura są niezwykle zadowoleni z cierpliwej i pogodnej postawy jego pracowników. Jeden z nich anonimowo powiedział: - Jestem bardzo wdzięczny za poradę, którą otrzymałem w BIAC. Atmosfera w centrum jest swobodna, wszystko o czym do mnie mówiono było zrozumiałe, a to jest dla mnie bardzo ważne.

Autor : Ewa Erdmann


Więcej informacji o centrum porad, godziny przyjęć oraz film z prezentacją znajdziecie na stronie www.boscombeiac.org.uk.

0 comments:

Post a Comment