Thursday, 19 September 2013

Elektroniczna kartoteka pacjenta na Wyspach

Z początkiem września, NHS rozpoczał wysyłanie listów informujących o wprowadzeniu Summary Care Recors (SCR), czyli elektronicznej kartoteki pacjenta. Część z nas mogło już otrzymać list powiadamiający o niniejszej kartoece, inni zapewne otrzymają go wkrótce. Dla wielu z nas, niniejsza kartoteka może nie wiele oznaczać, czy też nie rozumiemy jej działania, związku z tym przygotowaliśmy krótki przewodnik. SCR jest skróconą kartoteką w razie konieczności udzielenia Ci pomocy medycznej w nagłych wypadkach.


Jedna wspólna historia

Obecnie dane medyczne na temat naszego zdrowia są przechowywane we wszystkich punktach, które udzieliły nam pomocy medycznej. Placówki te mogą udostępniać sobie nawzajem informacje zapisane w naszych kartotechach listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail czy też faksu. Czasem może to przyczynić się do zwolnienia tempa leczenia, a czasem – powodować utrudnienia w dostępie do informacji.
Wprowadzenie SCR ma na celu podniesienie bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej oferowanej pacjentom. Dzięki temu, że kartoteki pacjentów są dostępne w formie elektronicznej pracownicy służby zdrowia będą mieć szybszy i łatwiejszy dostęp do niezbędnych informacji na temat naszego stanu zdrowia, co z kolei umożliwi im zapewnienie nam bezpiecznego leczenia w nagłych wypadkach lub w sytuacji, gdy lokalna przychodnia lekarza pierwszego kontaktu (GP practice) będzie zamknięta.

Wybór należy do nas

Każdy pacjent może zdecydować, że chce mieć elektroniczną kartotekę lub nie. I tak, jeśli chcemy aby NHS stworzył kartotekę, mie musisz nic robić, gdyż zostanie ona stworzona w sposób automatyczny. Personel medyczny będzie każdorazowo zwracał się do nas o wyrażenie zgody na wgląd. Możemy jednak zdecydować, że nie chcesz mieć jej mieć i wówczas musisz poinformować o tym swoją przychodnię lekarza pierwszego kontaktu poprzez wypełnienie i złożenie odpowiedniego formularza rezygnacyjnego, który zostanie dołączony do naszego listu. Ewentualnie możemy otrzymać kopię tego oświadczenia w swojej lokalnej przychodni.
- Możemy w każdej chwili stworzyć Elektroniczną Kartotekę Pacjenta (SCR) - nawet jeśli najpierw pacjent zdecydujesz, że nie chcesz jej mieć, a później zmienisz zdanie – ujawnia w rozmowie z Magazynem PL, rzeczniczka prasowa NHS. – O zmianie decyzji musisz poinformować swoją przychodnię lekarza pierwszego kontaktu – dodaje.

Mówię tak

Jeśli zdecydujesz się na założenie Elektronicznej Kartoteki Pacjenta (SCR), wówczas zostaną w niej zawarte dane dotyczące leków, jakie przyjmujesz, alergii, na jakie cierpimy oraz informacje na temat reakcji niepożądanych, jakie wystąpiły u nas po zażyciu pewnych lekarstw.
Zapewnienie pracownikom służby zdrowia dostępu do wyżej wymienionych informacji może uchronić przed popełnieniem błędów w trakcie leczenia w nagłych wypadkach lub w sytuacji, gdy nasza przychodnia lekarza pierwszego kontaktu jest zamknięta.
Wpis będzie również zawierać nasze dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, datę urodzenia oraz niepowtarzalny, indywidualny numer NHS, dzięki któremu możliwe będzie prawidłowe zidentyfikowanie naszej osoby przez pracownika służby zdrowotnej.
Dodatkowso dzięki bezpiecznej stronie internetowej HealthSpace będziemy w dowolnej chwili zajrzeć do swojego kartoteki. Korzystanie ze strony możliwe będzie jednak dopiero po dokonaniu rejestracji, mającej na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa danych. Więcej informacji na temat HealthSpace można uzyskać odwiedzając stronę internetową  www.healthspace.nhs.uk lub kontaktując się ze swoim lokalnym ośrodkiem NHS.

Pełna kontrola

Za każdym razem kiedy personel medyczny będzie musiał skorzystać z naszego wpisu, zostaniemy poproszeni o wyrażenie zgody. W przypadku gdy nie jest to możliwe, np. jeśli będziemy nieprzytomni lub w innych okolicznościach, takich jak nakaz sądowy, personel medyczny może uzyskać wgląd do naszej kartoteki pacjenta bez konieczności pytania nas o zgodę.

Dzieci i ich kartoteki

Dla dzieci, do lat 16, SCR będzie tworzona w sposób automatyczny. Jeśli nie chcemy, aby nasza pociecha miała swoją kartotekę,wówczas będziesz musiali wypełnić w imieniu dziecka odpowiedni formularz rezygnacyjny, a następnie złożyć go w przychodni lekarza pierwszego kontaktu, w której leczone jest nasze dziecko.
W pewnych okolicznościach, GP może uznać, że dla dobra naszego dziecka powinno ono posiadać niniejszą kartotekę, np. w sytuacji jeśli cierpi ono na poważną alergię, o której opiekujący się nim personel medyczny powinien wiedzieć.
Formularze rezygnacyjne dostępne są na stronie internetowej www.nhscarerecords.nhs.uk/options lub w lokalnej przychodni. Możesz również zwrócić się do NHS z prośbą o przesłanie formularza rezygnacyjnego dzwoniąc na infolinię Elektronicznych Kartotek Pacjenta (Summary Care Record Information Line) pod numer 0300 123 3020.


Autor: Tomasz Dyl

0 comments:

Post a Comment